close

Вход

Log in using OpenID

ÇEVRE ve TEKSTİL SEKTÖRLERİNDE FOTOKATALİZÖRLERİN

embedDownload
ÇEVRE ve TEKSTİL SEKTÖRLERİNDE
FOTOKATALİZÖRLERİN KULLANIMI
Yrd. Doç. Dr. H. Levent HOŞGÜN
Bursa Teknik Üniversitesi
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
İÇERİK
Genel Bilgiler
Organik kirleticilerin oksidasyonu
CO2 indirgenmesi
Çevre
NOx giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal uygulamalar
Kendi kendini temizleme
Tekstil
Foto ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
2
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Termodinamik olarak mümkün olan bir tepkimenin ışık ve
katalizör ile hızlandırılmasına FOTOKATALİZ adı verilir.
İlk keşfedilişi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Popülerlik kazanımı
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
3
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
4
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Fotokatalizörlerde ışığın enerjisi yarıiletkenin band
aralığından büyük olmalıdır.
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
5
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Anataz TiO2 band aralığı 3,2 eV ise, uyarılması için
l=387 nm de UV ışığı gereklidir.
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
6
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
7
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
8
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Organik
Kirleticilerin
Oksidasyonu
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
9
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
Biyolojik olarak bozunamayan,
Fotokatalitik olarak bozunabilen organik
maddeler
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
10
Genel Bilgiler
Malik Asit
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
11
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
Fenol
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
12
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
Kloroform
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
13
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
14
Genel Bilgiler
Parametreler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
Kirleticinin başlangıç derişimi
NOx Giderimi
Işık akısı
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Katalizör miktarı
Antimikrobiyal Uygulamalar
pH
Kendi Kendini Temizleme
Sıcaklık
Foto Ağartma
Işık dalga boyu
Oksijen miktarı
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
15
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
CO2 İndirgenmesi
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
16
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
17
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
18
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
19
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
20
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
NOx Giderimi
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
21
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
22
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
23
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
24
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
25
Genel Bilgiler
Parametreler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx başlangıç derişimi
NOx Giderimi
Katalizör miktarı
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Nem
Antimikrobiyal Uygulamalar
Toplam akış hızı
Kendi Kendini Temizleme
Işık şiddeti ve türü
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
26
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Boyar
Maddelerin
Mineralizasyonu
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
27
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
28
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
29
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Niçin Mineralizasyon?
Renk giderimi değil?
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
30
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
31
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
32
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
Parametreler
pH
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Katalizör miktarı
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
33
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
Boyarmadde başlangıç derişimi
NOx Giderimi
Işık şiddeti ve türü
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Çözünmüş oksijen miktarı
Antimikrobiyal Uygulamalar
Oksidan madde
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
34
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Antimikrobiyal
Uygulamalar
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
35
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
36
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
37
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
38
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
39
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
40
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Kendi Kendini
Temizleme
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
41
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
42
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
Lotus etkisi
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
43
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
44
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
45
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Kırmızı şarap lekesi temizlenmesi
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
46
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Kuru temizleme sonrası örnek
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
47
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Foto Ağartma
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
48
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Ağartma; tekstil mamulünün ham renginin
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
giderilerek
Antimikrobiyal Uygulamalar
kazandırılması, beyazlatılmasıdır. Ağartma
Kendi Kendini Temizleme
işlemi ile sentetik liflerin üretimi sırasında
Foto Ağartma
üzerine bulaşan kirlerinde uzaklaştırılması
Foto Reaktörler
sağlanmış olur.
daha
iyi
bir
görünüm
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
49
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
İyi bir ağartma işleminden beklenenler:
1. Yüksek beyazlık derecesi,
2. Elde edilen beyazlığın kalıcı olması,
Kumaşın sonuçta iyi bir emme
yeteneğine sahip olması,
3. Kumaşı oluşturan liflerin bu işlemde
zarar görmemeleri,
4. İşlemin ekonomik olması
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
50
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
51
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
52
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Foto Reaktörler
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
53
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
54
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
55
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
56
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
57
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
58
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
59
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Test Standartları
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
60
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
ISO 10678; 2010
The determination of photocatalytic activity of surfaces in
an aqueous medium by degradation of methylene blue
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
61
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
ISO 22197
Test methods for air-purification performance
of semiconductor photocatalytic materials
The NO test system: ISO 22197-1
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
62
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
CO2 İndirgenmesi
ISO 10676: 2010
Test method for water purification performance of
semiconductor photocatalytic materials by measurement
of forming ability of active oxygen
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
63
Genel Bilgiler
Organik Kirleticilerin Oksidasyonu
ISO 27447: 2009
Test method for antibacterial activity of
semiconducting photocatalytic materials
CO2 İndirgenmesi
NOx Giderimi
Boyar Maddelerin Mineralizasyonu
Antimikrobiyal Uygulamalar
Kendi Kendini Temizleme
Foto Ağartma
Foto Reaktörler
Test Standartları
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
64
Çevre ve Tekstil Sektörlerinde Fotokatalizörlerin Kullanımı
28.04.2014
65
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 914 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа