close

Enter

Log in using OpenID

2015-2017 Yatırım Tavan Rak. - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

embedDownload
Elektronik Belge Yönetim Sistemi
035EA77164px
T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bütçe Ve Performans Program Şube Müdürlüğü
Sayı :43841809-841.01.01-1406120218
Konu :2015-2017 Yatırım Tavan Rak. 12.06.2014
Tarih:7C736858
BABBFCF3
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi:
16.05.2014 Tarih ve 1405160280 Sayılı Yazı
Üniversitemizin 2015-2017 Dönemi Yatırım Bütçe Tekliflerinin hazırlanabilmesi amacıyla
doldurulması gereken tablolar; 16.05.2014 tarihinde ilgi yazı ile birimlere
bildirilerek, www.stg.yildiz.edu.tr adresinde yayınlanmıştır.
Harcama birimlerimiz yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol Kanunu’nun 9. maddesinde belirtilen “Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen
düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile ilgili program ve proje bazında kaynak
tahsislerini; stratejik planlarına, yılık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine
dayandırmak zorundadır.” hükmünü dikkate alarak, söz konusu 2015-2017 Dönemi Yatırım Bütçe
Tavan ve Kurum Tekliflerinin hazırlanması gerekmektedir. Harcama Birimleri, 2015-2017 Dönemi Yatırım Tavan Teklif Rakamlarına ilişkin
Tabloya www.stg.yildiz.edu.tr adresi “Y.T.Ü 2015-2017 Dönemi Yatırım Teklifleri Hazırlık
Çalışmaları Dosyasından” ulaşabilirler. Birimler, 2015-2017 Dönemi Yatırım Tavan Teklifini ve ilgili tabloları, 16.06.2014 tarihine
kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi hususunda gerekli hassasiyetin
gösterilmesini önemle rica ederim.
e-imzalıdır
Prof. Dr. İsmail YÜKSEK
R E K T Ö R
Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü Barbaros Bulvarı 34349 Adres :
İrtibat
: 0212 383 22 71 Yıldız-Beşiktaş/İSTANBUL Tel : 0212 383 22 71
Web
: stg.yildiz.edu.tr
Fax : 0212 383 22 89
e-Posta
: [email protected]
Bu
belge
5070
sayılı
elektronik
imza
kanununa
göre
güvenli
elektronik
imza
ile
imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406120218&ErisimKodu=6fdd5971
Elektronik Belge Yönetim Sistemi
035EA77164px
T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bütçe Ve Performans Program Şube Müdürlüğü
Sayı :43841809-841.01.01-1406120218
Konu :2015-2017 Yatırım Tavan Rak. 12.06.2014
Tarih:7C736858
BABBFCF3
DAĞITIM :
Gereği
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü Barbaros Bulvarı 34349 Adres :
İrtibat
: 0212 383 22 71 Yıldız-Beşiktaş/İSTANBUL Tel : 0212 383 22 71
Web
: stg.yildiz.edu.tr
Fax : 0212 383 22 89
e-Posta
: [email protected]
Bu
belge
5070
sayılı
elektronik
imza
kanununa
göre
güvenli
elektronik
imza
ile
imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406120218&ErisimKodu=6fdd5971
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
512 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content