close

Enter

Log in using OpenID

bilgi işlem daire başkanlığı taşınır mal çıkış işlemleri iş akış süreci

embedDownload
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
TAŞINIR MAL ÇIKIŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
Sorum lular
İş Akışı
Faaliyet
Doküman/Kayıt
Taşınır Mal Çıkış İşlemleri
İş Akış Süreci
Daire
Başkanlığı
Evrak
Kayıt
Sorumlusu
Rektörlük ve bağlı birimlerinden gelen
onaylanmış Taşınır İstek Belgesi
talepleri kayda alınır
Talebin Alınması
Şef,Şube
Müdürü
Şef,Şube
Müdürü,
Daire Başkanı
Talep Karş ılana bilir
mi?
HAYIR
Taşınır İstek Fişi
Talebin karşılanabilirliği Şube
Müdürü ve şef tarafından incelenir.
Karşılanamayacağına karar verilen
talebi içeren evrak, dosyasına kaldır ılır;
durum ilgili birime cevabi yazı ile
bildirilir.
Giden Evrak
EVET
Taşınır
Kayıt
Kontrol Yetkilisi
Taşınır
Kayıt
Kontrol Yetkilisi,
İlgili Personel
Taşınır
Kayıt
Kontrol Yetkilisi,
Harcama
Yetkilisi,
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Taşınır Mal Çıkış işlemleri
Zimmet Verme
Tüketim Çıkış Raporları
Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisi Taşınır
Mal Yönetmeliği ve ambar stoklarına
göre ambarda bulunan malı Taşınır
İşlem Fişi ile imza karşılığı teslim eder.
Dayanıklı taş ınırlar
Zimmet fişinin bir sureti büroda saklanır.
Dayanıklı
Taş ınır ın
barkodu
yapıştırılarak ilgilisine teslim edilir.
Zimmet Fişi
Tüketim malzemelerinin düzenli olarak
(üç ayda bir ) Tüketim Çıkış Raporu
alınarak Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına gönderilir.
Tüketim Çıkış
Raporu
Taşınır Mal Çıkış İşlemleri
İş Akış Sürecinin Sonlandırılmas ı
HAZI RLAYAN
Taşınır İşlem Fişi,
Zimmet Fişi
ONAYLAYAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
141 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content