close

Enter

Log in using OpenID

12.11.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25865

embedDownload
12.11.2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25865
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
25729
İlanın Çıkılacağı yer
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ--->GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ--->SERAMİK VE CAM TASARIMI BÖLÜMÜ--->SERAMİK VE CAM TA
DALI
Kadro Ünvan
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Ales Puanı
70
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
50
Kadro Derecesi
7
Duyuru Başlama Tarihi
12.11.2014
Son Başvuru Tarihi
26.11.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
10.12.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
01.12.2014
Sınav Giriş Tarihi
03.12.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fa
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
www.bilecik.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
Seramik ve Cam veya Seramik bölümü lisans mezunu olmak, Seramik ve Cam veya Seramik Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi hükümleri çerçevesinde Araştırma Görevlisi alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî G
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25865
1/2
12.11.2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25865
1-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartla
3-Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
1 Dilekçe
2 Müracaat Formu ( Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden çıktı alınacaktır. )
3 Özgeçmiş,
4 2 (İki) adet fotoğraf,
5 Lisans Diplomasının fotokopisi, (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge)
6 Not Durum Belgesi (Lisans Transkripti) fotokopisi,
7 Yüksek Lisans eğitimine devam ettiğine dair belgenin aslı.
8 ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
9 YDS veya eşdeğerliği olan yabancı dil belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı.
10 Daha önce kamu hizmetinde çalışanlar için Hizmet Belgesi.
11 Alanında en az 2 (iki) yıl tecrübeli olduğuna dair belge. (Resmi kurumlarda geçen süreler için alınacak tecrübe belgeleri için pirim sorgulaması yapılmayacaktır. Özel işyer
hizmetler için pirim sorgulaması yapılacak ve belirtilen süreyi tamamlaması halinde kabul edilecektir.)
12 Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecektir
13 Kazanan adaylar, tüm belgelerin aslını veya onaylı suretini ibraz ettikleri takdirde atamaları yapılacaktır.
14 Adayların göreve hemen başlamalarına engel bir halin olmaması gerekir
15 Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
16 Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, internet aracılığı ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikka
olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikme
alınmayacaktır.
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğ
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğre
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma gör
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25865
2/2
12.11.2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25866
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
25730
İlanın Çıkılacağı yer
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ--->İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ--->İŞLETME BÖLÜMÜ--->İŞLETME ANABİLİM DALI
Kadro Ünvan
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Ales Puanı
70
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
50
Kadro Derecesi
4
Duyuru Başlama Tarihi
12.11.2014
Son Başvuru Tarihi
26.11.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
10.12.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
01.12.2014
Sınav Giriş Tarihi
03.12.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakült
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
www.bilecik.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
Üretim Yönetimi ve Pazarlama veya Pazarlama Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak.
2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi hükümleri çerçevesinde Araştırma Görevlisi alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî G
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25866
1/2
12.11.2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25866
1-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartla
3-Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
1- Dilekçe
2- Müracaat Formu ( Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden çıktı alınacaktır. )
3- Özgeçmiş,
4- 2 (İki) adet fotoğraf,
5- Lisans Diplomasının fotokopisi, (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge)
6- Not Durum Belgesi (Lisans Transkripti) fotokopisi,
7- Yüksek Lisans eğitimine devam ettiğine dair belgenin aslı.
8- ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
9- YDS veya eşdeğerliği olan yabancı dil belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı.
10- Daha önce kamu hizmetinde çalışanlar için Hizmet Belgesi.
11- Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecektir
12- Kazanan adaylar, tüm belgelerin aslını veya onaylı suretini ibraz ettikleri takdirde atamaları yapılacaktır.
13- Adayların göreve hemen başlamalarına engel bir halin olmaması gerekir
14- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
15- Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, internet aracılığı ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkat
olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmele
alınmayacaktır.
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğ
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğre
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma gör
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25866
2/2
12.11.2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25867
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
25731
İlanın Çıkılacağı yer
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ--->İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ--->YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ--->YÖNETİM BİLİŞİM SİSTE
DALI
Kadro Ünvan
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Ales Puanı
70
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
50
Kadro Derecesi
5
Duyuru Başlama Tarihi
12.11.2014
Son Başvuru Tarihi
26.11.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
10.12.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
01.12.2014
Sınav Giriş Tarihi
03.12.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakült
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
www.bilecik.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
Yönetim Bilişim Sistemleri veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Yönetim Bilişim Sistemleri veya Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi hükümleri çerçevesinde Araştırma Görevlisi alınacaktır
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî G
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25867
1/2
12.11.2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25867
1-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartla
3-Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
1-Dilekçe
2-Müracaat Formu ( Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden çıktı alınacaktır. )
3- Özgeçmiş,
4- 2 (İki) adet fotoğraf,
5- Lisans Diplomasının fotokopisi, (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge)
6- Not Durum Belgesi (Lisans Transkripti) fotokopisi,
7- Yüksek Lisans eğitimine devam ettiğine dair belgenin aslı.
8- ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
9-YDS veya eşdeğerliği olan yabancı dil belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı.
10- Daha önce kamu hizmetinde çalışanlar için Hizmet Belgesi.
11- Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecektir
12- Kazanan adaylar, tüm belgelerin aslını veya onaylı suretini ibraz ettikleri takdirde atamaları yapılacaktır.
13- Adayların göreve hemen başlamalarına engel bir halin olmaması gerekir
14- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
15- Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, internet aracılığı ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkat
olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmele
alınmayacaktır.
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğ
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğre
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma gör
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25867
2/2
12.11.2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25872
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
25736
İlanın Çıkılacağı yer
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ--->SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU--->TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ--->İLK VE ACİL Y
Kadro Ünvan
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Ales Puanı
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
Kadro Derecesi
6
Duyuru Başlama Tarihi
12.11.2014
Son Başvuru Tarihi
26.11.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
10.12.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
01.12.2014
Sınav Giriş Tarihi
03.12.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüks
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
70
www.bilecik.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
Hemşirelik Bölümü mezunu olmak, Acil Hemşireliği veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az {udsDengi} puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî G
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25872
1/2
12.11.2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25872
1-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tec
2-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezu
belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak
3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
1 Dilekçe
2 Müracaat Formu ( Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden çıktı alınacaktır. )
3 Özgeçmiş,
4 2 (İki) adet fotoğraf,
5 Lisans ve Yüksek Lisans Diplomasının fotokopisi, (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren o
6 Not Durum Belgesi (Lisans Transkripti) fotokopisi,
7 ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
8 Daha önce kamu hizmetinde çalışanlar için Hizmet Belgesi.
9 Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecektir
10 Kazanan adaylar, tüm belgelerin aslını veya onaylı suretini ibraz ettikleri takdirde atamaları yapılacaktır.
11 Adayların göreve hemen başlamalarına engel bir halin olmaması gerekir
12 Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
13 Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, internet aracılığı ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikka
olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gec
alınmayacaktır.
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğ
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğre
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma gör
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25872
2/2
12.11.2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25869
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
25733
İlanın Çıkılacağı yer
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ--->BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ--->BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM
Kadro Ünvan
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Ales Puanı
70
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
50
Kadro Derecesi
4
Duyuru Başlama Tarihi
12.11.2014
Son Başvuru Tarihi
26.11.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
10.12.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
01.12.2014
Sınav Giriş Tarihi
03.12.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanl
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
www.bilecik.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde lisansüstü eğ
olmak.
2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi hükümleri çerçevesinde Araştırma Görevlisi alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî G
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25869
1/2
12.11.2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25869
1-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartla
3-Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
1-Dilekçe
2- Müracaat Formu ( Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden çıktı alınacaktır. )
3- Özgeçmiş,
4- 2 (İki) adet fotoğraf,
5- Lisans Diplomasının fotokopisi, (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge)
6- Not Durum Belgesi (Lisans Transkripti) fotokopisi,
7- Lisansüstü eğitimine devam ettiğine dair belgenin aslı. (Doktora eğitimi yapanların Yüksek Lisans diplomasının fotokopisi eklenmeli.)
8- ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
9- YDS veya eşdeğerliği olan yabancı dil belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı.
10- Daha önce kamu hizmetinde çalışanlar için Hizmet Belgesi.
11- Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecektir
12- Kazanan adaylar, tüm belgelerin aslını veya onaylı suretini ibraz ettikleri takdirde atamaları yapılacaktır.
13- Adayların göreve hemen başlamalarına engel bir halin olmaması gerekir
14- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
15- Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, internet aracılığı ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkat
olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğ
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğre
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma gör
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25869
2/2
12.11.2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25837
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
25701
İlanın Çıkılacağı yer
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ--->UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU--->MUHASEBE VE DENETİM BÖLÜMÜ--->MUHASEBE VE DENETİM AN
Kadro Ünvan
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Ales Puanı
70
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
50
Kadro Derecesi
7
Duyuru Başlama Tarihi
12.11.2014
Son Başvuru Tarihi
26.11.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
10.12.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
01.12.2014
Sınav Giriş Tarihi
03.12.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekok
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
www.bilecik.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
Muhasebe ve Denetim, Muhasebe veya İşletme Bölümü lisans mezunu olmak, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe veya İşletme Anabilim Dalında lisansüstü eğitim görüyor olmak.
2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi hükümleri çerçevesinde Araştırma Görevlisi alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî G
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25837
1/2
12.11.2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25837
1-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartla
3-Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
1- Dilekçe
2- Müracaat Formu ( Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden çıktı alınacaktır. )
3- Özgeçmiş,
4- 2 (İki) adet fotoğraf,
5- Lisans Diplomasının fotokopisi, (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge)
6- Not Durum Belgesi (Lisans Transkripti) fotokopisi,
7- Lisansüstü eğitimine devam ettiğine dair belgenin aslı. (Doktora eğitimi yapanların Yüksek Lisans diplomasının fotokopisi eklenmeli.)
8- ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
9- YDS veya eşdeğerliği olan yabancı dil belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı.
10 Daha önce kamu hizmetinde çalışanlar için Hizmet Belgesi.
11- Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecektir
12- Kazanan adaylar, tüm belgelerin aslını veya onaylı suretini ibraz ettikleri takdirde atamaları yapılacaktır.
13- Adayların göreve hemen başlamalarına engel bir halin olmaması gerekir
14- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
15- Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, internet aracılığı ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.
Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Uygulamalı B
Yüksekokulu Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğ
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğre
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma gör
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25837
2/2
12.11.2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25871
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
25735
İlanın Çıkılacağı yer
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ--->SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU--->ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ--->ÇOCU
Kadro Ünvan
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Ales Puanı
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
Kadro Derecesi
6
Duyuru Başlama Tarihi
12.11.2014
Son Başvuru Tarihi
26.11.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
10.12.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
01.12.2014
Sınav Giriş Tarihi
03.11.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüks
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
70
www.bilecik.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği veya Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak alanında en az 5 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az {udsDengi} puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî G
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25871
1/2
12.11.2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25871
1-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tec
2-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezu
belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak
3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
1
2
Dilekçe
Müracaat Formu ( Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden çıktı alınacaktır. )
3 Özgeçmiş,
4 2 (İki) adet fotoğraf,
5 Lisans Diplomasının fotokopisi, (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge)
6 Not Durum Belgesi (Lisans Transkripti) fotokopisi,
7 Alanında en az 5 yıl ders verme deneyimine sahip olduğuna dair belge. (Resmi kurumlarda geçen süreler için alınacak tecrübe belgeleri için pirim sorgulaması yapılmayacak
işyerlerinde geçen hizmetler için pirim sorgulaması yapılacak ve belirtilen süreyi tamamlaması halinde kabul edilecektir.)
8 ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
9 Daha önce kamu hizmetinde çalışanlar için Hizmet Belgesi.
10 Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecektir
11 Kazanan adaylar, tüm belgelerin aslını veya onaylı suretini ibraz ettikleri takdirde atamaları yapılacaktır.
12 Adayların göreve hemen başlamalarına engel bir halin olmaması gerekir
13 Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
14 Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, internet aracılığı ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikka
olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gec
alınmayacaktır.
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğ
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğre
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma gör
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25871
2/2
12.11.2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25868
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
25732
İlanın Çıkılacağı yer
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ--->FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ--->ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ--->ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI
Kadro Ünvan
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Ales Puanı
70
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
50
Kadro Derecesi
6
Duyuru Başlama Tarihi
12.11.2014
Son Başvuru Tarihi
26.11.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
10.12.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
01.12.2014
Sınav Giriş Tarihi
03.12.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
www.bilecik.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
Arkeoloji veya Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalında doktora yapıyor olmak.
2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi hükümleri çerçevesinde Araştırma Görevlisi alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî G
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25868
1/2
12.11.2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25868
1-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartla
3-Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
1-Dilekçe
2- Müracaat Formu ( Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden çıktı alınacaktır. )
3- Özgeçmiş,
4- 2 (İki) adet fotoğraf,
5- Lisans Diplomasının fotokopisi, (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge)
6- Not Durum Belgesi (Lisans Transkripti) fotokopisi,
7- Yüksek Lisans Diplomasının fotokopisi, (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge
8- Doktora eğitimine devam ettiğine dair belgenin aslı.
9- ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
10- YDS veya eşdeğerliği olan yabancı dil belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı.
11- Daha önce kamu hizmetinde çalışanlar için Hizmet Belgesi.
12- Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecektir
13- Kazanan adaylar, tüm belgelerin aslını veya onaylı suretini ibraz ettikleri takdirde atamaları yapılacaktır.
14- Adayların göreve hemen başlamalarına engel bir halin olmaması gerekir
15- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
16- Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, internet aracılığı ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkat
olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate a
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğ
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğre
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma gör
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25868
2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 395 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content