close

Enter

Log in using OpenID

BFP800 KK.indd

embedDownload
BFP800
Kitchen Wizz Pro
Kullanım ve Güvenlik Talimatları
Breville ailesine hoşgeldiniz...
İÇİNDEKİLER
4 Breville için önce güvenlik gelir
8 Montajı, çalıştırılması ve sökülmesi
15 Bakım, temizlik ve saklama
19 Temel yiyecek işleme teknikleri
33 Tarifler ve püf noktaları
3
BREVILLE İÇİN ÖNCE GÜVENLİK GELİR
BFP800 İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Breville’de güvenliğe karşı çok duyarlıyızdır. Tüketici ürünlerini, siz değerli
müşterilerimizin güvenliğini ön planda tutarak tasarlar ve üretiriz. İlaveten sizlere her
hangi bir elektrikli cihaz kullanırken oldukça dikkatli olmanızı ve aşağıdaki önlemlere
uymanızı öneririz.
TÜM TALİMATLARI DİKKATLİCE
OKUYUNUZ VE İLERİDE
BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYINIZ.
• Tüm talimatları çalıştırma öncesinde
dikkatlice okuyunuz ve ileride
başvurmak üzere saklayınız.
• Robotu ilk kez kullanmadan önce, tüm
ambalaj malzemelerini ve etiketlerini
çıkartınız.
• Kullanım sırasında robotu masa veya
tezgahın kenarına yakın koymayın.
Yüzeyin düz, temiz ve su, un vs. gibi
maddelerden uzak olduğundan emin
olunuz. Kullanım esnasında titreşim
olması, cihazın hareket etmesine neden
olabilir.
kilitleyiniz.
• Robotu daima kapak yerine kilitlenmiş
olarak çalıştırınız.
• Besinleri besleme aparatına
parmaklarınız veya diğer mutfak
malzemeleri ile itmeyiniz. Daima cihaz
ile birlikte verilen besin itme aparatını
kullanınız.
• Hareket halindeki bıçak, hamur
yoğurma aparatı veya disklerden
ellerinizi, bıçakları veya diğer mutfak
malzemelerini uzak tutunuz.
• Motor , dörtlü bıçak, hamur bıçağı veya
diskler tamamıyla durmadan önce
mutfak robotunun işlem haznesine el
veya parmaklarınızı sokmayınız.
• Bu cihazı sıcak bir gazlı ya da elektrikli
ocağın üzerine veya yakınına ya da
sıcak fırına temas edebileceği bir yere
koymayınız.
• Hazneden kapağı çıkartmadan önce
düğmenin ve dolayısıyla motorun ve
cihazın kapalı fişin de çekili olduğundan
emin olunuz.
• Robotu ve aparatlarını özenli kullanınız
- bıçaklar ve disklerin jilet keskinliğinde
olduğunu unutmayınız ve çocukların
erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.
• Mutfak robotu ile verilenlerin dışında
aparatlar kullanmayınız.
• Çalıştırmadan önce daima robotun
tam monte edilmiş olduğundan emin
olun. Cihaz düzgün monte edilmediği
müddetçe çalışmayacaktır.
• Sökmeden önce motor, bıçaklar veya
disklerin tamamen durmuş olduğundan
emin olunuz. Kullanımda olmadığında,
gözetiminiz dışındayken veya sökme,
temizleme ya da kaldırma öncesinde
cihazın kapalı ve fişin çekili olduğundan
emin olun.
• QUAD (dörtlü) bıçak, hamur bıçağı,
disk veya robot kapağını takmadan
önce robotun off (kapalı) konumunda
olduğundan, prizin kapalı olduğundan
ve de fişin çıkartıldığından emin olunuz.
• QUAD (dörtlü) bıçak, hamur bıçağı
veya diskleri takmadan önce robotun
haznesini daima motor tabanına
4
• Cihazı bu kitapçıkta anlatılanın dışında
bir yöntemle çalıştırmayınız.
• İşlem haznesindeki yiyeceği temizlerken
dikkatli ve açmadan önce motor, dörtlü
bıçak, hamur bıçağı veya disklerin
tamamen durduğundan emin olunuz.
Hazneden kapağı çıkartmadan önce
BREVILLE İÇİN ÖNCE GÜVENLİK GELİR
düğmenin ve dolayısıyla motorun
ve cihazın kapalı ve fişin de çekili
olduğundan emin olunuz. İşlem
yaptığınız yiyecekleri çıkartmadan önce
işlem haznesinin kilidinin açılması motor
gövdesinden ayrılmış ve dörtlü bıçak,
hamur bıçağı veya disklerin dikkatle
çıkartılmış olması gerekir.
• Hamur gibi bazı sert karışımlar işlem
yapılan bıçağın normalden daha yavaş
dönmesine neden olabilir. Bu durumda 1
dakikadan fazla işlem yapmayınız.
• Sıcak veya kaynar sıvılarla işlem
yapmayınız – işlem haznesine almadan
önce sıvıların soğumasını bekleyiniz.
• Mutfak robotunu mesela bir lavabo gibi
metal yüzeylerde kullanmayınız.
• Elektrik şokundan korunmak için
kablonun, fişin veya motor tabanının
su veya diğer sıvılara değmesine izin
vermeyiniz.
• Mutfak robotunu çalışırken hareket
ettirmeyiniz.
• Kullanım esnasında mutfak robotunu
gözetimsiz bırakmayınız.
• Mutfak robotunun hiçbir parçasını
mikrodalga fırına koymayınız.
• Hazneyi işaretlenen sıvı seviyesinin veya
15 fincan kuru seviyesinin (doğrama)
üzerinde doldurmayınız. Daha kuru ve
kalın olan yiyecekleri işlem haznesine
daima sıvılardan önce koyunuz.
• Robot kullanımdayken asla kapağı
çıkartmayınız. Kapağı çıkartmadan önce
makineyi durdurmak için daima kapama
düğmesini kullanınız.
• Cihazı temiz tutunuz. Bu kitapta verilen
temizlik talimatlarına uyunuz.
KULLANMADAN
ÖNCE KORUMA
KORDONLARININ
TAMAMINI ÇÖZÜN.
CİHAZI EĞİMLİ BİR
YÜZEY ÜZERİNDE
KULLANMAYINIZ.
CİHAZI AÇIKKEN
TAŞIMAYINIZ.
BU TALİMATLARI SADECE EV İÇİ KULLANIM İÇİN SAKLAYINIZ.
5
BREVILLE İÇİN ÖNCE GÜVENLİK GELİR
TÜM ELEKTRİKLİ CİHAZLAR İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
• Kullanmadan önce kabloyu tamamen
çözünüz.
• Güç kablosunun bir masanın veya
tezgahın kenarından sarkmasına, sıcak
yüzeylere temasına veya dolaşıp düğüm
olmasına izin vermeyiniz
• Bu cihaz, (çocuklar dahil olmak üzere)
fiziksel veya zihinsel engelleri olan ya
da tecrübe ve bilgi bakımından eksik
olan kişiler tarafından, yanlarında
kişisel güvenliklerini sağlayacak ve
cihazın kullanımı hakkında gerekli
bilgileri verebilecek kimseler olmaksızın
kullanılmamalıdır.
• Çocuklar cihazla oynamamaları için
gözetim altında tutulmalıdır.
• Cihazın düzenli olarak kontrol edilmesi
önerilir. Cihazın güç besleme kablosu,
fişi veya kendisi hasarlı ise cihazı hiçbir
şekilde kullanmayınız. İncelenmesi ve/
veya onarım için cihazın tümünü brevılle
servis merkezine götürün.
• Temizlik dışındaki herhangi bir bakım
yetkili Breville servisi tarafından
gerçekleştirilmelidir.
• Bu cihaz sadece ev kullanımı içindir.
Bu cihazı amacı dışında kullanmayın.
Hareket halindeki taşıtlarda veya
teknelerde kullanmayın. Açık havada
kullanmayınız.
• Elektrikli cihazların kullanımında ekstra
güvenlik sağlamak için bir artık akım
cihazı (güvenlik anahtarı) takılması
önerilir. Cihazı destekleyen elektrik
devresine 30 ma değerini aşmayacak
oranlanmış rezidüel çalışma akımı olan
bir güvenlik anahtarı takılması önerilir.
Uzman tavsiyesi için elektrikçinize
danışın.
6
İŞLEM HAZNESİNİN
OTOMATIK
DÜĞMESİNDE OLASI
BIR ARIZAYI ÖNLEMEK
İÇİN KAPAĞINI CİHAZ
KULLANIMDA DEĞİLKEN
KİLİTLİ KONUMDA
TUTMAYINIZ.
İŞLEM BIÇAKLARI VE
DİSKLERİ OLDUKÇA
SİVRİDİR. DAİMA
DİKKATLE KULLANINIZ
BESLEME KISMINA
ELİNİZİ, BIÇAKLARI
YA DA DİĞER
MUTFAK ÜRÜNLERİNİ
SOKMAYINIZ. BESLEME
KISMINA YİYECEKLERİ
İTMEK İÇİN DAİMA İTİCİ
APARATI KULLANINIZ.
BFP800 KITCHEN WIZZ PRO
MONTAJI,
ÇALIŞTIRILMASI ve
SÖKÜLMESİ
BFP800 KITCHEN WIZZ PRO CİHAZINIZI TANIYINIZ
8
BFP800 KITCHEN WIZZ PRO CİHAZINIZI TANIYINIZ
A. Küçük yiyecek itici daha küçük
malzemelerde işlem kontrolü
için geliştirilmiştir. Aynı zamanda
malzemelerin eklenmesi/ölçülmesinde
ikinci bir işlev görür. Mutfak robotu
küçük itici takılı olsa da olmasa da
sürekli çalışacaktır.
B. Büyük yiyecek iticisi Besleme
kısmından yiyecekleri itmek içindir.
Mutfak robotu büyük itici yerinde düzgün
şekilde takılı olmadan çalışmayacaktır.
C. Ekstra geniş besleme kanalı. daha
büyük malzemeler içindir.
D. İşlem kapağı işlem haznesine kilitlenir.
E. Pulse (anlık çalıştırma) düğmesi kısa
süreli güç kullanım aralıkları için kısaca
basılı tutulur. Pulse tuşu bırakıldığında
motor otomatik olarak duracaktır.
F. Power/OFF (Güç/kapama) düğmesi
sadece besin işleme ünitesine güç
sağlar. Start/pause (Başlat/duraklat)
düğmesine basılarak mutfak robotu
çalıştırılır.
G. Yiyecek besleme güvenlik sistemi
hazne ve kapak doğru şekilde kilitli
ve büyük yiyecek iticisi takılı olmadığı
sürece çalışmayı önler.
H. Silikon conta fazla miktarda sıvı
işlenirken sızıntı riskini azaltır.
I. Kulplu işlem haznesi kuru malzemeler
için 15 fincan sıvı malzemeler için 10
fincan (kalın, ıslak malzemeler. örn:
çorbalar). İşlem haznesi motor tabanına
kilitlenir.
J. İleri ve geri sayma zaman ayarı
işlem için gerekli süreyi ayarlamak
için kullanılır. hem ileri hem de geri
sayım yapabilirken zaman ayarı süresi
tamamlandığında robotu durdurur.
K. LCD ekran süre ayarı işlevini görüntüler.
L. Doğrudan tahrikli motor bloğu
güvenlik durdurma denetim sistemi ile
2000w indüksiyon motor.
M. Kaymaz plastik ayaklar ek güvenlik ve
sabitleme için.
N. Jülyen diski bu diski sebzelerde jülyen
stil doğrama yapmak için kullanınız.
O. Dilimleyici bu diski sebzeleri dilimlemek
için kullanılır.
P. Çift taraflı doğrayıcı bir tarafını küçük/
ince doğrama ve diğer tarafını da kalın
doğrama için kullanın.
Q. Ayarlanabilen dilimleyici bu diski
malzemeleri farklı stil doğrama
yapmak için kullanınız. 0.5mm – 8mm
kalınlıklarda dilimleme yapabilirsiniz.
R. Çırpma/inceltme diski bu aparatı
yumurtaları ve kremaları çırpmak için
kullanın.
S. QUAD® doğrama bıçağı karışık
çeşitlerde malzemelerin doğranması,
karıştırılması, çırpılması ve
bütünleştirilmesi için geçiş işlemi sağlar.
T. Hamur bıçağı daha yumuşak
hareketlerle hamur malzemelerini
birleştirmek için tasarlanan kör bıçak.
U. Mini işlem bıçağı karışık çeşitlerde
malzemelerin doğranması, karıştırılması
ve bütünleştirilmesi için kullanılır.
V. Disk mili kasenin hareket bağlantısına
oturarak çift taraflı doğrayıcı, jülyen,
dilimleyici, çırpıcı ve ayarlanabilen
dilimleme disklerini yerinde tutmak için
kullanılır.
W. Kapaklı saklama bölmesi
kullanmadığınızda tüm diskleri ve
bıçakları saklamak için kullanılır.
GÖSTERİLMEYENLER
• Temizlik fırçası İşlem haznesi, bıçaklar
ve disklerin temizlenmesi için düz uç
kalan yiyecek parçacıklarını çıkarmak
için sıyırıcı ile tasarlanmıştır.
• Plastik spatula Kasenin kenarlarını
sıyırarak malzemelerin eşit işlenmesini
sağlamak içindir.
• Mini işlem haznesi Az miktarda
malzemelerin işlenmesi içindir.
• Kablo muhafazası Uzunluğunu
kısaltmak için kablo muhafazaya itilebilir.
• Breville fiş halkası Ergonomik çekme
halkası tasarımı fişin kolaylıkla prizden
çekilmesini sağlar.
9
BFP800 KITCHEN WIZZ PRO CİHAZINIZIN ÇALIŞTIRILMASI
İLK KULLANIMDAN ÖNCE
BREVILLE mutfak robotunuzu kullanmadan önce tüm parçaları tanıyın. Tüm ambalaj
malzemeleri ve reklam etiketlerini, sivri olduğundan bıçak ve disklere dikkat ederek
çıkartın. İşlem haznesini, kapağını ve diğer aparatları ılık sabunlu su ile yıkayın. İyice
durulayın ve kurulayın. (Temizlik, bakım ve muhafaza kısmına bakın).
1. Motor tabanını yüksek ve kuru bir
yere koyunuz İşlem haznesini motor
tabanına kulbu tabandaki ‘ALIGN
HANDLE’ (kulbu hizala) resmi çizgisine
getirerek yerleştirin. (Bknz. Çizim 1).
2. İşlem haznesini saat yönünde kulp
‘TURN TO LOCK’ (Kilide çevir)
grafiğine hizalanana kadar çevirin.
İşlem haznesi konumuna sıkıca
oturmalıdır. (Bknz. Çizim 2).
3. Bir disk kullanacağınızda öncelikle disk
çubuğunu hazne hareket bağlantısına
takın. Diski kullanmak istediğiniz kısım
yukarı bakacak şekilde oturtun. Orta
plastiğe doğru diski tutarak ortadaki
deliğini aparatın çubuğuna yerleştirin.
Sıkıca oturana kadar aşağı itin. (Lütfen
10
bu disklerin sadece büyük hazneye
uygun olduğunu unutmayın).
4. İşlem bıçaklarını kullanmak için
ortadaki plastik desteği kullanarak
dikkatle dörtlü bıçak, hamur bıçağı
veya mini işlem bıçağını sıkıca
kavrayıp hazneye oturana kadar ittirin.
Mini işlem bıçağını kullanacaksanız
önce mini işlem haznesini ana hazneye
takın.
5. İşlem haznesine kapağını besleme
kısmı hafif haznenin sağında kalacak
ve ok işaretleri
hizalanacak
şekilde yerleştirin. Besleme kısmını
tutup aynı şekilde sıkıca bastırarak
kapağı saat yönünde (grafikle
BFP800 KITCHEN WIZZ PRO CİHAZINIZIN ÇALIŞTIRILMASI
belirtildiği gibi) Kilitleme tırnağı
kapaktaki deliklere oturarak kulptaki
‘karşılıklı güvenli kilitlenme’ kısmına
kilitlenecek şekilde çeviriniz. Kapak
yerine sıkıca oturmalıdır.
NOT:
Mutfak robotu büyük parçalı yiyecek
itici doğru yerleştirilmediği müddetçe
çalışmaya başlamayacaktır.
Motoru kapamak için POWER/OFF
düğmesini kullanın. Kısa süreli güç
uygulamaları gerektiğinde PULSE
düğmesini kısa süreli basılı tutup
bırakın ve tekrar basın. PULSE
düğmesi bırakıldığında kısa süreli
çalıştırma otomatik olarak duracaktır.
NOT:
Mutfak robotu hem hazne hem de
kapak doğru oturmadan çalışmayacaktır.
İŞLEM BIÇAĞI (MİNİ
HAZNE BIÇAĞI DA
DAHİL) VE DİSKLER
OLDUKÇA KESKİNDİR.
DAİMA DİKKATLİ
OLUNUZ.
6. fişi 230/240 volt çıkışlı bir prize takınız
ve svici açık konumuna alınız.
7. Mutfak robotunuzu açmak için POWER/
OFF düğmesine basın. Robotun
çalıştığını ifade etmek için POWER /
OFF düğmesinin etrafında kırmızı ışık
yanacaktır.
Mutfak robotunun yiyeceklerin
işlenmesi esnasında tam kontrol
sağlayabilmesi için POWER/OFF,
START/PAUSE ve PULSE düğmeleri
vardır. Motoru açarak kesintisiz
çalıştırma için START/PAUSE
düğmesine basın.
8. Süre ayarı için süre penceresinin
tuşlarına basın. Süre
solundaki
0 ila 30 saniye arasında 5 saniyelik
aralıklarla artırılacaktır. 30 saniye ila
2 dakika arası sürede 10 saniyelik
aralıklar ve 2 ila 9.59 dakikalık sürede
de 20 saniyelik aralıklar kullanılmıştır.
9. Süre ayarlandıktan sonra START/
PAUSE düğmesine basın ve geri sayım
başlayacaktır.
Büyük besin iticisinin yerine doğru
takıldığından emin olun. Mutfak robotu
itici yerinde olmadan çalışmayacaktır.
Süre ayarı yapıldıktan sonra mutfak
robotu durarak ‘Standby’ moduna
geçecektir. İşlemi n tamamlandığını
belirten üç (3) sinyal sesi duyulacaktır.
Robotun ünitenin büyük besin itici
yerinde olmadan çalışmasını önleyen
bir ‘Güvenli karşılıklı kilitlenme sistemi’
bulunur. Büyük itici çıkartıldığında işlem
otomatik olarak duracaktır. Besleme
kanalındaki maksimum grafiği iticinin
üniteyi etkinleştirmesi için maksimum
miktarı belirtmektedir.
11
BFP800 KITCHEN WIZZ PRO CİHAZINIZIN ÇALIŞTIRILMASI
10. İşlemin sonunda bıçaklar ve disklerin
dönmesi tamamen bitene kadar
bekleyin ve daha sonra kilidi ve kapağı
açın. Kapağı açmak için POWER/
OFF düğmesinin basılı, prizin açık
ve fişin prize takılı olduğundan emin
olun. Besleme kısmını tutarak sıkıca
aşağı bastırın, kapağı saat yönünün
aksine çevirin ve ok işareti hizasından
kurtarın.
NOT:
Bir güvenlik özelliği olarak mutfak
robotu kapak kilidi açıldığında
otomatik olarak kapanır. Ancak
kapağı kapamadan önce kendiniz
robotu POWER/ OFF düğmesinden
kapatırsanız daha doğru bir kullanım
olacaktır.
11. İşlem haznesini bıçak veya diskleri
çıkartmadan önce kulp ‘ALIGN
HANDLE’ (kulbu hizala) ibaresi ile
aynı çizgiye gelene kadar saatin aksi
yönünde çevirerek çıkartın. Motor
şaftının haznesini kaldırın.
NOT:
Mutfak robotunu, bıçak, disk veya
kapağı takmadan önce hazneyi yerine
kilitleyerek tekrar takın.
NOT:
Robot kasesinden yiyeceği dökerken
özen gösteriniz, parçaları çıkarmadan
önce motor ve bıçak, hamur karıştırıcı
ya da disklerin tamamen durmuş
olduğundan emin olunuz. Hazneden
kapağı çıkartmadan önce POWER/
OFF düğmesine basılarak motorun
kapandığından, cihazın kapalı ve
fişin prizden çekilmiş olduğundan
emin olunuz. İşlem yapılan yiyecekleri
almadan önce robot haznesi motor
gövdesinden ayrılmış ardından da
dörtlü bıçak, hamur yoğurucu veya disk
dikkatle çıkartılmış olmalıdır.
Diskleri çıkarttığınızda - diskin
ortasındaki plastik merkezi sıkı tutarak
ve diski pimi çubuktan yukarı kaldırarak
dikkatlice çıkartın.
KULLANMADAN
ÖNCE KORUMA
KORDONLARININ
TAMAMINI ÇÖZÜN.
CİHAZI EĞİMLİ BİR
YÜZEY ÜZERİNDE
KULLANMAYINIZ.
CİHAZI AÇIKKEN
TAŞIMAYINIZ.
BU TALİMATLARI SADECE EV İÇİ KULLANIM İÇİN SAKLAYINIZ.
12
BFP800 KITCHEN WIZZ PRO CİHAZINIZIN ÇALIŞTIRILMASI
AŞIRI YÜKLENMEYE KARŞI KORUMA
SİSTEMİ
Motora aşırı yüklenilirse mutfak robotu
‘Standby’ moduna geçecek ve LCD
ekranında “OVERLOAD” ibaresi yanıp
sönecektir. Mutfak robotu hala POWER/
OFF düğmesine basarak kapatılabilir.
Mutfak robotunu tekrar çalıştırmak için
makinenin yaklaşık 30 dakika kadar
soğumasını bekleyiniz.
Bazı hamur gibi katı karışımlar hamur
bıçağının normalden daha yavaş
dönmesine neden olabilir. Bu durumda 1
dakikadan fazla işlem yapmayınız.
Bıçaklar veya diskler işlem sırasında
sıkışırsa POWER/OFF düğmesi
basılı olarak motorun OFF konumuna
alındığından emin olunuz. Prizi kapatınız.
Kapağı çıkartarak bıçakla hazne arasında
veya diskte sıkışan yiyeceği ayarlayınız.
Kapağı tekrar takarak normal
prosedürü sürdürünüz. Bu durum
tekrar gerçekleşirse robot haznesi aşırı
dolabilir. Bu nedenle besinlerin bir kısmını
çıkartarak daha az miktarlarda işlem
yapınız.
NOT:
Mutfak robotu, robot haznesi ve kapağı
doğru şekilde kilitlenmediği ve itici
besleme kanalına oturmadığı taktirde
çalışmayacak şekilde tasarlanmıştır.
Mutfak robotu kapağı yerine tam oturup
kilitlenmiş olmadan çalışırsa derhal
prizden çekerek bölge BREVILLE
Servis merkezinde incelettirin.
13
BFP800 KITCHEN WIZZ PRO
BAKIM,
TEMİZLİK ve
SAKLAMA
BAKIM, TEMİZLİK VE SAKLAMA
İşlemi tamamladığınızda mutfak robotunu
off konumuna alıp fişi prizden çekin.
Motor tabanı
Motor tabanını her kullanımdan sonra
nemli ve temiz bir bezle silin. Yumuşak ve
temiz bir bezle iyice kurulayın.
Robot işlem haznesi, kapağı ve yiyecek
itici
Yumuşak bir deterjan kullanarak sıcak
ve köpüklü su ile elde yıkayın. Aşındırıp
çizecek temizlik maddelerini plastik
yüzeyleri korumak açısından kullanmayın.
Plastik parçalar zaman zaman bulaşık
makinesinde (sadece üst sepette)
yıkanabilir. Düzenli olarak yapılması
önerilmez. Çünkü uzun süre sıcak su ve
sert deterjanlara maruz kalmak plastiğe
zarar vererek ömrünü kısaltır.
NOT:
Isı deforme edebileceğinden besin
iticiyi bulaşık makinesine koymayın.
QUAD® (dörtlü) bıçak, hamur yoğurma
bıçağı ve diskler ile işleme
Hazne ve kapağını elde yıkayın. İnatçı
besin artıklarını bıçak ve disklerden
çıkartmak için temizleme fırçası
aksesuarını kullanın. Fırçanın ucundaki
kulp sıyırma için tasarlanmıştır. Kaza
kesiklerini önlemek için dörtlü bıçak veya
diskleri köpüklü suda bırakmayın. Dörtlü
bıçak, hamur bıçağı, diskler ve çubuğu
bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz
(sadece üst sepette).
Saklama
• Mutfak robotunun kapalı ve fişin prizden
çekilmiş olduğundan emin olun.
• Mutfak robotunun tüm parçalarının
temiz ve kuru olduğundan emin olun.
• Çubuğu kullanarak dörtlü bıçağı
dikkatle tutun. Dörtlü bıçak ve mini
işlem robot bıçağı kullanılmadığında
saklama kutusunda tutulmalıdır. Dörtlü
bıçağı kılıfında ve saklama kutusunun
içinde tutmakta fayda vardır. Mini robot
haznesi kullanılmadığında ana işlem
haznesinin içinde saklanabilir.
• Kapağını robot haznesinin üzerine
koyun ancak saat yönünde kilitli
konuma doğru ÇEVİRMEYİN.
• Yiyecek iticiyi ölçü kabı takılı olarak
besleme haznesindeki yerine takın.
• Robot haznesi ve motor bloğundaki
çalıştırma ve güvenlik düğmelerine
gereksiz yük bineceğinden mutfak
robotunu işlem haznesi veya kapağı
işlem haznesine kilitli şekilde
kaldırmanız önerilmez.
• Kaza kesiklerini önlemek için diskleri
saklama kabının içerisinde çocukların
erişemeyeceği yerlerde tutun. Diskleri
diğer mutfak malzemelerinin yanında
çekmecede tutmanız önerilmez.
NOT:
Büyük doğrama diski saklama kabının
arka yuvasına yerleştirilebilir.
NOT:
Dörtlü bıçak kılıfı bulaşık makinesine
koyarken ek güvenlik için takılmalıdır.
Yiyecek leke ve kokuları
Havuç gibi besinler plastik parçalarda leke
bırakabilirken sarımsak gibi yiyecekler
de güçlü bir koku bırakabilir. Bunları
çıkartmak için parçaları 5 dakika 2 litre
1/2 limon suyu eklenmiş suda bekletin.
Normal şekilde durulayıp yıkayın.
15
BAKIM, TEMİZLİK VE SAKLAMA
NOT:
Alet saklama kabı dolapta fazla yer
kaplamamak açısından ters olarak da
koyulabilir. Sıkıca ve tamamıyla kapalı
olduğundan emin olun.
• Mutfak robotunuzu dik olarak MUTFAK
tezgahının üzerinde veya kolay
erişilebilen bir dolapta tutunuz.
• Mutfak robotunun üzerinde hiçbir şey
bulundurmayınız.
DÖRTLÜ, MİNİ VE
AYARLANABİLEN İŞLEM
BIÇAĞI VE DİSKLER
OLDUKÇA KESKİNDİR.
DAİMA DIKKATLI OLUNUZ.
MOTOR TABAN, GÜÇ
KABLOSU VEYA FİŞİNİ ASLA
SU VEYA DIĞER BIR SIVIYA
BATIRMAYINIZ.
MUTFAK ROBOTUNUZU
ASLA HAZNE SABİTLENMİŞ
VE KAPAK KİLİTLİ OLARAK
TUTMAYINIZ. AKSİ HALDE
ROBOT HAZNESİ VE
MOTOR BLOĞUNDAKİ
ÇALIŞTIRMA VE GÜVENLİK
DÜĞMELERİNE GEREKSİZ
YÜK BİNECEKTİR.
MUTFAK ROBOTUNUN
HIÇBİR PARÇASINI
MIKRODALGA FIRINA
KOYMAYINIZ.
16
BFP800 KITCHEN WIZZ PRO
TEMEL YİYECEK
İŞLEME TEKNİKLERİ
TEMEL YİYECEK İŞLEME TEKNİKLERİ
Mutfak robotu hangi bıçak veya diski
seçtiğinize bağlı olarak çeşitli yollarla
yiyecekleri işleyebilir.
QUAD® (DÖRTLÜ) İŞLEM BIÇAĞI İLE
DOĞRAMA
Dörtlü bıçak çiğ ve pişmiş yiyecekleri
iriden kırıntıya kadar gereken derecede
doğrar. Bir çok iri kesilecek işlem için
dörtlü bıçak sayesinde istediğiniz sonucu
daha kısa işlem süresi ile alabilirsiniz.
Sonuç işlenen yiyeceğin türü ve işlenme
süresine bağlıdır. Dörtlü bıçağı hazneye
daima yiyecekten önce koymayı
unutmayın.
NOT:
Fazla işlenmemesi için sıklıkla kıvamı/
ebadı kontrol edin. Birçok işlemde
birkaç saniyede istenen kıvamı
tamamen elde edebileceğiniz için
Pulse düğmesini kullanmanızı öneririz.
Gerekirse POWER/OFF düğmesine
basarak kapağın kilidini açın ve
haznenin kenarlarını sıyırarak eşit
işlenme sağlayın.
Çiğ Sebzeler, Meyve ve Pişmiş Etler
Yiyecekleri 2.5cm ebadında küpler halinde
keserek hazırlayın. Pulse düğmesini
kullanarak bir seferde 4 fincandan
fazla yiyecek işlemeyiniz. 1-2 saniyelik
aralıklarla istediğiniz ölçüde veya kıvamda
sonuç alana kadar Pulse özelliğini
kullanın.
İspanyol Soğanı dilimleri
Dilimlenmiş İspanyol Soğanı
Çiğ et, tavuk ve balık
Yiyecekleri 2.5cm ebadında küpler halinde
keserek hazırlayın. Tüm kemiklerin
çıkartıldığından emin olun. Sıkılaşana
kadar iyice soğutun. Bu şekilde dörtlü
bıçak yiyecekleri daha hızlı kesecektir. Bir
seferde 4 fincandan (veya 600g çiğ et)
fazla işlemeyin. START/PAUSE düğmesi
ile doğrama veya kıyma işlemi istediğiniz
ölçü ya da kıvama gelene kadar çalıştırın.
Küp küp doğranmış sığır
Sığır kıyılmış sığır
19
TEMEL YİYECEK İŞLEME TEKNİKLERİ
NOT:
Fazla miktarlarda et motoru
durdurabilir. Bunu bıçağın yavaş
dönmesi ve etin sadece haznenin
etrafında ağır hareket ediyor ve
işlenmiyor olmasından anlarsınız.
Bu durumda eti çıkartarak iki partide
işleyiniz.
Sarımsak, kırmızı biber ve zencefil
Sarımsağın dişlerini soyun ve bütününü
bırakın. Kırmızı biberi bütün bırakın
(daha yumuşak olması için tohumlarını
çıkartın). Zencefili soyarak 2.5 cm
ebadında küp kesin. İstenen kıvama
gelene kadar doğrama yapın. Doğranmış
sarımsak veya kırmızı biberle karıştırılmış
az yağı hava almayan bir kaba koyup
1 hafta buzdolabında saklayabilirsiniz.
Zencefili az miktarda şeri ile karıştırın.
Sarımsak, zencefil veya kırmızı biberi
diğer malzemelere ekleyecekseniz
motor çalışırken besleme kanalına bütün
parçaları atın.
Fesleğen yaprakları
Kuruyemiş
PULSE düğmesini kullanarak bir seferde 4
fincandan (250g) fazla kabuklu kuruyemişi
işlemeyin. 1-2 saniyelik aralıklarla
istediğiniz ölçüde veya kıvamda sonuç
alana kadar Pulse özelliğini kullanın.
Kabuklu fıstık
Bütün kırmızı biber
Doğranmış kırmızı biber
Sebzeler
Bitkileri iyice yıkayıp durulayın. İri sapları
ayırın. PULSE düğmesini kullanarak
bir seferde 2 demet (yaklaşık 4 fincan)
miktarından fazla yiyecek işlemeyiniz.
1-2 saniyelik aralıklarla istediğiniz ölçüde
veya kıvamda sonuç alana kadar Pulse
özelliğini kullanın.
20
Doğranmış fesleğen
Kurutulmuş meyve
Kurutulmuş meyve
Kurutulmuş meyve yapışkan
olabileceğinden 10 dakika kadar
dondurucuda bekletin (bu şekilde
meyvenin bıçaklara yapışması
önlenebilir). PULSE düğmesini kullanarak
bir seferde 4 fincandan fazla yiyecek
işlemeyin. 1-2 saniyelik aralıklarla
istediğiniz ölçüde veya kıvamda sonuç
alana kadar Pulse özelliğini kullanın.
TEMEL YİYECEK İŞLEME TEKNİKLERİ
NOT:
Kek hamuru için meyve
doğrayacaksanız hamuru hazırlamadan
önce meyveyi işleyip biraz un ekleyerek
meyvenin dörtlü bıçağa yapışmasını
önleyin.
Yumuşak ekmek kırıntısı
Bayat ekmeği parçalara bölün (taze
ekmek bıçaklara yapışır) PULSE
düğmesini kullanarak bir seferde 4
fincandan fazla yiyecek işlemeyiniz. 1-2
saniyelik aralıklarla istediğiniz kıvamda
sonuç alana kadar Pulse özelliğini
kullanın.
NOT:
Ekmek kırıntısı hazırlarken en iyi
sonuçları elde etmek için bir seferde bir
dilim koyun.
NOT:
Bütün kurutulmuş meyve
Doğranmış kurutulmuş meyve
Narenciye soyma
Bir sebze soyucu kullanarak meyveyi
soyarak 2.5 cm ebadında parçalara
bölün. PULSE düğmesini kullanarak bir
seferde 1/2 fincan granül şeker katılmış
4 fincandan fazla yiyecek işlemeyin. 1-2
saniyelik aralıklarla istediğiniz ölçüde
sonuç alana kadar Pulse özelliğini
kullanın.
NOT:
Kabukla narenciye arasındaki beyaz
doku acıdır. Bu nedenle kabuğu
soyarken dikkatle beyaz dokunun
meyvede kaldığından emin olun.
Haşlanmış katı yumurta
Yumurtaları katı olacak kadar haşladıktan
sonra soğumaya bırakıp soyun ve yarıya
bölün. PULSE düğmesini kullanarak bir
seferde 12 yumurtadan fazla yiyecek
işlemeyiniz. 1-2 saniyelik aralıklarla
istediğiniz ölçüde veya kıvamda sonuç
alana kadar Pulse özelliğini kullanın.
700g pkt dilimlenmiş ekmekten
yaklaşık 10 fincan yumuşak ekmek
kırıntısı çıkar. Daha sonra kullanmak
üzere bir fincanlık porsiyonlarla
dondurun.
Kurutulmuş ekmek kırıntısı
Ekmekleri parçalara bölerek fırında altın
sarısı ve kıtır hale gelene kadar tutun.
Fazla karartmayın. PULSE düğmesini
kullanarak bir seferde 4 fincandan
fazla ekmek işlemeyiniz. 1-2 saniyelik
aralıklarla istediğiniz kıvamda sonuç alana
kadar Pulse özelliğini kullanın.
Bisküvi Kırıntıları
Bisküvileri çeyreğe bölüp miktarını ölçerek
işlem haznesine koyun. PULSE düğmesini
kullanarak bir seferde 4 fincandan
fazla bisküvi işlemeyiniz. 1-2 saniyelik
aralıklarla istediğiniz kıvamda sonuç alana
kadar Pulse özelliğini kullanın.
NOT:
Tatlı veya tuzlu kıtırlar tatlı ya da tuzlu
turtaya alternatif bir hamur işi olarak
kullanılabilir.
21
TEMEL YİYECEK İŞLEME TEKNİKLERİ
PAUSE düğmesine basarak bir seferde 4
fincanı aşmayacak kadar yiyecek işleyip
istenen kıvama gelene kadar püre yapın.
NOT:
Sebzelerde işlem yaptıktan sonra
daha pürüzsüz bir püre elde etmek için
gerekirse besleme kısmına malzeme
ekleyin.
Bütün bisküvi
Bisküvi kırıntıları
Kek kıtırları
Keki küçük parçalara bölüp miktarını
ölçerek işlem haznesine koyun. PULSE
düğmesini kullanarak bir seferde 4
fincandan fazla kek işlemeyiniz. 1-2
saniyelik aralıklarla istediğiniz kıvamda
sonuç alana kadar Pulse özelliğini
kullanın.
QUAD® (DÖRTLÜ) İŞLEM BIÇAĞI İLE
PÜRE YAPMA
Dörtlü bıçak çiğ ve pişmiş yiyecekleri
istenen kıvamda bebek maması da
dahil olmak üzere püre haline getirir. Bir
çok iri kesilecek işlem için dörtlü bıçak
sayesinde istediğiniz sonucu daha kısa
işlem süresi ile alabilirsiniz. Dörtlü bıçağı
hazneye daima yiyecekten önce koymayı
unutmayın.
NOT:
Besini püre haline getirdikten sonra
dörtlü bıçağı dikkatle çıkartıp spatulayı
kullanarak bıçak ve hazneye yapışan
yiyecekleri sıyırın.
Pişmiş sebzeler
Sebzeleri soyup 2.5 cm ebadında küpler
halinde keserek hazırlayın. Sebzelerin
iyice pişirilip yumuşatıldığından emin
olduktan sonra işlem yapınız. START/
22
Kremalı sebze çorbaları
Yukarıdaki pişmiş sebzeler için kullanılan
aynı süreci kullanın. Ardından motor
çalışırken kademeli olarak 4 fincandan
fazla olmamak kaydıyla malzeme ve
krema veya sütü besleme kısmından
ekleyin. MAX işaretli sıvı seviyesini
geçmeyin.
Pişmiş kabak
Püre kabak
Pişmiş et ve ezmeler
Pişmiş eti 2.5cm ebadında küpler halinde
keserek hazırlayın. Tavuk ciğeri ezmesi
için ciğeri bütün bırakın. START/PAUSE
düğmesine basarak bir seferde 4 fincanı
aşmayacak kadar işleyip istenen kıvama
gelene kadar püre yapın. Ezme için motor
çalışırken besleme kısmından krema
ekleyin.
NOT:
Karışım çok katı olursa işlem sırasında
pişirme suyundan ekleyin.
TEMEL YİYECEK İŞLEME TEKNİKLERİ
Fıstık ezmesi
START/PAUSE düğmesine basarak
bir seferde 4 fincanı aşmayacak kadar
kabuklu fıstığı işleyip istenen kıvama
gelene kadar püre yapın. Not : Karışım bir
topa dönüşecektir.
NOT:
2 fincan fıstıktan yaklaşık 1 fincan fıstık
ezmesi çıkar. Ezmedeki doğal yağ üste
çıkacaktır. Kullanmadan önce karıştırın.
Kabuklu fıstık
Fıstık ezmesi
Taze Meyve
Meyveleri soyup 2.5 cm ebadında
küpler halinde keserek hazırlayın. Sap
ve çekirdekleri mutlaka çıkartın. Elma
ve armut gibi sert veya sıkı meyvelerde
işlemden önce yumuşatana kadar pişirin.
START/PAUSE düğmesine basarak bir
seferde 4 fincanı aşmayacak kadar işleyip
istenen kıvama gelene kadar püre yapın.
NOT:
Karışım çok katı olursa işlem sırasında
malzeme, süt veya et suyu ekleyin.
Gerekirse fazla karışımı buz küplerinde
dondurucu poşetleri ile tekrar sarıp
kullanıma hazır halde dondurucuya
koyun.
QUAD® (DÖRTLÜ) İŞLEM BIÇAĞI İLE
KARIŞTIRMA
Dörtlü bıçak kekler, pastalar ve mayonez
gibi yumurta bazlı sosların malzemelerini
çırpar. Dörtlü bıçağı hazneye daima
yiyecekten önce koymayı unutmayın.
Tereyağlı kekler
Yumuşatılmış tereyağı ve şekeri hazneye
koyun. START/PAUSE düğmesini
kullanarak karışım hafif krema kıvamına
gelene kadar çalıştırın. Motor çalışırken
yumurtaları tek tek besleme kısmından
ekleyerek her birini ekledikten sonra
iyice karıştırın. Sıvı ve katı malzemeleri
haznedeki karışıma ekleyerek PULSE
düğmesini kullanıp eşit derecede olana
kadar karıştırın.
Gerekirse işlemi keserek kapağı çıkartıp
haznenin kenarlarından karışımı sıyırın.
Kapağı tekrar takın ve kuru meyve,
fındık,vb. şeyler ekleyecekseniz eşit
karışana kadar PULSE düğmesini
kullanın.
Bebek maması
Pişmiş besinleri keserek 2.5 cm ebadında
küpler hazırlayın (et ve/veya sebze)
START/PAUSE düğmesine basarak bir
seferde 4 fincanı aşmayacak kadar işleyip
istenen kıvama gelene kadar püre yapın.
Kremalaştırılmış tereyağı ve
şeker
Tereyağlı kek hamuru
23
TEMEL YİYECEK İŞLEME TEKNİKLERİ
Ezmeler ve sürülen karışımlar
Dörtlü bıçağı kullanarak malzemeleri
hazneye yerleştirin ve START/PAUSE
düğmesi ile malzemeler istediğiniz
kıvamda karışana kadar çırpın. Gerekirse
işlem sırasında kapağı çıkartıp haznenin
kenarlarından karışımı sıyırın.
Quad (dörtlü) bıçak
Kek ve hamurların hızlı karıştırılması
Bu yöntemi eritip karıştırılan kekler, paket
kekler ve krep hamurları için kullanın. Tüm
malzemeleri (sıvılardan başlayarak) robot
haznesine ekleyerek MAX sıvı seviyesini
aşmamaya dikkat edin.
START/PAUSE düğmesini kullanarak
pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar
çalıştırın. Gerekirse işlemi keserek kapağı
çıkartıp haznenin kenarlarından karışımı
sıyırın. Kapağı takarak işleme devam edin
ama fazla uzatmayın.
Şerbet
İlk adım için dörtlü bıçağı kullanın.
1. ADIM
Olgun meyve ile şeker şurubunu robot
haznesine koyarak pürüzsüz olana kadar
işleyin. Bu karışımı plastik bir tabağa
aktararak ayara uygun olana kadar
dondurun. Dondurulmuş karışımı robot
haznesine tekrar alarak dörtlü bıçak ile
PULSE düğmesini kullanarak pürüzsüz
hale gelene kadar çalıştırın. Karışımı
tekrar dondurucuya alarak bu süreci 2-3
kez tekrarlayıp büyük buz kristallerini
parçalayın.
2. ADIM
İnceltme diskini kullanarak yumurta
beyazlarını köpürene kadar çırpın (bu
bölümdeki Yumurta Beyazları kısmına
bakın). Dondurulmuş meyve püresini
yumurta beyazına ekleyip PULSE
düğmesi ile eşit karışana kadar çırpın.
Servise hazır olana kadar dondurun.
24
Milkshakeler
Süt, aroma malzemelerini ve dondurmayı
robot haznesine koyup inceltici disk ile
START/ PAUSE düğmesine basarak
üstü köpükle kaplanana kadar çalıştırın.
MAX işaretli sıvı seviyesini aşmayın (5
fincan/1250ml).
İnceltici disk
Disk Çubuğu ile kullanın.
İNCELTME DİSKİ İLE ÇIRPMA
Yumurta beyazları
NOT:
Dörtlü bıçak yumurta beyazları ile
kullanılabilecek olmasına karşın en iyi
sonuçları elde etmeniz için inceltici disk
kullanmanızı öneririz.
Robot haznesi ve inceltici bıçağın
temiz, kuru olduğundan ve yağ kalıntısı
olmadığından emin olun.
En az 6 adet yumurta beyazı koyarak bir
tutam tuzu robot haznesine ekleyin.
Yumurta beyazları köpürene kadar
START/PAUSE düğmesi ile (1 dakika
kadar) işlem yapın.
Motor çalışırken yavaş yavaş 1 yemek
kaşığı limon suyunu yumurta beyazı
köpüğünü sabitlemekte yardımcı olması
için ekleyin.
TEMEL YİYECEK İŞLEME TEKNİKLERİ
NOT:
İnceltici disk bulaşık makinesinde
yıkanamaz. Bulaşık makinesine
koymayınız. Elde yıkayınız.
Holandez veya Bearnez için: Motor
çalışırken yavaşça sıcak, erimiş tereyağı
besleme kısmından istediğiniz kıvama
karışana kadar sürdürün. Max işaretli sıvı
seviyesini geçmeyin.
Hamur bıçağı
Yumurta beyazları
Yumurta beyazı köpüğü
Hamur aparatı ile yoğurma
Plastik bıçağın uçları hamur
malzemelerinin birleştirilmesinde daha
yumuşak bir işlem sağlar.
NOT:
İnceltici diski kullanacağınız zaman
lütfen diski ve çubuğu malzemelerden
önce mutfak robotuna yerleştiriniz.
Çırpılmış krema
600ml iyice soğutulmuş kremayı robot
haznesine koyarak inceltici disk ile PULSE
düğmesine basın ve istediğiniz kıvamı
elde edene kadar çırpın.
Hamur işi ve ekmek için hamur
Hamur aparatını hazneye yerleştirin. Un
ve küp soğutulmuş tereyağını hazneye
koyun. 3 fincan/450g unu ekleyip PULSE
düğmesine basarak yağ unda emilene
kadar yoğurun. Motor çalışırken hızla
besleme kanalından sıvı ekleyip hamur
topu oluşana kadar yoğurun.
Yumurtalı soslar
Minimum 6 yumurta sarısını veya 4 bütün
yumurtayı mutfak robotuna baharatlar
ve sirke ile koyup inceltici diski kullanın.
START/PAUSE düğmesine basıp hafif
ve krema kıvamında olana kadar işlemi
sürdürün (2 dakika kadar).
Mayonez için: Motor çalışırken dörtlü
bıçağı kullanarak besleme kısmından ağır
ağır yağ ekleyip istenen kıvama kadar
karıştırın. Max işaretli sıvı seviyesini
geçmeyin.
25
TEMEL YİYECEK İŞLEME TEKNİKLERİ
Ekmek hamuru
Hamur aparatını hazneye yerleştirin.
Hızlı kabaran kuru maya kullanarak kuru
malzemeleri de robot haznesine koyun.
3 fincan/450gekleyin. Yumuşatılmış küp
tereyağı ile START/PAUSE düğmesini
kullanarak tereyağı unda emilene kadar
yoğurun. Sıvı yağ kullanacaksanız yağı
küçük besleme aparatından koyarak
karışım yumuşak, esnek bir hamur topu
olana kadar yoğurun. Fazla uzun süre
yoğurmayın.
Hamuru hafif unlanmış yüzeye alarak
gerekiyorsa yumuşak ve esnek hale
gelene kadar 5 dakika daha yoğurun.
Hamuru geniş bir yağlanmış kaba alarak
iki katı kabarana kadar örtülü olarak
sıcak bir yerde bekletin. Hamuru hafif
unlu yüzeye çevirip pürüzsüz ve esnek
olana kadar tekrar yoğurun. Hamuru
şekillendirerek sıcak bir yerde kabarmaya
bırakarak ısıtılmış fırında pişirin.
Çörek hamuru
Hamur aparatını (dörtlü bıçak da
kullanabilirsiniz) hazneye takın.
Yumuşatılmış tereyağı ve şekeri
hazneye koyun. START/PAUSE
düğmesini kullanarak hafif krema
kıvamına gelene kadar çalıştırın. Motor
çalışırken yumurtaları tek tek besleme
kısmından ekleyerek iyice karıştırın.
Kuru malzemeleri robot haznesine koyup
PULSE düğmesi ile malzemeler birleşene
kadar karıştırın. Kurutulmuş meyve,
fındık, vb. malzemeleri küçük besleme
aparatından koyarak Pulse düğmesi ile
ekledikleriniz eşit karışana kadar işleyin.
Erit ve karıştır çörekler
Hamur aparatını hazneye yerleştirin.
Eritilen malzemeleri koyup ardından
da kuru malzemeleri hazneye ekleyin.
Malzemeleri PULSE ile karışana kadar
çırpın. Gerekirse işlemi keserek kapağı
çıkartıp haznenin kenarlarından karışımı
sıyırın. Kapağı takarak işleme devam edin
ama fazla uzatmayın. Bu adımın ardından
kuru meyveleri ekleyerek PULSE düğmesi
ile eşit şekilde karışana kadar çırpın.
ÇİFT TARAFLI DOĞRAYICI İLE
UFALAMA VE RENDELEME
Öncelikle yıkayıp soyarak meyve veya
sebzeleri hazırlayın.
Yiyecekleri öncelikle besleme kanalının
boyuna uygun ebatta kesin (14 cm’den
fazla olmamalı). Besinler uzun da
rendelenebilir. Yiyeceklerin kesilmesine
gerek yoksa bir ucunu besleme kanalına
düz oturacak şekilde düzeltin.
Çift Taraflı Doğrayıcı
1. Geniş ya da ince delikli olan diski
çubuğa takarak ardından hazneye
yerleştirin.
2. Yiyecekleri aşağıdaki yiyecek
kategorileri veya tariflerde
yönlendirildiği şekilde hazırlayınız.
Diskin geniş ya da ince delikli tarafı
kullanılarak hem ince hem de kalın
rendeleme yapmak mümkündür. İri
rendeleme için diskin tek tarafını kullanın.
Diski gerekli kısım üste bakacak şekilde
dikkatlice çevirin.
26
TEMEL YİYECEK İŞLEME TEKNİKLERİ
Peynir
Bir mutfak robotunda peynir işlenirken
daima dikkatli olunmalıdır.
Mozzarella ve Bocconcini gibi yumuşak
peynirlerde sıkılaşana kadar bir miktar
dondurun. Aksi halde bıçaklarda sıkışma
olabilir. Parmesan gibi sert peynirlerde
öncelikle aşırı sert olmadığından emin
olun. Aksi halde bıçaklar zarar görecektir
- peynir keskin bir bıçakla kolaylıkla
doğranmalıdır.
Mozzarella ve Bocconcini gibi yuvarlak
peynirlerde bir tarafı keserek düz ucu
diske bakacak şekilde besleme kanalına
sokun.
Üçgen peynirde 2 parça olarak yan
yana besleme kısmına bir dikdörtgen
oluşturacak ve bir parçanın ucu aşağı
diğerinin yukarı bakacak şekilde koyun.
Dilimleyin veya rendeleyin.
AYARLANABİLEN DİLİMLEME DİSKİ
İLE DİLİMLERE AYIRMAK
Ayarlanabilen dilimleyici disk meyve ve
sebzeleri istenen kalınlıkta dilimler. İnce
0.5mm ila 8.0mm arasında 24 adet ayar
çeşidi bulunur.
Bir çok iri kesilecek işlem için
ayarlanabilen dilimleyici disk sayesinde
istediğiniz sonucu daha kısa işlem
süresi ile alabilirsiniz. Sonuç yiyeceğin
tipine göre ve besleme kanalına nasıl
yerleştirildiğine göre değişir.
Daha küçük malzemeler için küçük
besleme parçasını kullanarak dilimlemeyi
ayarlayabilirsiniz.
Dilimleme yüksekliğini ayarlamak için
ayarlanabilen dilimleme diskinin dış ucunu
bir elle tutarak yükseklik ayarı için diskin
altındaki ayar yuvarlağını çevirin. Bıçağın
ayarlanacağı yükseklik bir ok işareti ile
gösterilmektedir.
NOT:
İşlenen yiyeceğe ve besleme itici ile
uygulanan güce bağlı olarak dilimleme
kalınlığında hafif farklılık olabilir.
Besleme kanalını dilimleme öncesinde
aşırı doldurmayın. İtici, besleme kanalını
aşırı doldurunca çalışmayacaktır. Azami
dolum seviyesi Max seviye grafiği ile
belirtilmektedir.
Ayarlanabilen Dilimleme
Disk bıçağı keskindir.
Ellerinizi bıçaktan
uzaktan tutunuz.
Ayarlanabilen dilimleyici
1. Ayarlanabilen dilimleyiciyi haznenin
disk çubuğuna koyun.
2. Yiyecekleri aşağıdaki yiyecek
kategorileri veya tariflerde yönlendirildiği
şekilde hazırlayın.
3. Besleme haznesine yiyeceği aşağıdaki
besin kategorilerinde yönlendirildiği
şekilde koyun. Daha küçük olan yiyecek
yapraklarında büyük iticiyi yerinde
bırakıp küçük iticiyi kullanın. Yiyeceği
rahatça besleme kanalından geçecek
şekilde ters olarak destekleyin ama
çok sıkışık da olmamalıdır. Sıkışıklık
yiyeceğin besleme kanalından aşağı
doğru kolayca düşmesini engelleyebilir.
4. Yiyecek iticiyi kullanarak besleme
kanalından yiyecekleri nazikçe START/
PAUSE düğmesi basılı iken itin.
Yiyecekleri diskler zarar göreceğinden
aşağı doğru zorlamayın. Domates
ve muz gibi yumuşak yiyeceklerde
hafif, patates ve elma gibi daha sert
yiyeceklerde orta ve Parmesan peyniri
ve salam gibi şarküteri etlerde de
yüksek basınç uygulayın.
5. Bu süreci yiyecekler dilimlenene,
rendelenene veya ufalanana kadar
sürdürün.
27
TEMEL YİYECEK İŞLEME TEKNİKLERİ
Yuvarlak meyve ve sebzeler
Yıkayıp soyduktan sonra çekirdek ve orta
kısımları çıkararak (gerekliyse) meyve
ve sebzeleri hazırlayın. Küçük meyve
ve sebzelerde (örn: kivi, domates) bir
ucunu besleme kanalına oturacak şekilde
düzeltin.
Daha büyük meyve sebzeleri (örn:
elmalar) yarıya bölerek (gerekliyse)
besleme kanalına sığdırın. Besleme
kanalına ayarlanabilen dilimleme diski
ile oturturken kalınlık için gereken delik
sayısına dikkat etmeyi unutmayın.
Domatesler besleme haznesinde
Uzun meyve ve sebzeler
Yıkayıp soyarak meyve veya sebzeleri
hazırlayın. Yiyecekleri öncelikle besleme
haznesine sığacak şekilde kesin (dikey
konacaksa 9 cm’den uzun, yatay
konacaksa 14 cm’den büyük olmamalıdır).
Kesmeye gerek kalmadan yiyecekler
besleme haznesine koyulabiliyorsa bir
ucunu hazneye oturacak şekilde düzeltin
veya ince sebze ya da meyve dilimleri
istiyorsanız kenara yatırın.
Yiyecekleri dikey veya yatay olarak
besleme haznesine kesilmiş kısmı diske
bakacak şekilde koyun.
Havuç veya kabak gibi uzun sebzeler için
küçük besleme haznesini kullanın.
Dilimlenmiş domates
Kabak besleme haznesinde
Elmalar besleme haznesinde
28
Dilimlenmiş elmalar
Doğranmış kabak
Dilimleme veya
rendelemede
yiyecekleri besleme
haznesine itmek için her
zaman yiyecek iticisini
kullanın. Parmaklarınızı
veya spatulayı besleme
haznesine sokmayın.
Kapağı açmadan
önce mutlaka diskin
durmasını bekleyin.
TEMEL YİYECEK İŞLEME TEKNİKLERİ
Yapraklı sebzeler
Lahanayı önce yıkayıp fazla suyunu
sallayarak atın. Besleme haznesine
sığacak şekilde üçgenlere ayırın. Marulun
yapraklarını ayırıp yıkayıp durulayın
ve yuvarlayarak dikey şekilde besleme
haznesine sokun. Dilimleyin veya
rendeleyin.
Şarküteri etleri
Eti besleme haznesinin boyuna uygun
ebatta kesin (14 cm’den fazla olmamalı).
Besleme haznesine kesilmiş tarafı diske
bakacak şekilde koyun.
NOT:
Dilimleme veya rendeleme önerilmez.
Ispanak işlemi için yıkayıp kurulayın
ve parçalar kopararak doğrama bıçağı
veya dörtlü bıçak kullanın.
Salam besleme haznesinde
Dilimlenmiş salam
İç yağ
Üst tabakasını iç yağdan ayırarak
besleme haznesine sığacak büyüklükte
parçalar kesin Sıkışana kadar biraz
dondurun. Aksi halde bıçaklara yapışarak
sıkışacaktır. Besleme haznesine koyun.
Ufalayın.
Marul besleme haznesinde
Doğranmış marul
Çikolata
Çikolata bloğunu parçalara ayırın.
Sertleşene kadar soğutun. Küçük
besleme haznesine koyun. Ufalayın.
29
TEMEL YİYECEK İŞLEME TEKNİKLERİ
MİNİ HAZNENİN İŞLEVİ
KALIN DOĞRAYICI
Mini robot haznesi ana robot haznesinin
içine koyularak az miktarda yiyeceğin
işlenmesi için kullanılabilir. Mini hazneye
oturarak çeşitli yiyecekleri karıştırmayı
sağlayan bir mini işlem bıçağı da bulunur.
Mini işlem bıçağını ana hazneye
koymayınız. Ana hazne işlem aparatları
mini haznede çalışmayacaktır.
Büyük şeritler kesen diski ana haznenin
çubuğa koyarak uzun ince tombiğimsi
parçalar kesebilirsiniz. Disk özellikle
patates için kullanılsa da çeşitli
yiyeceklerle kullanmak da mümkündür.
Büyük patates kullanacaksanız uzun
şeritler için besleme haznesine yatırarak
koyun. En iyi sonuçları elde etmek için
iticiyi işlenecek yiyeceğe uygulanacak
basınç sıkı olabilecek şekilde koyduktan
sonra START/PAUSE düğmesine basın.
JÜLYEN DOĞRAMA DİSKİ
NOT:
Bu diski kullanırken işlenen her
yiyeceğin son parçasını bıçak kapabilir.
Bu normal olsa da diskin dengesi
bozulabilir. Her yiyecek işleminden
sonra motorun hemen durması için
besleme haznesinden iticinin hemen
çıkartılmasını öneririz. Bir sonraki
yiyeceği koyduktan sonra da aynı
süreci tekrarlayın.
Jülyen doğrama diski ana haznenin
disk çubuğuna koyularak uzun ince
şeritler keser. Genellikle jülyen doğranan
malzemeler havuç, kabak, patates ve
kerevizdir. Daha uzun şeritler için büyük
besleme haznesini kullanarak yiyecekleri
yatay koyunuz. Daha kısa şeritler (kibrit
çöpü kadar) için küçük besleme haznesi
ve iticiyi kullanın.
30
Bazı yiyeceklerde kapağı açmak da
gerekebilir. Diski hazneden ayırarak
sıkışan besinleri işlem öncesinde
temizleyin.
BFP800 KITCHEN WIZZ PRO
TARİFLER ve
PÜF NOKTALARI
YİYECEK HAZIRLAMA KILAVUZU
Yiyeceklerin hazırlanışı ve işlenişi ile
alakalı daha fazla bilgi için TEMEL işleme
tekniklerine bakınız.
YİYECEK
NOT:
Mutfak robotu oldukça güçlüdür ve
doğranma ve karıştırmanın önlenmesi
için mümkün mertebe pulse işlevini
kullanmanız önerilir.
BIÇAK TİPİ
(HAMUR/ DÖRT- İ.Ü/MİNİ)
AYARLANABİLEN DİLİMLEME
BIÇAĞI KALINLIĞI
Avokado
Dörtlü veya mini.
Kullanılacak: Guacamole
(Meksika mezesi)
2-5
Kuşkonmaz
(pişmiş)
Dörtlü veya mini.
Kullanılacak: Kuşkonmaz Ezmesi
2-5
Pancar
Brokoli
(pişmiş)
2-5
Dörtlü bıçak kullanımı: Brokoli
Çorbası
Lahana
ÖNERİLEN DİSK TİPİ
(KALIN/RENDE/
JÜLYEN/ ÇIRPICI)
Rende kullanımı: Salata
2-5
İnce 1-2 ve orta 2-3 kullanım:
Garnitür
0-5
Rende kullanımı: Salata
Rende kullanımı: Salata
Havuç
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Sebze Çorbası
Karnabahar
(pişmiş)
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Karnabahar Çorbası
0-5
Kereviz
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Sebze Çorbası
İnce 1-2 ve orta 2-3 kullanım:
Salata
Rende kullanımı: Salata
Kırmızı biber Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Baharat
Patlıcan
Dörtlü veya mini.
Kullanılacak: Garnitür, çorbalar
Sarımsak
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Çeşni
Zencefil
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Baharat
Bitkiler
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Çeşnili pesto
Pırasa
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Çorbalar için pişirilir
2 - 5 Kullanım: Izgara patlıca
Rendeleme veya Jülyen
Kullanımı: Yemek garnitürü
2-5
Kullanım: Sebze Çorbası
Marul
2- -4 Kullanım: Salata
Mantar (çiğ) Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Sebze Çorbası
4- -6 Kullanım: Salata, sebze çorbası,
mantar sosu, mantar çorbası
33
YİYECEK HAZIRLAMA KILAVUZU
YİYECEK
BIÇAK TİPİ
(HAMUR/ DÖRT- İ.Ü/MİNİ)
AYARLANABİLEN DİLİMLEME
BIÇAĞI KALINLIĞI
Mantar
(pişmiş)
Dörtlü bıçak kullanımı: Mantar
çorbası
Soğan
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Çorbalar, Soslar
4- -6
Kullanım: Salata, sebze çorbası,
mantar sosu, mantar çorbası
0- -5
Kullanım: Salata
Yabani
havuç
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Sebze çorbası
2- -5
Kullanım: Sebzeli lazanya
Yabani havuç
(pişmiş)
Dörtlü bıçak kullanımı: Garnitür
2- -5
Kullanım: Sebzeli lazanya
Bezelye
(pişmiş)
Patates
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Garnitür, bebek maması
Patates
(pişmiş)
Dörtlü veya mini. Kullanılacak: Püre
patates, Skordallia (Yunan sosu)
Bal kabağı
ÖNERİLEN DİSK TİPİ
(KALIN/RENDE/
JÜLYEN/ ÇIRPICI)
0,5 - 6
Kullanım: Fırın patates
Cips/Jülyen/Rende
kullanımı: Cips
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Kabak frittata (Avustralya’nın
kabak turtası)
3- -6
Kullanım: Bal kabağı doğranmış
salata
Rende - İri veya ince
Kullanım: Salata
Bal kabağı
(pişmiş)
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Bal kabağı püresi, bal kabağı
çorbası, bal kabağı pidesi
3- -6 Kullanım:
Bal kabağı doğranmış salata
Ispanak
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Garnitür
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Ispanak kreması
Ispanak
(pişmiş)
Yer lahanası
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Sebze çorbası, lahana kreması
Domates
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Salsa sosu
Rende - İri veya ince Kullanım:
3- -6
Kullanım: Garnitür, kabak dilimi, graten Salata, Frittata (Turta)
Kabak
Elma
Elma
(pişmiş)
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Elma sos
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Bebek maması
Muz
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Tatlı soslar
Yabani
meyveler
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Meyve salatası
Turunçgil
Meyveler
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Meyve dilimleri
34
2- -5
Kullanım: Sandviç içi, domatesli
Bocconcini salatası, domates sosu
2- -5
Kullanım: Elmalı turta
4- -6
Kullanım: Meyve salatası
YİYECEK HAZIRLAMA KILAVUZU
YİYECEK
BIÇAK TİPİ
(HAMUR/ DÖRT- İ.Ü/MİNİ)
Narenciye
Soyma
Kurutulmuş
Meyve
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Meyve dilimleri
Dörtlü veya mini.
Kullanılacak: Meyve salatası, tatlı sos
Dörtlü veya mini.
Kullanılacak: Meyve salatası, tatlı sos
Kivi
Dörtlü veya mini.
Kullanılacak: Meyve salatası, tatlı sos
Kavun (Kış kavunu/ Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Meyve salatası
şamama)
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Armut
Meyve salatası
AYARLANABİLEN DİLİMLEME
BIÇAĞI KALINLIĞI
ÖNERİLEN DİSK TİPİ
(KALIN/RENDE/
JÜLYEN/ ÇIRPICI)
4- -6 Kullanım: Tatlı süsleme
Mango
Armut
(pişmiş)
Çekirdekli
Meyve (Kayısı,
nektarin,
şeftali, erik)
Çilek
Sulu hamur
Ekmek
kırıntısı
4- -6
Kullanım: Armutlu turta
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Bebek maması
Dörtlü veya mini.
Kullanılacak: Meyve salatası,
tatlı sos
Dörtlü veya mini.
Kullanılacak: Meyve salatası, tatlı sos
Hamur kullanımı: Kekler, krepler
Çırpıcı kullanımı:
Kekler, muffinler, krepler
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Kaplama, ekmek kırıntısı olarak
iç malzeme
Peynir
Çikolata
Krema peynir
Hamurlar
Rende - İri veya ince
Kullanım: Pizza için
peynir rendesi
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Erimiş çikolata kreması
Dörtlü veya mini.
Kullanılacak: Ezmeler, peynirli kek
Hamur kullanımı: Hamur işi, pide, ekmek
Rende - İri veya ince
Kullanım: Tatlı süsleme
Yumurta
Beyazları,
Pulse işlevi
kullanımı
Yumurtalar
(katı pişmiş)
Çırpıcı kullanımı:
Yumurta köpükleri,
(Beze ve kremalı tatlı için
önerilmez)
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Sandviç içi
Dörtlü veya mini. Kullanılacak:
Yumurtalar
Sandviç içi
(bütün veya
sarısı),pulse
işlevi kullanarak
2- -5
Kullanım: sandviç içi
Çırpıcı kullanımı:
Mayonez
35
YİYECEK HAZIRLAMA KILAVUZU
YİYECEK
BIÇAK TİPİ
(HAMUR/ DÖRT- İ.Ü/MİNİ)
AYARLANABİLEN DİLİMLEME
BIÇAĞI KALINLIĞI
Krema,
pulse işlevi
ile
Çırpma teli aparatı
Kullanımı: Aşırı çırpmayı
önlemek için pulse
işlevinin kullanılması
önerilir.
Milkshake
ve
smoothieler
Dörtlü bıçak kullanımı: Pulse
işlevi kullanımı önerilir
Et (çiğ),
pulse işlevi
kullanımı
Dörtlü bıçak kullanımı: Köfte,
burger dilimleri
Et (pişmiş),
pulse işlevi
kullanımı
Dörtlü bıçak kullanımı: Sandviç
içi, ezme, bebek maması
Et (şarküteri)
36
ÖNERİLEN DİSK TİPİ
(KALIN/RENDE/
JÜLYEN/ ÇIRPICI)
1-6
Kullanımı: Sandviçler, meze,
pizza üst malzemesi
BİR BAKIŞTA BESİN İŞLEME ÖZELLİKLERİ
İŞLEME İPUÇLARI
• Sulu malzemelerde azami sıvı
seviyesinin üzerinde doldurmayınız.
Daha kuru veya kalın olan malzemeleri
daima robot haznesine meyvelerden
önce koyun.
• Haznede MAX THICK LIQUID (azami
yoğun kıvamlı sıvı) ve MAX THIN
LIQUID (azami ince kıvamlı sıvı)
işaretleri bulunduğunu unutmayın.
Koyu sıvı çorba ve soslardır (bir
domates püresi özlü gibi) Su bazlılar,
milkshakeler gibi ince kıvam sıvılar
• İri besin doğraması yaparken fazla
işlenmesini önlemek için sıklıkla
kıvamını kontrol edin. Fazla işlemeyi
önlemek için Pulse özelliğinin kullanımı
da önerilir. Eşit kıvamı garantilemek için
haznenin kenarlarını spatula ile sıyırın.
• Kek hamuru için meyve
doğrayacaksanız hamuru hazırlamadan
önce tarifte eklenenden biraz ilave
un ekleyerek meyvenin bıçaklara
yapışmasını önleyin.
• İç malzeme için ekmek kırıntısı
hazırlarken taze ekmek bıçaklara
yapışacağından bayat ekmek kullanın.
• İşlem sonrasında püre yapılan besinlere
sıvı ekleyin.
• İşlenen karışımlara sıvı eklerken küçük
besleme haznesini kullanın.
• Robotta işlenen fıstık yağı üste çıkabilir.
Hemen kullanmadan önce karıştırın.
• Çeşitli malzemeler işleyeceğinizde her
bir eklemenin ardından boşaltmanız
MAX işaretini geçmediğiniz sürece
gerekmez.
• Kuru ve sulu malzemeleri karıştırırken
sıvılar daha sonra eklenirse daha eşit
bir karışım elde edilir.
• Meyve püresi gibi karışımları
havalandırmak için kullanılan yumurta
beyazı köpüğü başarı sağlar. Minimum 6
yumurta beyazı başarılı bir şekilde tam
olarak elde edilebilir. Etkiyi maksimuma
çıkartmak için çırpıcı disk ve pulse işlevi
kullanılması önerilir.
• Kremalı tatlı veya krema için yumurta
beyazı çırpma işlemi şekerin çözülmesi
ve havalandırılması için uzun süreli
çırpma gerektirir. En iyi sonuçlar için
çırpma diskini kullanmanız önerilir.
• Doğrama veya rendeleme öncesinde
hazneye girecek şekilde malzemeyi
düzeltin. Belirtilen seviyenin üzerinde
doldurmayın.
• Et gibi dokulu şeyleri dilimleme ve
rendelemeden önce biraz dondurup
sertleştirin.
37
SORUN GİDERME
SORUN
PRATİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Yiyecek eşit işlenmemiş
• Malzemeler işlenmeden önce 2.5cm (1 inç) ebadında parçalara ayrılmalıdır.
• Aşırı yüklenmeyi önlemek için malzemeleri parti parti koymalısınız.
Dilimler eşit değil veya
yamuk.
• Yiyecekleri besleme haznesine doldurun. İticiyi yiyeceklerin üzerine yerleştirerek
basınç uygulayın. Ardından çalıştırma tuşuna basın.
Yiyecekler besleme
haznesinden düşüyor.
• Büyük besleme haznesi en iyi sonucu alabilmek için tam otur- tulmalıdır.
Az miktarlarda işlem için küçük besleme haznesini kullanın.
Doğrayıcı disk
• Daha fazla patates işlemeden önce doğrama diskinde sıkışan patatesi daima
temizleyin.
İşlem sonrasında bazı
yiyecekler diskin üzerinde
kalıyor.
• İşlem sonrası küçük parçaların diskin üzerinde kalması normaldir.
Motor hamur karıştırırken
yavaşlıyor.
• Hamurun miktarı azami kapasitenin üzerinde olabilir. Yarısını çıkartıp iki seferde
işlem yapın.
• Hamur çok cıvık olabilir (sonraki sayfaya bakınız). Motor hızlanırsa, işlemi
sürdürün. Aksi halde motor hızlanana kadar bir seferde 1 yemek kaşığı
miktarında postalarla daha fazla un ekleyin. Hamur haznenin kenarlarını
temizleyene kadar işleme devam edin.
Quad bıçağıyla motor yavaş
çalışmaya başlıyor.
• Et miktarı maksimum seviyeyi aşmış olabilir.
• Eti çıkartıp iki seferde işlem yapın. En iyi sonucu alabilmeniz için etin yağını
düzetmeyi unutmayın.
Motor çalışmıyor
• Doğru montaj yapılmadığında motorun çalışmasını önleyen bir güvenlik
kilidi mevcuttur. İşlem haznesi, kapağı ve iticinin güvenli şekilde yerine
kilitlendiğinden emin olun.
• Dilimleme veya rendeleme yapacaksanız ve çözüm önerisi işe yaramıyorsa,
etkinleştirme rodunun motora oturabilmesi için yiyeceklerin besleme
haznesindeki azami seviye işaretinin altında doğrandığından emin olun.
• Motor hala çalışmıyorsa güç kablosunu ve prizi kontrol edin.
38
SORUN GİDERME
SORUN
PRATİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Mutfak robotu çalışırken
kapanıyor
• Kapak kilidi açılmış olabilir; güvenli şekilde yerine oturduğundan emin olun.
• Motor aşırı yüklenirse LCD ekranda ‘OVERLOAD’ ikonu yanıp sönmeye başlar.
POWER/OFF düğmesine basarak cihazı kapatın ve fişi prizden çekin. Mutfak
robotunun tekrar çalışmadan önce 20-30 dakika kadar soğumasını bekleyin.
Motor çalışma sırasında
ağırlaştı.
• Bazı ağır yükler (örn: peynirin dilimlenmesi/rendelenmesi) motorun zorlanarak
çalışmasına neden olduğundan bu durum normaldir. Yiyeceği besleme
haznesine tekrar yerleştirerek işleme devam edin.
• Maksimum yük kapasitesi aşılmış olabilir. Malzemelerin bazılarını çıkartarak
işleme devam edin.
Mutfak robotu işlem
esnasında titriyor/ hareket
ediyor
• Ünitenin altındaki plastik ayakların temiz ve kuru olduğundan emin olun.
Maksimum yük kapasitesinin aşılmadığından da emin olun.
• Bazı ağır yükler (örn: peynirin dilimlenmesi/rendelenmesi) motorun zorlanarak
çalışmasına neden olduğundan bu durum normaldir.
Hamurla malzemeler tam
olarak özdeşleşmiyor.
• Hamur yoğururken daima mutfak robotunu sıvı eklemeden önce çalıştırmaya
başlayın. Sıvıyı yavaşça ağır akışında kuru malzeme- lerin özümsemesini
bekleyerek ekleyin. Çok fazla sıvı eklendiyse işlem haznesindeki malzemelerin
karışmasını bekleyip ardından kalan sıvıyı ağır ağır ilave edin (makineyi
kapatmayın). Sıvıyı besleme haznesinin altına geçtikçe ilave edin. Doğrudan
haznenin altına dökmeyin.
Hamur yoğurduktan sonra
sertleşiyor.
• Hamuru 2-3 parçaya bölüp hazneye eşit dağıtın. 10 saniye veya eşit derecede
yumuşak ve kabarık hale gelene kadar işlem yapın.
Hamur çok kuru
• Makine çalışırken küçük besleme haznesinden su ilave edin. 1 seferde 1 yemek
kaşığı olacak şekilde hamur hazneyi temizleyene kadar devam edin.
Hamur çok cıvık
• Makine çalışırken küçük besleme haznesinden un ilave edin. 1 seferde 1 yemek
kaşığı olacak şekilde hamur hazneyi temizleyene kadar devam edin.
39
MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ
444 4 784
w w w. b r e v i l l e. c o m . t r
İthalatçı Adresi:
Aykut Dış Tic. Ltd. Şti.
Alemdağ Cad. Site Yolu No:10 Ümraniye/İstanbul/Türkiye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 836 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content