close

Enter

Log in using OpenID

Bu teknik şartname, TCDD 2.Bölge Yol Mekanik Atölye Müdürlüğümü

embedDownload
TEKNİK ŞARTNAME
1.
KONU, KAPSAM VE TANIM:
1.1.
KONU: Bu teknik şartname, TCDD 2.Bölge Yol Mekanik Atölye Müdürlüğümüz
işçi yemekhanesi ve soyunma odalarının zeminlerinin kaymaz gre seramik porselen
döşenmesi işinin mahalli piyasada yaptırılması maksadıyla hazırlanmıştır.
1.2.
KAPSAM: İşbu şartname, seramik karo döşenmesi, malzeme ile ilgili gereksinim ve
özellikler, teklif içerikleri, kontrol metotları ve garanti süreleri hakkındaki detayları
kapsar.
1.3.
TANIM: Bundan sonra, bahse konu iş için teklif verecek istekliler “FİRMA”, TCDD
2. Bölge Müdürlüğü Yol Mekanik Atölye Müdürlüğü ise “İDARE” olarak anılacaktır.
2.
İŞİN ÖZELLİKLERİ:
Firma, İdare tarafından kendisine gösterilecek 846 m2 lik mozaik kaplı zemine 60x60
ebatında ve İdare tarafından belirtilecek renk ve desende sırlı gre seramik porselen
döşemesi yapacaktır.
2.2. Seramik yer karolarının mastarında ve tesviyesinde, projesine uygun olarak minumum
3 mm derz araları bırakılarak döşenecek; derzler, idare tarafından istenilen renkte derz
dolgu malzemesi ile doldurulacaktır.
2.3. Ürüne uygun flex yapıştırıcı kullanılacaktır.
2.4. Ürüne uygun renkte flex fuga uygulanacaktır.
2.5. Ürün uygulamasında seramik altında kesinlikle boşluk bırakılmayacak ve ileride
bundan kaynaklanabilecek her türlü çatlama, kırılma vb. durumlardan firma sorumlu
olacaktır.
2.6. Kullanılacak ürünler 1.sınıf kalitede olacaktır.
2.7. Kullanılan seramik malzemesinden taban ile duvar kesişimlerinde 7 cm yüksekliğinde
süpürgelik yapılacaktır.
2.8. Süpürgeliklerin üzeri metal çıta ile kaplanacaktır.
2.9. Seramik, tesviyesi düzgün olacak şekilde döşenecek ve iş bitiminde yüzeyde kesinlikle
su birikintileri kalmayacaktır.
2.10. Yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve
düşey taşıma, boşaltma ve işçilik bedeli Firmanın vereceği teklife dahil olacaktır.
2.1.
3.
3.1.
GARANTİ:
Firma tarafından yapılan tadilat işlemleri işin kabulünden itibaren 1(bir) yıl süre ile
garanti edilecektir. Garanti süresince meydana gelen aksaklıklar yüklenici firma
tarafından giderilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
129 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content