close

Enter

Log in using OpenID

24-Mayıs-2014-Başarı Ölçütleri ve B Planı (Yrd. Doç. Dr. Bülent

embedDownload
Başarı Ölçütleri ve B Planı
Yrd. Doç. Dr. Bülent ÇAVUŞOĞLU
Başarı Ölçütü Nedir?
• Ölçüt: Criterion
TDK’ya göre,
• Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, kriter.
• Niteliksel ya da niceliksel bir karşılaştırmayı ve ayırımı güvenle yapmaya
yarayan kavram ya da ölçünlü düzgü.
Başarı ölçütü, bir iş paketi ile ilgili ulaşılmak
istenen hedeflerin başarısının
ölçülebilmesini sağlayan bir kavram,
ölçülendirilmiş bir değer veya
değerlendirmelerin kendisine göre yapıldığı
bir kuraldır.
Amaç ve Hedef
Amaç: Projenin yazılmasına sebep olan motivasyon
doğrultusunda varılmak istenen son nokta.
Hedef: Projenin amacına uygun olarak elde edilmesi
öngörülen, daha kısa vadeli ve ölçülebilir kazanımlar.
Amaç ve Hedef Arasındaki Farklar
AMAÇ
• Proje süresinin tamamını
içeren, uzun vadeli, genel
sonuçlar.
• Somut veya soyut olarak
yazılabilir.
• Yöntemden bağımsız olarak
yazılabilir.
HEDEF
• Amaçlara erişmek için, kısa
vadeli, aşamalar.
• Kesinlikle somut ve ölçülebilir
olmalıdır.
• Yöntemden bağımsız olarak
yazılamaz. Kullanılacak
yöntemle ilgilidir.
Örnek Bir Proje Fikri
• Amaç: Sudaki bakteri , virüs, diğer zararlı organizmalar ve ağır
metallerin hiçbir kimyasal madde kullanılmadan uzaklaştırılarak,
doğal afet senaryolarında kullanılabilecek, kirli sudan içme suyu
elde eden matara üretilmesi.
• Hedef-1: En küçük bakterinin ve virüsün (25nm) içerisinden
geçemeyeceği bir yapı oluşturmak.
• Hedef-2:Taşınabilir bir su matarası içine bu yapıyı yerleştirmek.
• Hedef-3: Mataranın ömrünün bir kişinin en az 2 aylık su ihtiyacını
karşılayacak şekilde tasarlanması.
Örnek Bir Proje Fikri
• Başlık: Kimyasal kullanmadan bakteri ve virüslerden
arındırılmış temiz su elde edilmesi.
• Yöntem: Karbon filtre, Ultra filtre…..
Başarı Ölçütleri
İş Paketi Hedefi
Başarı Ölçütleri
• Hedef-1
• Bakteri ve virüslerin
%99.9’u tutulmalı
Proj. Başarısındaki Önemi
• %80
• Hedef-2
• Mataranın boş ağırlığı
en fazla 500gr olmalı
• %10
• Hedef-3
• Matara tek filtre ile
200lt su
temizleyebilmeli.
• %10
B-Planı
En Önemli Riskler
• İstenilen saflık oranına
ulaşılamaması.
B-Planı
• Aktive edilmiş karbonun
eldesinde yüzey tutuculuğunu
artıracak kimyasal yötemler
eklenecek.
Michael Pritchard (2007)
Basit Bir Proje
• Proje süresi: 60sn
• Amaç: Size verilen 1 sayfa kağıdın odanın en uzak köşesine
ulaşmasını sağlamak.
• 1. Yöntem: Kağıt uçak tasarımı
– Hedef: Aerodinamik olarak iyi bir uçak tasarlamak.
– Hedef: En uzağa uçmak
• 2. Yöntem: Sürtünme yüzeyi minimum bir cisim tasarımı
– Hedef: Kağıdı iyi sıkıştırmak
– Hedef: En uzağa uçmak
Başarı Ölçütleri Nedir
• Hangi işlemlerin, ne ölçüde gerçekleştirilmesi durumunda projenin tam anlamıyla başarıya
ulaşmış sayılabileceği ölçütlerle belirtilmelidir.
 Bu ölçütler açık olarak sıralanmalıdır.
 Ölçütlerden her birinin önem derecesi açıklanmalıdır.
 Ölçütlerin tümünün gerçekleştirilememesi durumunda, başarı oranı belirlenmesine
yardımcı olabilecek ipuçları verilmelidir.
• Projenin önerildiği şekilde yürütülmesini önemli ölçüde aksatan öngörülmemiş gelişmelerle
karşılaşılması durumunda başvurulacak "B Planı" mutlaka ana hatlarıyla açıklanmalıdır.
1001 Projelerinden Örnekler
1001 Projelerinden Örnekler
1001 Projelerinden Örnekler
1001 Projelerinden Örnekler
1001 Projelerinden Örnekler
1001 Projelerinden Örnekler
Bir örnek daha….
• Projenin izlenmesi açısından başarı ölçütleri açık ve ölçülebilir bir
şekilde verilmiştir. B planı farklı öznitelik eklenmesi veya hangi
görüntü alt kümelerinde başarılı olabildiğinin görülmesi şeklinde
belirtilmiştir. Farklı öznitelik eklenmesi çok tatmin edici bir sonuç
getirmeyecekse de, B planı olarak kabul edilebilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
909 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content