close

Вход

Log in using OpenID

Çocukluk Çağında Allerji, Astım ve İmmünoloji

embedDownload
Çocukluk Çağında Allerji,
Astım ve İmmünoloji
Editör
Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel
I-Tanıma
II-Yapışma
III-Fagositoz
V-Öldürme
VI-Salım
Bakteri
Nötrofil
Monosit
IV-Füzyon
Bakteri membrana yapışır
Psödopod tarafından sarılır
Bakteri oluşan fagozomla
hücre içine alınır
Fagozom lizozomla
birleşir
Lizozomal enzimler yakalanan maddeyi sindirir
Sindirim ürünleri hücreden salınır
Kan yapıcı
kök hücre
Kan kök hücresi
Miyeloid kök hücre
Lenfoid kök hücresi
Miyeloblast
Granülosit
Kırmızı kan hücreleri
Trombositler
Lenfoblast
Bazofil
Eozinofil
B lenfosit
Nötrofil
Beyaz küreler
Kan yapımı
T lenfosit
Doğal
öldürücü hücre
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 096 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа