close

Enter

Log in using OpenID

2000 evler anadolu lisesi tc inkılap tarihi ve atatürkçülük dersi

embedDownload
2000 EVLER ANADOLU LİSESİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ HAZIRBULUNUŞLUK
SORULARI
ADI-SOYADI:
NO-SINIFI
1. Medeni kanun ile yapılan yenilikler toplum hayatında önemli
değişiklikler ortaya çıkarmıştır.
geliştirmektir. İnkılapçılığın temel hedefi gelişmelere açık ve çağ­daş
bir toplum yaratmaktır.
Buna göre,
Aşağıdakilerden hangisi, Türk Medeni Kanunu'nun getirdiği
yeniliklerden biri değildir?
I.Şapka kanunu
A) Kadın erkek eşitliğinin kabul edilmesi
II.Harf İnkılabı
B) Kadınların her mesleğe girebilmesi
C) Ailede tek evliliğin kabul edilmesi
III.Miladi Takvimin kabulü
İnkılaplarından hangisi inkılapçılık ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?
A) Yalnız l
D) Boşanma hakkının kadınlara da verilmesi
B) Yalnız III
E) Öğretim birliğinin sağlanması
2).Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de laik devlet düzenine geçişin
ilk aşaması olarak kabul edilebilir?
C) I ve II
A) Medreselerin kapatılması
E) I, II ve III
8). Sevr Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi İtilaf
Devletlerinin Osmanlı Devletini ortak sömürge alanı olarak
gördüklerini açıkça gösterir?
B) Şer'iye Vekaleti'nin kaldırılması
D) II ve III
C) Saltanatın kaldırılması
A)
Doğu Trakya, İzmir ve çevresi Yunanistan’a bırakılacaktır.
D) Hafta sonu tatilinin değiştirilmesi
E) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
3).Türk ordusu Sakaryanın doğusuna aşağıdaki savaşlardan
hangisinin sonucunda gelen yenilgi ile geri çekilmiştir.
a- 1. İnönü
B) Osmanlı vatandaşlarından İtilaf devletleri vatandaşlığına
gecenler tekrar Osmanlı vatandaşı olamayacaklar.
C)
Osmanlı ordusu 50700 kişiden oluşacak.
D) Boğazları içinde Türk temsilcinin olmadığı bir komisyon
yönetecek.
b- 2. İnönü
c- Büyük Taarruz
E) Galip devletler istedikleri yerlerde ekonomik nüfuz bölgeleri
kurabilecek.
d- Sakarya savaşı
e- Kütahya Eski Şehir savaşları
4). Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele ile ulaşılmak istenen
hedeflerden değildir.
a- Padişahın yetkilerini genişletmek
9). Ulusal Mücadele döneminde İtilaf devletleri,
- İstanbul’u işgal etmişlerdir.
-Osmanlı Mebuslar Meclisini dağıtmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi Türk Milletinin bu gelişmelere bir tepkisi
olarak gösterilemez?
b-Azınlıkların yıkıcı faaliyetlerine son vermek
A)
Ankara’da TBMM’nin açılması.
c-Bağımsız bir devlet kurmak
B)
İstanbul hükümetine olan güvenin sarsılması.
d- Yurdu düşman işgalinden kurtarmak
C) Anadolu’da İtilaf devletleri subaylarından bazılarının
tutuklanması.
e-Millet egemenliğine dayalı bir devlet kurmak
5).Mustafa Kemal Milli Mücadele de Türk Ordusunun ihtiyaçlarını
karşılamak için Aşağıdakilerden hangisini yapmıştır.
D)
a- İstiklal mahkemeleri kuruldu.
E)
TBMM’ye karşı ayaklanmaların çıkması.
10). Sevr Antlaşması’nda Arap ülkelerinin geleceğinin belirlenmesi
için,
aşağıdakilerden hangisi öngörülmüştür?
Mustafa Kemal’e olan güvenin artması.
b-. Tekalifi Milliye emirleri yayınlandı.
A)
Azınlık statüsü
B)
Manda yönetimi
C)
Halk oylaması
D)
Özerklik
E)
Bağımsızlık
c-1921 Anayasası kabul edildi
d- Başkomutanlık kanunu çıkarıldı
e-Hıyaneti Vataniye kanunu çıkarıldı.
6). Türk inkılabı gerçekleşirken yenilikler kademe kademe yapılmış
birden bire yapılmamıştır .
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadroların yetersizliği
B) Halkın yeniliklere hazır olmaması
C) Yenilikleri koruyacak güçlü bir ordunun olmaması
TÜLAY GÜNEŞ BAŞARILAR
D) Türkiye’nin bazı yenilikleri geç öğrenmesi
E) Padişahın engellemeleri
7). İnkılapçılık: Atatürk ilkelerine bağlı olarak yapı­lan inkılapları ve
ilkeleri çağın gereklerine uygun bir şe­kilde yenilemek ve
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
166 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content