close

Enter

Log in using OpenID

Çeşitli Bahçe Bitkilerinin Candida Cinsi Mayalar Üzerine Antifungal

embedDownload
P-17
Çeşitli Bahçe Bitkilerinin Candida Cinsi Mayalar Üzerine Antifungal Etkisi
Nazlıhan YILDIRIM1, Buse BERBER1, Cenk SESAL2
¹Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü
²Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Göztepe, İstanbul
e-posta: [email protected]
Son yıllarda Candida cinsi mayalardan kökenli hastalıkların oranındaki artış ve
hastanelerde sıklıkla rastlanması, mortalite ve morbiditesi yüksek, iyileştirilmesi zor
enfeksiyonların etkeni olarak görülmesine neden olmuştur. Günümüzde bu gibi patojenik
mayalarla mücadelenin önemi giderek artmakta, özellikle sentetik ilaçlarla tedavi yöntemleri
uygulanmaktadır. Ancak kullanılan ilaçlara karşı Candida türlerinin direnç geliştirmesi,
literatürde direnç gelişimi gözlenmeyen bitkisel kaynaklara ilginin artmasına sebep olmuştur.
Çalışmamızda etnobotanikte önemli etkiyi sahip olan bitkilerin antifungal etkinlikleri Candida
albicans Candida krusei ve Candida glabrata türleri üzerinde denenmiştir. Çalışmamızda Mc
Farland standartına (0,5) göre ayarlanan Candida albicans, C. krusei ve C. glabrata türü
mayalar kullanılmıştır. Bahçe bitkilerinden olan Punica granatum (Nar), Juglans regia(Ceviz),
Malva sylvestris( Ebegümeci) ve Helleborus niger( Noel gülü) bitkilerinin yaprakları, oda
koşullarında kurtulmuş,ve %80 metanol ile özütleri çıkarılmıştır. Elde edilen çözelti döner
buharlaştırıcıda çözücüsünden ayrıştırılarak macun kıvamında özüt elde edilmiştir. Özütlerin
5000, 3750, 2500 ve 1250 ppm konsantrasyonlarının antifungal etkinliği mikrodilüsyon
yöntemi ile araştırılmıştır. 48 saatlik inkübasyon sonrası gözlemlenen sonuçlarda, C. albicans
türü üzerinde nar ve ebegümeci özütlerinin ≥3750 ppm de etkili olduğu, diğer özütlerin etkili
olmadığı gözlenmiştir. C. krusei türü üzerinde ebegümeci özütünün ≥3750 ppm de ve nar
özütünün tüm konsantrasyonlarının etkili olduğu, diğer özütlerin etkili olmadığı gözlenmiştir.
C. glabrata türü üzerinde ise ebegümeci özütünün tüm konsantrasyonları etkili olduğu, fakat
diğer özütlerin etkili olmadığı görülmüştür. Noel gülünün ise C. albicans, C. krusei,ve C.
glabrata türlerinde ≥3750 ppm de etkili olduğu görülmüştür. Bu çalışma sonucu elde edilen
veriler, maya kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılan sentetik ilaçlar yerine, denenen bitki
özütlerinin kullanılabilir olduğu, özellikle ≥3750 ppm de etkili olduğunu göstermiştir. Bundan
sonraki çalışmalarda toksisite testleri yapılarak ilaç olarak kullanımının araştırılması
planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Candida sp., Antifungal, Etnobotanik, Mikrodilüsyon.
77
1.ULUSAL MİKOLOJİ GÜNLERİ, 01-04 Eylül 2014
Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, TÜRKİYE
www.mikoloji2014.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
965 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content