close

Enter

Log in using OpenID

Çizelge İndir

embedDownload
T.c.
KADıKÖY KAYMAKAMLlGI
FMV Özel Erenköy Işık Lisesi Müdürlüğü
19.03.2014
Sayı : 05E.1-2001197
Konu : Haftalık Ders Çizelgeleri
Sayın Velimiz,
Milli Eğitim Bakanlığının 27.01.2014 tarihli ve 6 sayılı "Haftalık Ders Çizelgeleri"
konulu kararı gereği, 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren 9. ve 10. sınıflardan
başlamak üzere yeni ders çizelgeleri uygulanmaya başlanacaktır.
Bu karar gereği ders seçimi uygulaması 10. sınıf sonunda yapılacaktır. İlgili karar ekte
yer almaktadır.
Bilgilerinizi rica eder, saygılarımı sunarım.
')
'.
EKİ:
Milli Eğitim Bakanlığının "Haftalık Ders Çizelgeleri" konulu kararı.
i)
ERENKÖY IŞIK
usssl
I
Kurum Kodu
99912445
i
Sinan Ercan Cad. No: 17
Erenköy 34736 İstanbul,
wwwJmv.edu.tr
FEVZiYE"
MEKTEPlERi
VAKFI·18S5
.
T.C.
MİLLi EGİTİM BAKANLlGI
Talim ve TerbiyeKurulu Başkanlığı
KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı
Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler
ÖNCEKİ KARARıN
Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi,
SAYı: 18 TARİH: 28.03.2013
Spor Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip
20.07.2010
76
Lisesi Haftalık Ders Clzelzeleri
SAYı: 6
TARİH: 27.01.2014
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 23/0112014 - 216581951121.011325470 ve Din
Öğretimi Genel Müdürlüğünün 23/0112014 - 4512321611211320773 tarihli ve sayılı yazıları
üzerine Kurulumuzda görüşülen Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu
Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi,
Spor Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Haftalık Ders Çizelgelerinin,
2014-2015 Öğretim Yılından itibaren hazırlık, 9 ve 10'uncu sınıflardan başlamak ve kademeli
olarak uygulanmak üzere ekli örneklerine göre kabulü,
Kurulumuzun 20107/2010 - 76; 28/03/2013 - 18 tarihli ve sayılı kararları ile kabul edilen
söz konusu okullara ait haftalık ders çizelgelerinin, 2014-20 i 5 Öğretim Yılından itibaren hazırlık,
9 ve 10'uncu sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması
kararlaştırıldı.
"
NabiAVCI
Milli Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİp
Kurul Başkanı
Dr. Hüseyin şİRİN
ÜYE
Prof. Dr. Mehmet BAYYİ(;İT
ÜYE
Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ
ÜYE
Abdülkadir YILMAZ
ÜYE
Prof. Dr. Cengiz ALACACl
ÜYE
İbrahim BÜKEL
ÜYE
Dr. İbrahim DEMİRCİ
ÜYE
Doç. Dr. Güray KIRPIK
ÜYE
"
'.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 218 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content