close

Вход

Log in using OpenID

18. Klinik Araştırma Uzmanlık ve Akademi Amaçlı olduğuna dair yazı

embedDownload
T.C.
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞKANLIĞINA
Hastanemiz GATA Nükleer Tıp Anabilim Dalında planlanan “Morfolojik ve Fonksiyonel kardiyak
görüntülerin korelasyonu; Myokard Perfüzyon SPECT Ve BT Anjiyografi füzyonu” isimli çalışma
Uzm.Dr.Hüseyin ŞAN’a Uzmanlık tezi olarak verilmiş olup etik uygunluğunun tarafınızca
değerlendirilmesini arz ederim. 17/12/2014
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
30 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа