close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4)
Akreditasyon Kapsamı
İSG
İşyeri Sağlık Güvenlik Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0103-T
Revizyon No: 08 Tarih: 11-Mart-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0103-T
Adresi : METİN AKKUŞ MAH. 769. SK.
(ESKİ 1 ) NO:19/6
İLKER ÇANKAYA 06510
ANKARA / TÜRKİYE
Tel
: 312 223 69 87
Faks
: 312 223 28 35
E-Posta : [email protected]
Website : www.isg.com.tr
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
BACAGAZI (EMİSYON) (TS
CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
Şartlarına Uygun)
Sabit Kaynak Emisyonlarında
Yanma Gazları Deneyi - CO
Tayini (Elektrokimyasal hücre
metodu)
TS ISO 12039
Sabit Kaynak Emisyonlarında
Yanma Gazları Deneyi NOX
(NO, NO2)tayini
(Elektrokimyasal hücre
metodu)
EPA CTM-022
Sabit Kaynak Emisyonlarında
Yanma Gazları Deneyi - O2
tayini (Elektrokimyasal hücre
metodu)
TS ISO 12039
Sabit Kaynak Emisyonlarında
Yanma Gazları Deneyi - C02
tayini (Hesaplama)
TS ISO 12039
Baca gazında Nem içeriğinin
hesaplanması
EPA Metot 4
İşletme içi Metot Dijital Nem Ölçer ile
(1500 bacalar için)
Elektrokimyasal Hücre Metodu
ile SO2 tayini
TS ISO 7935
İzokinetik Örnekleme Metodu
ile Partikül madde tayini
(Gravimetrik metod)
TS ISO 9096
EPA METOD 17
TS EN 13284-1
Renk Karşılaştırma
(Bacharach) Metodu ile İslilik
Tayini
TS 9503
Sabit Kaynak Emisyonlarında
Hız ve Debi Tayini (Pitot tüp)
TS ISO 10780
Akustik- Çevre Gürültüsünün
Tanımlanması ve Ölçülmesi
.Kısım 2 -Arazı Kullanımında
Meydana Gelen Gürültülerle
İlgili Verilerin Elde Edilmesi.
ISO 1996-2
Gürültü Ölçümleri
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/4)
Akreditasyon Kapsamı
İSG
İşyeri Sağlık Güvenlik Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0103-T
Revizyon No: 08 Tarih: 11-Mart-2014
AB-0103-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Gürültü Ölçümleri Devam)
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Akustik- Çevre Gürültüsünün
Belirlenmesi ve Ölçümü. Kısım
1 - Temel Büyüklükler ve
İşlemler
TS ISO 9315 1996-1
Akustik-Çoklu Gürültü
Kaynağına Sahip Sanayi
Tesislerinde Çevredeki Ses
Basıncı Seviyelerinin
Değerlendirilmesi İçin Ses Güç
Seviyelerinin Değerlendirilmesi
İçin Ses Güç Seviyelerinin
Tayini-Mühendislik Metodu
TS ISO 8297
Akustik-Gürültü Kaynaklarının
Ses Gücü Seviyelerinin Ses
Basıncı Kullanılarak Tayini Bir
Yansıtma Düzlemi
Boyunca,Esas Olarak Serbest
Bir Alan İçinde Uygulanan
Mühendislik Metodu
TS EN ISO 3744
Akustik-Sesin Dışarıya
Yayılırken AzalmasıBölüm 2: Genel Hesaplama
Yöntemi
TS ISO 9613-2
Şehir içi yollar - trafik gürültüsü
tespit ve önlemleri
TS 10713
Akustik-Ses Basıncı
Kullanarak, Gürültü
Kaynaklarının Ses Güç
Seviyelerinin Tayini-Bir
Yansıtma Düzlemi Boyunca
Çevreleyici Ölçme Yüzeyi
Kullanılarak Yapılan Gözlem
Metodu
TS EN ISO 3746
Elektroakustik - Ses Seviye
Ölçerler- Bölüm 1 Teknik
Özellikler
TS EN 61672-1
Elektroakustik - Ses Seviye
Ölçerler- Bölüm 2 Model
Değerlendirme Deneyleri
TS 61672-2
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/4)
Akreditasyon Kapsamı
İSG
İşyeri Sağlık Güvenlik Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0103-T
Revizyon No: 08 Tarih: 11-Mart-2014
AB-0103-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Titreşim Ölçümleri
Elektriksel Topraklama
Ortam Havası (İmisyon) Ölçümleri
Çalışma Ortamı (İSG) Ölçümleri
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Madencilik-Hava Şoku ve Yer
Titreşimi Ölçümü
TS 10354
Yapı Akustiği - Yapıların
Akustik Performanslarının
Hesaplanması- Bölüm 4:
İçerdeki Sesin Dışarıya İletimi
TS EN 12354-4
İnsanın tüm vücut titreşimine
mâruz kalmasının
değerlendirilmesi - bölüm 2:
binalarda sürekli titreşim ve
darbe ile meydana gelen
titreşim (1 Hz ilâ 80 Hz)
TS ISO 2631-2
Mekanik Titreşim ve
Şok-Binaların
Titreşimi-Titreşimin Ölçülmesi
ve Binalara Etkilerinin
Değerlendirilmesi
TS ISO 4866
Mekanik Titreşim- Dönmeyen
Parçalarda Ölçümlerle Makine
Titreşiminin Değerlendirilmesi
ISO 10816-5
Doğal Zeminlerin Elektrik
Özgül Dirençlerinin Sahada
Tayini-Wenner Dört Elektrod
Metodu İle
TS 4363
Alçak gerilim dağıtım
sistemlerinde elektriksel
güvenlik-1000V a.a ve 1500V
d.a'ya kadar-Koruyucu
düzenlerin denenmesi,
ölçülmesi veya izlenmesi ile
ilgili donanımlar-Bölüm 5
Toprağa göre direnç
TS EN 61557-5
Gravimetrik Metod ile Partikül
Madde (PM10) Tayini
EPA 40 CFR Part 50 Appendix J ve
M
Gravimetrik Metod ile Çöken
Toz Tayini
TS 2342
İşyeri Ortamında Kimyasal
Madde Ölçümü
TS EN 1231
Aydınlatma Düzeyi Ölçümü
ISO/CIE 8995
COSHR - 928-1-IPG-039
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/4)
Akreditasyon Kapsamı
İSG
İşyeri Sağlık Güvenlik Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0103-T
Revizyon No: 08 Tarih: 11-Mart-2014
AB-0103-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Çalışma Ortamı (İSG) Ölçümleri
Devam)
İşyeri Ortam Havasında
Gravimetrik Toz ve Kişisel Toz
Maruziyeti Ölçümü
TS 2361
NIOSH 0500
MDHS 14/3
Termal Konfor (Yaş Hazne
Sıcaklığı, nem) Ölçümü
Platinyum Direnç Sensörü,
Nem Sensörü ve Hız Sensörü
Metodu
TS EN 27243
Tesis İçi Anlık Gürültü Ölçümü
TS 2673
Kişisel Gürültü Maruziyeti
Ölçümü
TS 2607
El-Kol Titreşim Maruziyeti
Ölçümü
KAPSAM SONU
TS EN 5349-1
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
75 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content