close

Enter

Log in using OpenID

amasya üniversitesi sosyal bilimleri enstitüsü sınıf öğretmenliği

embedDownload
AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM
YILI “GÜZ YARIYILI” YARIYIL SONU SINAV TAKVİMİ
DERSİN ADI
DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI
Nicel Araştırma Yöntemleri
Bilimsel Arş. Yön. ve Proje
Çalışmaları
Yrd.Doç. Dr. Recep ÇAKIR
12.01.2015-14:00
Doç. Dr. Şafak ULUÇINAR SAĞIR
05.01.2015-13:00
Nitel Araştırma Yöntemleri
Doç. Dr. Ahmet BACANAK
05.01.2015-10:00
Okul Yönetimi ve Kültürü
Doç. Dr. Ahmet ÜSTÜN
08.01.2015-10:00
Yrd.Doç. Dr. Recep ÇAKIR
12.01.2015-10:00
Yrd. Doç. Dr. Selim ÖZCAN
07.01.2015-13:00
Yrd. Doç. Dr. Dursun GÜLER
08.01.2015-09:00
Yrd. Doç. Dr. Faruk AYLAR
06.01.2015-13:00
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan BOZKURT
09.01.2015-14:00
Prof. Dr. Murat GÖKDERE
05.01.2015-11:00
Yrd. Doç. Dr. Ekrem SOLAK
06.01.2015-15:00
Yrd. Doç. Dr. Rumiye ARSLAN
09.01.2015-15:00
Yrd. Doç. Dr. İlker KÖSTERELİOĞLU
09.01.2015-13:00
Yaratıcılık Kuramları ve Eğitimi
Yrd. Doç. Gülbin ZEREN NALİNCİ
Öğrenci Devamsız
İlköğretim Programlarının
Felsefesi
Yrd. Doç. Dr. Şenay YAPICI
09.01.2015-10:00
Değerler Eğitimi
Doç. Dr. Emine ALTUNAY ŞAM
07.01.2015-13:00
Yrd. Doç. Dr. Hüsniye MAYADAĞLI
05.01.2015-11:00
Yrd. Doç. Dr. Faruk AYLAR
06.01.2015-10:00
Ölçek Geliştirme Teknikleri
Yrd. Doç. Dr. Adem BAYAR
09.01.2015-14:00
Türk Eğitim Sisteminde Örgüt
ve Yönetim
Doç. Dr. Ahmet ÜSTÜN
08.01.2015-11:00
Eğitimde Bilişim Teknolojileri
Kullanımı ve Uygulamaları
Sosyal Bilgiler Dersinde Tarih
Konularının Öğretimi
Hareket Eğit. Ve Beceri
Öğrenimi
Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi
Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
Sınıf Öğretmenliğinde
Öğrencilere Etkili Rehberlik
Üstün Yeteneklilerin Özellikleri
ve Eğitimi
Sosyal Bilimlerde
Karşılaştırmalı Eğitim
Sistemleri
Sosyal Bilimlerde Medyanın
Kullanımı
Türk Eğitim Sisteminin Yapısı
ve Sorunları
Türkçe Öğretiminde Yeni
Yaklaşımlar
Sosyal Bilgiler Dersinde
Coğrafya Kavramlarının
Öğretimi
SINAV TARİHİ VE SAATİ
Doç. Dr. Emine ALTUNAY ŞAM
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF
ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ DOKTORA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN
2014-2015 ÖĞRETİM YILI “GÜZ YARIYILI” YARIYIL SONU SINAV
TAKVİMİ
DERSİN ADI
Sınıf Öğretmenleri için
Pedagojik Alan Bilgisi
Toplumsal Kalkınma ve
Eğitim
Motivasyon ve Öğrenme
Kuramları
Türkiye’de Öğretmen
Yetiştirmenin Birleştirilmiş
Sınıflar Boyutu
Hizmet İçi Eğitim
Programının Geliştirilmesi
DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI
SINAV TARİHİ VE SAATİ
Doç. Dr. Şafak ULUÇINAR SAĞIR
09.01.2015-10:00
Doç. Dr. Ahmet ÜSTÜN
08.01.2015-14:00
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan BOZKURT
09.01.2015-15:00
Yrd. Doç. Dr. Alpay AKSİN
05.01.2015-10:00
Yrd. Doç. Dr. İlker KÖSTERELİOĞLU
09.01.2015-10:00
Doç. Dr. Emine ALTUNAY ŞAM
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL
BİLGİLER EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI “GÜZ YARIYILI” YARIYIL
SONU SINAV TAKVİMİ
DERSİN ADI
DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI
SINAV TARİHİ VE SAATİ
Nicel Araştırma Yöntemleri
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri ve Proje
Çalışmaları
Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR
12.01.2015-14:00
Doç. Dr. Şafak ULUÇINAR SAĞIR
05.01.2015-13:00
Nitel Araştırma Yöntemleri
Doç. Dr. Ahmet BACANAK
05.01.2015-10:00
Sosyal Bilgilerde Teknolojik
Pedagojik Alan Bilgisi
Sosyal Bilgiler Eğitiminde
Kültürel Miras
Osmanlı’da Toplumsal ve
Kültürel Yapı
Cumhuriyet Dönemi Kültür
ve Eğitim Çalışmaları
Sosyal Bilgiler Öğretimi İçin
Yöntem, Etkinlik ve
Stratejiler
Sosyal Bilgiler
Öğretmenlerinin Mesleki
Gelişim ve Yeterlik
Standartları
Siyasi Coğrafya Açısından
Türk Dünyası ve Ortadoğu
Yrd. Doç. Dr. Alpay AKSİN
05.01.2015-11:30
Yrd. Doç. Dr. Alpay AKSİN
06.01.2015-10:00
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza AYAR
12.01.2015-15:00
Yrd. Doç. Dr. Turgut İLERİ
Öğrenci Kayıt Dondurdu
Yrd. Doç. Dr. Selim ÖZCAN
07.01.2015-10:00
Doç. Dr. Emine ALTUNAY ŞAM
06.01.2015-13:00
Doç. Dr. Asım ÇOBAN
06.01.2015-14:00
Doç. Dr. Emine ALTUNAY ŞAM
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARİH
ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN
2014-2015 ÖĞRETİM YILI “GÜZ YARIYILI” YARIYIL SONU SINAV
TAKVİMİ
DERSİN ADI
DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI
SINAV TARİHİ VE SAATİ
Osmanlı Tarih Metinleri
Yrd. Doç. Dr. Turan AÇIK
05.01.2015-10:00
Tarih Araştırmalarında Usul
Prof. Dr. Mehmet EVSİLE
06.01.2015-10:00
Yakınçağ Osmanlı Arşivciliği
Doç. Dr. Yılmaz KARADENİZ
05.01.2015-13:00
Milli Mücadele Tarihi
Prof. Dr. Mehmet EVSİLE
05.01.2015-13:00
Yakınçağ Siyasi Tarihi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim SERBESTOĞLU
05.01.2015-13:00
Ortadoğu Siyasi Tarihi
Doç. Dr. Yılmaz KARADENİZ
06.01.2015-13:00
Türk Yenileşmesi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim SERBESTOĞLU
06.01.2015-13:00
Osmanlı Sosyal Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Turan AÇIK
05.01.2015-13:00
Doç. Dr. Emine ALTUNAY ŞAM
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI “GÜZ YARIYILI” YARIYIL
SONU SINAV TAKVİMİ
DERSİN ADI
DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI
Sporda Beslenme ve Ergojenik
Yardım
Sporda Hareket Eğitimi ve Beceri
Öğrenimi
Yrd. Doç. Dr. Resul ÇEKİN
05.01.2015-10:00
Doç. Dr. Faruk YAMANER
14.01.2015-09:00
Spor Psikolojisi Uygulamaları
Beden Eğitimi Öğretmeni ve
Antrenörün İletişim Becerileri
Yetenek Seçiminde Yeni
Eğilimler ve Yönelimler
Engellilerde Fiziksel Aktivite ve
Spor
Farklı Yaş Gruplarında Fiziksel
Aktivite ve Spor
Sporda Performansın Ölçülmesi
ve Değerlendirilmesi
Psikomotor Gelişim ve Uzun
Vadeli Sporcu Geliştirme
Sporda Motor Öğrenme
Spor Bilimlerinde Bilimsel Yayın
İnceleme
Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve
Obezite
Farklı Ortamlarda Egzersiz
Spor Yaralanmaları ve
Rehabilitasyon
Fiziksel Uygunluğun İlkeleri
Antrenörlük Psikolojisi
Spor Yarışmaları Analizi ve
Değerlendirilmesi
Sporda Antrenman Teorisi ve
Yöntemleri
Sağlık ve Fiziksel Aktivite
Sporda Teknik ve Taktik
Antrenman İlkeleri
Literatür Tarama
Yrd. Doç. Dr. İlknur YAZICILAR
ÖZÇELİK
Yrd. Doç. Dr. İlknur YAZICILAR
ÖZÇELİK
SINAV TARİHİ VE SAATİ
08.01.2015-13:00
08.01.2015-14:00
Yrd. Doç. Dr. Resul ÇEKİN
05.01.2015-11:00
Yrd. Doç. Dr. Erkan DEMİRKAN
13.01.2015-09:00
Yrd. Doç .Dr. Dursun GÜLER
08.01.2015-14:00
Doç. Dr. Faruk YAMANER
14.01.2015-10:30
Yrd. Doç. Dr. Hasan EKER
14.01.2015-13:30
Doç. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ
15.01.2015-14:45
Yrd. Doç. Dr. Resul ÇEKİN
05.01.2015-12:00
Yrd. Doç. Dr. Şule KIRBAŞ
08.01.2015-10:00
Yrd. Doç. Dr. Dursun GÜLER
08.01.2015-16:00
Yrd. Doç. Dr. Sema CAN
16.01.2015-10:00
Yrd. Doç. Dr. Erkan DEMİRKAN
14.01.2015-10:30
Doç .Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ
15.01.2015-16:00
Doç. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ
14.01.2015-16:00
Doç. Dr. Faruk YAMANER
15.01.2015-13:30
Yrd. Doç. Dr. Sema CAN
14.01.2015-13:00
Doç. Dr. Recep KÜRKÇÜ
08.01.2015-15:00
Doç. Dr. Recep KÜRKÇÜ
08.01.2015:10:00
Doç. Dr. Emine ALTUNAY ŞAM
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
178 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content