close

Enter

Log in using OpenID

2015-2017 Yat. Bütçe Hazır. - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

embedDownload
Elektronik Belge Yönetim Sistemi
035EA77164px
T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bütçe Ve Performans Program Şube Müdürlüğü
Sayı :43841809-602.07.01-1405160280
Konu :2015-2017 Yat. Bütçe Hazır. 16.05.2014
Tarih:7C736858
BABBFCF3
DAĞITIM YERLERİNE
Üniversitemizin 2015-2017 Dönemi Yatırım Bütçe Tekliflerinin hazırlanabilmesi amacıyla
doldurulması gereken tablolar, www.stg.yildiz.edu.tr adresinde yayınlanmıştır.
Harcama birimleri yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol Kanunu’nun 9. maddesinde belirtilen “Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen
düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile ilgili program ve proje bazında kaynak
tahsislerini; stratejik planlarına, yılık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine
dayandırmak zorundadır.” hükmünü dikkate alarak, söz konusu tabloları eksiksiz olarak doldurup
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.
Bilgilerinize sunar gereğini arz ederim.
Şelale KARAŞAH
STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANI
Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü Barbaros Bulvarı 34349 Adres :
Yıldız-Beşiktaş/İSTANBUL Tel : 0212 383 22 71
Fax : 0212 383 22 89
İrtibat
: 0212 383 22 71 Web
e-Posta
: stg.yildiz.edu.tr
: [email protected]
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1405160280&ErisimKodu=818772b6
Elektronik Belge Yönetim Sistemi
035EA77164px
T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bütçe Ve Performans Program Şube Müdürlüğü
Sayı :43841809-602.07.01-1405160280
Konu :2015-2017 Yat. Bütçe Hazır. 16.05.2014
Tarih:7C736858
BABBFCF3
Not: Yatırım bütçe teklifleri ile ilgili:
a) Doldurulması gereken tablolar www.stg.yildiz.edu.tr adresinde, duyurular bölümünde yer alan 2015-2017 Dönemi Yatırım Teklifleri Hazırlık Çalışmaları dosyasında yayımlanmıştır.
b) İKİS Yatırım Teklifleri Tablosunun gelişim ekseni, alt gelişim ekseni, politik öncelik ve tedbir sütunları; 2014 Yılı Program Metninden seçilerek doldurulacaktır.
c) Tablo 2 de teklif edilecek projelerin bilgileri; öncelikle Yatırım Teklifleri Tablosu (Kurum Teklifi) ve İKİS Yatırım Teklifleri Tablosu hazırlandıktan sonra düzenlenecektir.
d) Hazırlanan tablolar [email protected], [email protected] elektronik posta adreslerinden birine iletilecektir.
DAĞITIM :
Gereği:
Bilgi:
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
GENEL SEKRETERLİK
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü Barbaros Bulvarı 34349 Adres :
Yıldız-Beşiktaş/İSTANBUL Tel : 0212 383 22 71
Fax : 0212 383 22 89
İrtibat
: 0212 383 22 71 Web
e-Posta
: stg.yildiz.edu.tr
: [email protected]
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1405160280&ErisimKodu=818772b6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
512 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content