close

Enter

Log in using OpenID

BİLİM İNSANI ÇİZİMLERİ ve BİLİMİN DOĞASI ANKETİ ANALİZİ

embedDownload
BİLİM İNSANI ÇİZİMLERİ ve BİLİMİN DOĞASI ANKETİ
ANALİZİ DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ
Şube ve Grup Adı:
Grup Üyeleri:
1.
4.
(No-Ad/Soyad)
2.
5.
3.
6.
BİLİM İNSANI ÇİZİMLERİ
Rubrik Oluşturma
Çizimlerin Frekans Analizi
Bilim İnsanı Algısı Özeti
Bilim İnsanı Algısı
Genel Yorum
Bilim İnsanı Algısı
Tavsiyeler
Rubrik Kategorileri Tüm
Rubrik Kategorileri
Rubrik Kategorileri
Başlıklara Uygun
Kısmen Uygun
Uygun Değil/Yok
(1)
(0,5)
(0)
Tüm Kategoriler
Bazı Kategoriler
Frekanslar
İçin Yapılmış
İçin Yapılmış
Belirtilmemiş/Hatalı
(1)
(0,5)
(0)
Özetler Tüm
Özetler Net ama
Özetler Net Değil
Özet Yok/
Başlıklar İçin
Bazı Başlıklar
ve Bazı Başlıklar
Yetersiz
Ayrı ve Net
İçin Yapılmış
İçin Yapılmış
(1,5)
(1)
(0,5)
(0)
Genel Değerlendirme
Değerlendirme Net
Değerlendirme
Net ve Geçerli
Değil ve Kısmen Geçerli
Net/Geçerli Değil
(1)
(0,5)
(0)
Öneriler Somut/Net ve
Öneriler Net Değil/
Öneri Yok veya
Uygulanabilir
Uygulaması Zor
Uygulanamaz
(1)
(0,5)
(0)
BİLİMİN DOĞASI ANKETİ
Bilimsel Yöntem
Anket Maddeleri
Bilimsel Yöntem
Genel Sonuç
Bilimsel Bilgi Aşamaları
Anket Maddeleri
Bilimsel Bilgi Aşamaları
Genel Sonuç
Bilimsel Yöntem
Anket Maddeleri
Bilimsel Yöntem
Genel Sonuç
İlgili tüm maddelerin
frekansı doğru verilmiş
(0,5)
Beklenen Cevap/
Katılımcı Yeterlikleri
Bilimsel Yorumlanmış
(1)
İlgili tüm maddelerin
frekansı doğru verilmiş
(0,5)
Beklenen Cevap/
Katılımcı Yeterlikleri
Bilimsel Yorumlanmış
(1)
İlgili tüm maddelerin
frekansı doğru verilmiş
(0,5)
Beklenen Cevap/
Katılımcı Yeterlikleri
Bilimsel Yorumlanmış
(1)
Bilim İnsanı
Çizimleri (5,5 p)
İlgili bazı maddelerin
frekansı doğru verilmiş
(0,25)
Beklenen Cevap/
Katılımcı Yeterlikleri
Kısmen Yorumlanmış
(0,5)
İlgili bazı maddelerin
frekansı doğru verilmiş
(0,25)
Beklenen Cevap/
Katılımcı Yeterlikleri
Kısmen Yorumlanmış
(0,5)
İlgili bazı maddelerin
frekansı doğru verilmiş
(0,25)
Beklenen Cevap/
Katılımcı Yeterlikleri
Kısmen Yorumlanmış
(0,5)
Bilimin Doğası
Anketi (4,5 p)
İlgisiz madde frekansları
/Frekanslar verilmemiş
(0)
Beklenen Cevap
Yorumu Yok/
Hatalı Yorum
(0)
İlgisiz madde frekansları
/Frekanslar verilmemiş
(0)
Beklenen Cevap
Yorumu Yok/
Hatalı Yorum
(0)
İlgisiz madde frekansları
/Frekanslar verilmemiş
(0)
Beklenen Cevap
Yorumu Yok/
Hatalı Yorum
(0)
Ceza Puanı
Toplam Puan
CEZA PUANLARI
Ödev Sunumu Yapılmadı: -5 puan
Bilim İnsanı Çizimi & Bilimin Doğası Anketi Eksik: -1*Eksik Çizim/Anket Sayısı
Ödev Geç Teslim Edilmiş: -2*Geç Teslim Edilen Gün Sayısı
Toplam Puan
(10 p)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
41 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content