close

Enter

Log in using OpenID

CESARET NEDİR?

embedDownload
1. SAINTE PULCHERIE FELSEFE KAFESİ
(13 Kasım 2014)
CESARET NEDİR?
“Cesaret, bir topluluğun sana karşı çıkacağını bile bile kendi fikrini söylemektir.”
(Ayça Elif Kepçe)
“Cesaret kavramını radikal bir bağlamda düşünmüyorum. Bu kavramın
toplum/aile yapısına göre değişebileceğini düşünüyorum. Yaşadığımız toplum ve
aile yapısının geneli maalesef inisiyatif almayı, fikrini belirtmeyi ve kendine
güvenmeyi aşılayamamaktadır küçüklüklerinden itibaren çocuklarına.
Bireyselliğin ön planda olmadığı toplum yapılarında da ʻcesaretʼ çok cesaret
isteyen bir şey olarak algılanmaktadır diye düşünmekteyim.
Cesaret: kendini ortaya koyabilmektir, fikrini belirtebilmek, yani kendisi gibi
olabilmektir.” (Madame İdil)
“Cesaret kendine güvenmektir, her ne olursa olsun mutlaka hayatın bize
öğreteceği bir olgudur. Kendine güvenen ve kendisiyle barışık olan herkes bilgisi
kadar kendini savunur, cesaretini gösterir. Zaman içinde zaten hayat bize karşı
koyamayacağımız olayları karşımıza sunarak cesareti öğretir.” (Özge Çalhan 10B)
“Cesaret bana kalırsa kişinin karşısına çıkan olay, durum ve karakterlere hangi
hislerle tepki verdiğine göre değişir. Yani, bir hareketin, olayın cesaret göstergesi
olması kişinin karşılaştığı etkenler dahilindedir. Cesaret kişiden kişiye göre
değişir.” (Deniz Yoruç 10C)
“Cesaret her şeye ve herkese rağmen kendin olabilmek ve kalabilmektir.
Özgürlüktür.” (Sabrina Semerciyan 10C)
“Cesaret hem kendimizi hem de toplumu etkileyecek; insanın kendi görüşleri,
bakış açısı ve düşünceleriyle değişebilecek; bir olayın, bir görüşün veya bir
kişinin etkilemesiyle; toplumdan farklı olarak yapılacak davranışların ve
hareketlerin temelinde gerekendir.” (Berfinsu Kaya 10C)
“Cesaret kendine güvenmektir. Toplumun aksine farklı olmak, düşüncelerin
aksine kendi doğru bildiğini uygulamaktır. Çünkü toplum baskısı gerek cesareti,
gerek insan düşüncelerini belirli bir kalıba uyduruyor. İşte cesaret burada
kendini ifade edebilmek, bir başka deyişle ʻfarklılaşmakʼ olarak ortaya çıkıyor.”
(İlke Tüzün 10B)
“Cesaret bir seçimin sonuçlarını, gerek özgüven, gerek bilgi sayesinde bireyin
kendisinde hissettiği yeterlilikle kabul edip göze almasıdır. Cesaret toplum ya da
başka etmenler tarafından bireyde ön plana çıkamıyor olabilir.” (Kardelen Koç
11C)
“Cesaret hayatın bizi zorladığı seçimler yapmaktır. Ancak toplum tarafından
cesaret olarak kabul edilen aslında erdemli veya doğru seçimler yapmaktır.
Çünkü aslında insanın doğası (yaratılışı) hayvanlarınkinden farklı değildir. Ona
bir şey yapmazsanız, bir seçenek sunmaz ya da önünü kesmezseniz, hiçbir şey
yapmayacaktır (eşyanın tabiatı gereği). Dolayısıyla cesaret aslında bireyden çok
bağımsızdır.” (Okyanus Kar Şen 10B)
“Cesaret gerek kendine, gerek bir topluma karşı ne pahası olursa olsun insanın
kendi doğrusunun arkasında durmasıdır. Gerektiğinde bir grubun içinde yer
alabilir ancak bu grubun dışında da durabilir. Önemli olan kendi bildiğinin
arkasında durmak ve ʻtanınmakʼ gibi kişisel istekler nedeniyle fikrini
değiştirmemektir.
Cesaret doğru olduğunu düşündüğümüz şey için fedakârlık edebilmektir.” (Deniz
Karabıyıklı 11C)
“Ben cesaretin bireysel bir tercih, aslında toplum tarafından erdem sayılan fakat
sonradan baskılanan bir özellik olduğunu düşünüyorum. Cesaret bireyin
kendini toplumda öne çıkarabilmesinin bir yoludur ve bu yüzden kişisel bir
tercihtir.” (Beyza)
“Cesaret hiçbir şeydir! (Cesaret örneği.)” (Deniz)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
36 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content