close

Enter

Log in using OpenID

992 Sayılı Kanuna Tabi Laboratuvarlar İçin Gerekli Belgeler (Adres

embedDownload
992 Sayılı Kanuna Tabi Laboratuvarlar İçin Gerekli Belgeler
(Adres Değişikliği, Yeni Hekim Başlayışı, Devir Sonrası Hekim ve Adres Değişikliği)
Kuruluşa Ait Belgeler
1. İlçe Sağlık Müdürlüğü Üst Yazısı
2. Araç-gereç listesi
3. Tahlil Listesi
4. Taahhütname (1) ve (2)
5. Ticaret sicil gazetesi
6. Kira Kontratı
7. Kimyasal madde listesi
8. Vergi Levhası
9. Kroki(1/100 ölçekli ve mimar+gruptan "mahaline uygundur" onaylı olacak şekilde)
10. Yangın raporu( bugünkü durumu ile yeterlidir ibaresi olmalıdır)
11. Yapı kullanım izin belgesi(müstakil binalar için, müstakil değilse olmadığına dair
beyan olmalı)
12. Deprem raporu(müstakil binalar için, müstakil değilse olmadığına dair beyan olmalı)
13. Tıbbi atık sözleşmesi
14. Engelliler için kuruluşun girişinde,lavabo ve tuv.de gerekli düzenlemenin yapıldığına
dair mesul müdür imzalı dilekçe
15. Sağlıkla İlgili Çalışan Personel Listesi" (Mesul Müdür onaylı)
16. Mesul müdür imzalı "Sağlık Dışı Çalışanların Listesi" (isim+TC no+görevi yazacak
şekilde)
17. Mahal raporu
18. Mesul Müdür ve Şirket Müdürü arasında yapılan sözleşme (Şirket müdürünün mesul
müdürlük konusunda rızasının olduğunu belirtir beyanı olamlıdır.)
19. Mesul Müdür ve Şirket Ortakları arasında yapılan sözleşme (şirket ortaklarının mesul
müdürlük konusunda rızalarının olduğunu belirtir onayları olmalıdır)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
54 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content