close

Enter

Log in using OpenID

applıcatıon form for blue plates - Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu

embedDownload
APPLICATION FORM FOR BLUE PLATES
MAVİ KARNE İÇİN MÜRACAAT FORMU
Name, Surname - Adı, Soyadı
:
Place of birth and date - Doğum yeri ve tarihi
:
Nationality – Tabiiyet
:
Home Address - İkametgâh adresi
:
Tel :
Occupation and business address - Meslek ve iş adresi
:
Tel :
E-posta – E-mail
:
Type (Automobile, Motorcycle, etc.)
Vasıtanın Cinsi (Otomobil, motorsiklet ve başka taşıtlar)
:
Made – Markası
:
Model Year and Type - Model ve Şekli
:
Chassis made and no - Şasi marka ve no
:
Engine made and no – Motor markası ve no
:
Cubic capacity of engine – Gücü
:
Type of body Colour - Karoseri rengi
:
Number of cylinders - Silindir adedi
:
Number of the seats - Oturulacak yerlerin adedi
:
Spare tyres - Yedek lastikler
:
Radio, tape - Taşıta takılı olan radyo,teyp
:
Plate number - Arabanın plâka numarası
:
Net weight of the vehicle including tyres and spare parts
:
Arabanın net ağırlığı (Yedek parçaları, lâstik ve tekerlekleriyle birlikte)
Value of the vehicle
:
Arabanın kıymeti: (Yedek parçalar, lastik ve tekerlekleriyle birlikte)
Date and number of the vehicle’s identity document
Arabanın trafik karnesinin tarihi ve numarası
:
I declare that the particulars given above are correct and The Touring and Automobile Club of Turkey has no responsibilty.
Yukarıdaki malŭmat tarafımdan yazılmıştır. Bu hususta TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBIL KURUMU’ nun bir
mes'uliyeti yoktur.
Date and Signature
Tarih ve İmza
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
149 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content