close

Enter

Log in using OpenID

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS HASAR

embedDownload
DERS BİLGİLERİ
Ders
HASAR ANALİZİ
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
TPB 214
4
2+0
2
3
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Önlisans
Dersin Türü
Mecburi
Dersin Koordinatörü
Öğretim Görevlisi Serkan GÜNDOĞDU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Teknolojide malzemelerin bir şekilde servis ömürlerini belirleyen kriterler
Dersin Amacı
ve sebepler hakkında, hasara uğramış parçaların hasar sebeplerinin tespiti
için gerekli olan bilgilerin verilmesi
Hasar analizinde malzemelerde görülen hasar mekanizmaları, çeşitleri,
Dersin İçeriği
tespiti ve araştırma teknikleri hakkında bilgi vermek
Öğretim
Ölçme
Yöntemleri
Yöntemleri
1) Hasar analizinin tanımını ve gerekliliğini oluşturmak
1,2
A
2) Hasar sebeplerini ve mekanizmalarını sınıflandırmak
1
A,C
2,3
A,C
1,2
A
1,3
A,C
3,12
A,C
3,12
A,C
4,14
A,C
5,6
A
Dersin Öğrenme Çıktıları
3) Bir kırılma hasarında kırılmış malzeme mikrograflarını
değerlendirmek ve hasarı sorgulamak
4) Yorulma, sürünme ve aşınma mekanizmalarını sınıflandırmak.
Yorulma, sürünme ve aşınma hasarlarını ayırt etmek ve hasar
sonuçlarını değerlendirmek.
5) Döküm hatalarını ve özel kırılganlıkları sınıflandırmak ve hasar
analizi ile ilişkilendirmek.
6) Mekanik işlem hasarlarını sınıflandırmak ve analizini
değerlendirmek
7) Isıl işlem hatalarını ve korozyon hatalarını sınıflandırmak,
analizlerini değerlendirmek ve bu hasarları önlemek için çözümler
önermek
8) Kaynak hatalarını sınıflandırmak, analizini tartışmak ve bu hasarı
önlemek için çözümler önermekTo
9) Örnek ders çıktısı
Öğretim
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri,
Yöntemleri:
Ölçme
Yöntemleri:
6: Gösterip Yaptırma, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma
A: Sınav , C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Hasar analizinin teknolojideki önemi
2
Hasar analizinin uygulama yöntemleri
3
Hasar sebepleri ve mekanizmaları
4
Kırılma, kırılma hasarı, analizi ve önlenmesi
5
Yorulma hasarı, mekanizması ve analizi
6
Sürünme hasarı, mekanizması ve analizi
7
8
9
10
11
Aşınma hasarı, mekanizması, aşınma deneyleri ve aşınma hasarının
analizi
Korozyon hasarı, mekanizması ve korozyon hasarının analizi
Kaynak hatalarından kaynaklanan hasarlar, mekanizmaları ve kaynak
hasarlarının analizi
Ara sınav
Metallerde görülen özel kırılganlıklar, Temper gevrekliği, Hidrojen
kırılganlığı, Sıvı metal gevrekliği ve bu hasarların analizi
12
Isıl işlem hataları ve analizi
13
Döküm hataları, döküm hatalarının analizi
14
Mekanik işlem hasarları ve analizi
KAYNAKLAR
Ders Notu
Hasar Analizi Seminer Notları (TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası)
[1] E.S.Kayalı, alzemelerin Mekanik Davranışları
Diğer Kaynaklar [2] E. S. Kayalı, C.Ensari, etallere Plastik Şekil Verme İlke ve Uygulamaları
[3] Failure Analysis, ASM Handbook, 9th. Edition
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SIRA
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
60
Kısa Sınav
2
30
Ödev
1
10
Toplam
100
Finalin Başarıya Oranı
60
Yıliçinin Başarıya Oranı
40
Toplam
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Katkı Düzeyi
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
2
2
3
4
Hasar analizinin tanımını ve gerekliliğini
5
X
oluşturmak
Hasar sebeplerini ve mekanizmalarını
X
sınıflandırmak
Bir kırılma hasarında kırılmış malzeme
3
mikrograflarını değerlendirmek ve hasarı
sorgulamak
Yorulma, sürünme ve aşınma mekanizmalarını
4
sınıflandırmak. Yorulma, sürünme ve aşınma
hasarlarını ayırt etmek ve hasar sonuçlarını
değerlendirmek.
5
6
Döküm hatalarını ve özel kırılganlıkları
sınıflandırmak ve hasar analizi ile ilişkilendirmek.
Mekanik işlem hasarlarını sınıflandırmak ve
analizini değerlendirmek
Isıl işlem hatalarını ve korozyon hatalarını
7
sınıflandırmak, analizlerini değerlendirmek ve bu
hasarları önlemek için çözümler önermek
Kaynak hatalarını sınıflandırmak, analizini
8
tartışmak ve bu hasarı önlemek için çözümler
X
önermekTo
9
Örnek ders çıktısı
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi
(Sınav
haftası
16
3
48
dahildir:
16x toplam
ders saati)
Sınıf Dışı
Ders
Çalışma
16
2
32
Ara Sınav
1
8
8
Kısa Sınav
2
2
4
Ödev
1
2
2
Süresi(Ön
çalışma,
pekiştirme)
Toplam İş
Yükü
94
Toplam İş
Yükü / 25
3,13
(s)
Dersin
AKTS
Kredisi
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
67 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content