close

Enter

Log in using OpenID

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVAN DERECE ADET NİTELİK Tıp

embedDownload
T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVESİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterleri
hükümleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

BİRİM
BÖLÜM
ANABİLİM DALI
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
1
1
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Profesör
Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim
Dalı
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Profesör**
1
1
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Doçent
1
1
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Doçent
1
1
Cerrahi onkoloji yandal uzmanı, Endokrin ve
paratiroid cerrahi konusunda deneyimli olması
Ağız, yüz ve çene cerrahisi ile El cerrahisi uzmanlık
belgesi olması
İzole gebe insan myometriumu üzerinde ilaç
araştırmaları konusunda deneyimli olması
Tıbbi onkoloji yandal uzmanı olmak, Kanser hücre
kültürleri ve sitotoksisite konularında deneyimli
olması.
Helicobacter pylori ve faranjit arasındaki ilişki
konusunda araştırmaları olmak
1
Prematüre retinopatisi ve Vitreoretinal cerrahi
alanında deneyimli olmak. Vitreoretinal cerrahi
alanında yurtdışı eğitimi almış olmak
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
ÜNVAN
Yardımcı Doçent
DERECE ADET NİTELİK
4
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Yardımcı Doçent
5
1
Pediatrik hematoloji onkoloji uzmanlık belgesi
olması, Pediatrik lösemilerde minimal reziduel
hastalığın flow sitometrik analizi konusunda
eğitim almış ve sertifikası olması.
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Yardımcı Doçent
3
1
Pheochromocytoma konusunda deneyimli,
nefropatoloji eğitimi ve yapabilirlik belgesi olması
1
Biyomedikal Bilimleri alanında doktora
derecesine sahip, lazerin klinik uygulamaları, lazerdoku etkileşimi, fotodinamik terapi konularında
uzmanlığının ve yayınlarının bulunması,
mikrobiyoloji ve histoloji alanında çalışmalarının
olması ve deney hayvanları alanında çalışabilecek
sertifikaya sahip olması
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı
Yardımcı Doçent
4
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Tarih Bölümü
Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı
Profesör
1
1
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Felsefe Bölümü
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
Doçent
1
1
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı
Yardımcı Doçent
4
1
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Klinik Psikoloji Anabilim Dalı
Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim
Dalı
Yardımcı Doçent
5
1
Osmanlı dönemi Balkan tarihi alanında çalışıyor
olmak, iyi derecede Bulgarca bilmek
Max Horkheimer ve Edmund Husserl üzerine
çalışmış olmak
Sosyal ağlar ve bilgi hizmetleri, bibliyometri ve
dijital yerliler alanında çalışıyor olmak
Sağlık psikolojisi alanında akademik ve pratik
çalışmalar yapmış olmak
İslami İlimler Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Yardımcı Doçent
4
1 Ferahnameler üzerine çalışmış olmak
• 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları taşımak gerekir.
• Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.
• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
• Tıp Fakültesine ait kadrolara (** işaretli olan hariç) başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.
• Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.
• Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans,
doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma
ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.
• Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans,
doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.
• Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca
onaylanmış lisans, yükseklisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD yi ekleyerek İlgili
Birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 23.maddesinin (b)
fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.
• İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın
http://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/ internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.
Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
197 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content