close

Вход

Log in using OpenID

10/10/2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23725

embedDownload
10/10/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23725
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
23618
İlanın Çıkılacağı yer
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ--->HUKUK FAKÜLTESİ--->KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ--->CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ANABİLİM DA
Kadro Ünvan
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Ales Puanı
70
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
50
Kadro Derecesi
5
Duyuru Başlama Tarihi
10.10.2014
Son Başvuru Tarihi
24.10.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
31.10.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
27.10.2014
Sınav Giriş Tarihi
30.10.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLT
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
www.adanabtu.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gaze
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23725
1/2
10/10/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23725
1-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar a
3-Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
Başvuru için Gerekli Belgeler:
1-Özgeçmiş,
2- Nüfus cüzdanı örneği,
3-Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi,
4-Resmi transkript (Lisans),
5-Yabancı Dil Belgesi (YDS’den en az 50 veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak) veya tam
eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumundan alınmış bir lisans, yüksek lisans veya doktora diplomasına sahip olmak,
6-ALES belgesi fotokopisi ,
7-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,
8-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getireceklerdir.),
9-Adaylar Başvuru formunu web http://www.adanabtu.edu.tr adresinden alarak şahsen veya postayla başvuracaklardır.
10-Başvuru süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
11-Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları web http://www.adanabtu.edu.tr
adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğ
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğre
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma gör
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23725
2/2
10/10/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23724
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
23617
İlanın Çıkılacağı yer
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ--->MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖL
Kadro Ünvan
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Ales Puanı
70
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
70
Kadro Derecesi
5
Duyuru Başlama Tarihi
10.10.2014
Son Başvuru Tarihi
24.10.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
31.10.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
27.10.2014
Sınav Giriş Tarihi
30.10.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK V
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
www.adanabtu.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
Maden Mühendisliği veya Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gaze
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23724
1/2
10/10/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23724
1-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar a
3-Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
Başvuru için Gerekli Belgeler:
1-Özgeçmiş,
2- Nüfus cüzdanı örneği,
3-Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi,
4-Resmi transkript (Lisans),
5-Yabancı Dil Belgesi (YDS’den en az 70 veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak) veya tam
eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumundan alınmış bir lisans, yüksek lisans veya doktora diplomasına sahip olmak,
6-ALES belgesi fotokopisi ,
7-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,
8-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getireceklerdir.),
9-Adaylar Başvuru formunu web http://www.adanabtu.edu.tr adresinden alarak şahsen veya postayla başvuracaklardır.
10-Başvuru süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
11-Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları web http://www.adanabtu.edu.tr
adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğ
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğre
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma gör
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23724
2/2
10/10/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23726
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
23619
İlanın Çıkılacağı yer
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ--->HUKUK FAKÜLTESİ--->ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ--->MEDENİ USÜL VE İCRA İFLAS HUKUKU ANABİLİM DAL
Kadro Ünvan
UZMAN
Ales Puanı
70
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
50
Kadro Derecesi
5
Duyuru Başlama Tarihi
10.10.2014
Son Başvuru Tarihi
24.10.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
31.10.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
27.10.2014
Sınav Giriş Tarihi
30.10.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLT
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
www.adanabtu.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
Hukuk Fakültesi lisans mezunu ve Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık alanında en az 10 yıl tecrübe sahibi olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gaze
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23726
1/2
10/10/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23726
1-En az lisans mezunu olmak
2-Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak
3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
Başvuru için Gerekli Belgeler:
1-Özgeçmiş,
2- Nüfus cüzdanı örneği,
3-Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi,
4-Resmi transkript (Lisans),
5-Yabancı Dil Belgesi (YDS’den en az 50 veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak) veya tam
eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumundan alınmış bir lisans, yüksek lisans veya doktora diplomasına sahip olmak,
6-ALES belgesi fotokopisi ,
7-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,
8-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getireceklerdir.),
9-Adaylar Başvuru formunu web http://www.adanabtu.edu.tr adresinden alarak şahsen veya postayla başvuracaklardır.
10-Başvuru süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
11-Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları web http://www.adanabtu.edu.tr
adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğ
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğre
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma gör
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23726
2/2
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 160 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа