close

Вход

Log in using OpenID

Bir Bakışta Nevşehir

embedDownload
BİR
BAKIŞTA
NEVŞEHİR
Bir Bakışta Nevşehir
1.Konum
2. Nüfus ve Demografi
3. Turizm
4. Tarım
5. Sanayi
6. Doğal Kaynaklar
7. Teşvikler
1. Konum
• Doğu-batı, kuzey-güney
yollarının kesişimi,
• Anadolu ve
Kapadokya’nın merkezi,
• Limanlara yakınlık,
• Geniş karayolu ağı…
1. Konum
Nevşehir Yıllara Göre Havayolu Yolcusu
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
Nevşehir
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1. Konum
Antalya-Kayseri Hızlı Tren Hattı
1. Konum
2 Adet OSB
Büyük Ölçekli
Hazine
Arazileri
YATIRIMA
UYGUN
ARAZİLER
Özel Sanayi
Alanları
6 Adet KSS
2. Nüfus ve Demografi
Nüfus
•
•
•
•
Toplam Nüfus: 285.252
Erkek Nüfusu: 140.952
Kadın Nüfusu: 144.300
Nüfus Artış Hızı: %0,68
İşgücü ve İstihdam
•
•
•
•
İşgücüne Katılım: %50,5
İşsizlik Oranı: %6,0
İstihdam Oranı: %47,5
Bayan İşgücü: %29,5
2. Nüfus ve Demografi
120
100
80
60
Türkiye
TR71
40
Nevşehir
20
0
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nüfus Yoğunluğu
2. Nüfus ve Demografi
- 13.000’den fazla öğrenci,
- 600’den fazla akademik personel,
•
•
•
•
•
•
•
•
Turizm İşletmeciliği,
Arkeoloji,
Mimari Restorasyon,
Mühendislik Bölümleri,
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği,
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri,
Atçılık ve Antrenörlüğü,
Ameliyathane Hizmetleri
2. Nüfus ve Demografi
• İşsizliğin en düşük olduğu 3. İl olunması,
• İstihdam oranının oldukça yüksek olması,
• Okuma-yazma oranının ülke ortalamasının
üstünde olması,
• İl içi gelişmişlik farkının oldukça düşük
olması,
• Sosyal imkanların oldukça fazla olması,
• Suç oranının düşük olması,
• Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması ve
trafik sorununun bulunmaması,
• Çevre kirliliğinin yok denilecek kadar az
olması
Yüksek Yaşam Kalitesi
2. Nüfus ve Demografi
İş Yapma Düzeyi
Yenilikçilik potansiyeli
Girişimcilik Düzeyi
Finansal Hizmetlerden
Yararlanma
Teşviklerden yararlanma
Altyapı niteliği
Yabancı Sermaye Varlığı
İşgücü niteliği
Uluslararası Pazarlara Erişim
3. Turizm
GÜZEL
ATLAR
ÜLKESİ
KAPADOKYA
3. Turizm
UNESCO DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRAS ALANI
3. Turizm
HAYALLERİ SÜSLEYEN BUTİK OTELLER
3. Turizm
Turizm İşletmelerinin Yatak ve Oda Sayıları
6.000
5.000
4.000
3.000
8.000’den fazla
oda, 22.000’den
fazla yatak
kapasitesi…
Oda Sayısı
Yatak Sayısı
2.000
1.000
0
3. Turizm
Milano Fermanından bu yana
Kapadokya’da Hristiyanlar özgürce
ibadetlerini
gerçekleştirebilmektedirler.
Bölgede 1.000 adetten fazla
kayadan oyma kilise
bulunmaktadır.
•
•
•
•
•
•
•
•
Hz. İsa’nın Yaşamı
Hz. Meryem’in Yaşamı
Tevrat Konuları,
Peygamberler,
Melekler,
İncil Yazarları,
Havariler,
Din Adamları
3. Turizm
Kapadokya Bölgesi’nin en ilginç
kültürel zenginliklerinden biri olan
çeşitli büyüklükteki yeraltı
yerleşimlerinin sayısı 150-200
civarındadır.
Fodor’s Guide Book adlı kılavuz
kitabının yazarları Özkonak Yer Altı
Şehrini ‘Dünyanın Sekizinci
Harikası’ olarak betimlemektedir.
Kaymaklı Yeraltı Şehri 2013 yılında
ağırladığı 469 bin ziyaretçi ile
ülkemizde en fazla ziyaret edilen
beşinci, Derinkuyu Yeraltı Şehri ise
ağırladığı 315 bin ziyaretçi ile en
fazla ziyaret edilen onuncu
örenyeridir .
3. Turizm
• 25 adet işletme 150’den fazla
balon ile hizmet vermektedir.
• Bir uçuşun ortalama ücreti 90150 € arasında değişmektedir.
Hizmet kalitesi açısından Avrupa ve
Ortadoğu’nun en iyisi…
3. Turizm
Başta çömlekçilik ve halı-kilim dokumacılığı
olmak üzere el yapımı bebek üretimi ile oniks taş
işlemeciliği bölgedeki el sanatlarını oluşturur.
Özellikle turistlere satılan halı-kilim aracılığı ile gerçekleştirilen ihracat miktarı
2013 yılında 14 milyon $ seviyesine ulaşmış ve bölgenin toplam ihracatının
%25’ine denk gelmektedir .
3. Turizm
Turistlerin Milliyetlerine Göre Dağılımı
Japonya
10%
Almanya
8%
Fransa
5% ABD
4%
Diğer
56%
İtalya
3%
Türkiye
3%
İngiltere
3%
Hollanda
2%
Yatak Sayısı
Toplam Turist Sayısı
Yabancı Turist
Geceleme
Geceleme (Yabancı
Turist)
Ortalama Kalış Süresi
21.980
2.511.904
1.594.121
2.441,30
1.557.087
1,9
Rusya
Kanada
1%
1%
İspanya
2%
Avustralya
2%
Kapadokya Bölgesi ülkemizin en fazla turist
çeken 4. destinasyonudur.
3. Turizm
Müzeler ve Yıllık Ziyaretçi Sayıları
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
2010
400.000
200.000
0
2012
3. Turizm
4.Tarım
Ülkemizin en önemli patates üreticisi
şehirlerinden birisi…
Ülkemizin patates deposu…
Patates tohumu
Patates cipsi
Parmak patates
4.Tarım
Ülkemizde en fazla kabak çekirdeği üretimi
gerçekleştirilen ikinci şehir…
Yıllık üretim miktarı yaklaşık 12 bin ton…
Çerçeveli
Hanım Tırnağı
Ürgüp Sivrisi
Ülkemizin en
lezzetli kabak
çekirdeği türleri
Yıllık yaklaşık 15 bin ton fasulye üretimi ile
ülkemizin en fazla üretim gerçekleştirilen
3. ili…
4.Tarım
Şarap Tanrısı Dionysos’un ilk asmayı diktiği
yer…
Hem şaraplık hem de tüketim amaçlı
üzüm üretiminde ülkemizin en fazla üzüm
üretimi gerçekleştiren 3. ili…
12 adet kırmızı, 18 adet beyaz üzüm çeşidi
bölgede yetiştirilmektedir.
Üretilen üzümler
pekmez, köftür, meyve
suyu, şarap ve rakı
üretiminde
kullanılmaktadır.
4.Tarım
İl genelinde 2.000 adetten fazla doğal soğuk hava
deposu bulunmaktadır.
Depolarda başta narenciye ve patates olmak üzere
tarım ürünleri depolanmaktadır.
• Harici iklimlendirme gerektirmemesi
• Yatırım maliyetinin düşük olması
• Sabit nem dengesi
Tercih sebepleri…
4.Tarım
27 oC ve 93 0C sıcaklık değerleri arasında sahip olunan jeotermal kaynaklar
sebebiyle her geçen gün bölgede gerçekleştirilen jeotermal seracılık faaliyeti
yaygınlaşmaktadır. Jeotermal seralarda en çok domates yetiştirilmekte olup
yetiştirilen ürünlerin neredeyse tamamı ihraç edilmektedir.
4.Tarım
1.000.000 TL
900.000 TL
800.000 TL
700.000 TL
600.000 TL
500.000 TL
400.000 TL
300.000 TL
200.000 TL
100.000 TL
0 TL
2007
2008
2009
2010
2011
4.Tarım
Tarımsal Ürünlerin İlçelere Dağılımı
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
Tahıllar
80.000
Yağlı Tohumlar
Endüstriyel Bitkiler
60.000
Baklagiller
Yem Bitkileri
40.000
20.000
0
Yumru Bitkiler
5. Sanayi
En Çok İstihdam Sağlayan İlk On İmalat Sektörü
Diğer mobilyaların imalatı
Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve
kullanılabilir hale getirilmesi
Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı;
treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork)…
Dokuma
Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı
İşletme Sayısı
Fırınlanmış kilden briket, karo, kiremit, tuğla ve
inşaat malzemeleri imalatı
İstihdam
Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
Diğer dış giyim eşyaları imalatı
Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı
İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
5. Sanayi
Yıllara Göre Dış Ticaret Rakamları
İhracat ($)
Şehir/Ülke
2008
2009
2010
2011
2012
Türkiye
132.027.196
102.142.613
113.883.219
134.906.869
152.464.374
Nevşehir
17.526
20.688
53.493
79.615
46.912
Türkiye
201.963.574
140.928.421
185.544.332
240.841.676
236.536.949
Nevşehir
56.461
14.107
18.842
29.537
38.030
İthalat ($)
5. Sanayi
Başlıca İhraç Edilen Ürünler ($)
Metalik olmayan diğer mineral ürünler
Motorlu kara taşıtı ve römorklar
Kimyasal madde ve ürünler
Tarım ve hayvancılık
Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı hariç)
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat
Plastik ve kauçuk ürünleri
Giyim eşyası
Tekstil ürünleri
Gıda ürünleri ve içecek
0
5000000
10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 35000000 40000000
5. Sanayi
Başlıca İthal Edilen Ürünler
Metalik olmayan diğer mineral ürünler
Motorlu kara taşıtı ve römorklar
Kimyasal madde ve ürünler
Tarım ve hayvancılık
Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı hariç)
Değer ($)
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat
Plastik ve kauçuk ürünleri
Giyim eşyası
Tekstil ürünleri
Gıda ürünleri ve içecek
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
5. Sanayi
En Yakın Karayolu
Nevşehir-Ankara
En Yakın Havalimanı
Nevşehir Kapadokya-40km
En Yakın Demir Yolu
Himmetdede-60 km
En Yakın Liman
Mersin-280 km
OSB'deki Parsel Sayısı
94
Tahsis Edilen Parsel
Sayısı
25
Üretimdeki Tesis
Sayısı
5
OSB'nin Büyüklüğü
(ha)
99
Elektrik Tüketim
Bilgileri (kwh)
174461
Su Tüketim Bilgileri
3
(m )
2675
Doğalgaz Tüketimi
-
Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi
5. Sanayi
En Yakın Karayolu
Nevşehir-Ankara
En Yakın Havalimanı
Nevşehir Kapadokya-30 km
En Yakın Demir Yolu
Himmetdede-50 km
En Yakın Liman
Mersin-260 km
OSB'deki Parsel Sayısı
84
Tahsis Edilen Parsel
Sayısı
83
Üretimdeki Tesis Sayısı
55
OSB'nin Büyüklüğü (ha)
56
Elektrik Tüketim Bilgileri
-
Su Tüketim Bilgileri
-
Doğalgaz Tüketimi
-
Nevşehir Islah Organize
Sanayi Bölgesi
5. Sanayi
6. Doğal Kaynaklar
En kaliteli pomza olarak bilinen beyaz renkli pomzanın
yüksek miktarlarda mevcudiyeti vardır.
Ülkemiz pomza rezervinin %17’si Nevşehir’de
bulunmaktadır.
Nevşehir, Orta Anadolu
Termal Turizm Bölgesi
içerisinde yer
almaktadır.
Bölgede 959 milyon tonluk
kaya tuzu rezervi
bulunmaktadır.
Kozaklı kaplıcaları
Alman Kaplıcaları Birliği
sınıflamasına göre
Sodyum’lu, Kalsiyum’lu
ve Klor’lu olup A ve C
grubu şifalı sular
grubuna girmekte ve su
sıcaklığı 27°C ve 93°C
arasında
değişmektedir.
6. Doğal Kaynaklar
Güneş Enerjisi Potansiyeli
Rüzgar Enerjisi Potansiyeli
Nevşehir
50 m’de rüzgar
50 m’de rüzgar
gücü (W/m2)
hızı (m/s)
300-400
6,8-7,5
400-500
7,5-8,1
500-600
8,1-8,6
600-800
8,6-9,5
>800
>9,5
Toplam
Toplam alan
(km2)
1,65
0
0
0
0
1,65
Toplam kurulu
güç (MW)
8,24
0
0
0
0
8,24
7. Teşvikler
7. Teşvikler
Yıllara Göre Alınan Yatırım Teşvik Belge Sayısı
160
6000
140
5000
120
4000
100
Nevşehir
80
3000
TR71
Türkiye
60
2000
40
1000
20
0
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
7. Teşvikler
Yatırım Teşvik Belgelerine Göre Yatırım Miktarları (1000 TL)
1.800.000 TL
70.000.000 TL
1.600.000 TL
60.000.000 TL
1.400.000 TL
50.000.000 TL
1.200.000 TL
40.000.000 TL
1.000.000 TL
Nevşehir
TR 71
800.000 TL
30.000.000 TL
600.000 TL
20.000.000 TL
400.000 TL
10.000.000 TL
200.000 TL
0 TL
0 TL
2008
2009
2010
2011
2012
Türkiye
Ahiler Kalkınma Ajansı
Nevşehir Yatırım
Destek Ofisi
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
5 160 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа