close

Вход

Log in using OpenID

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız…

embedDownload
T.C.
ARNAVUTKÖY KAYMAKAMLIĞI
ÖZEL
ARNAVUTKÖY’Ü
OLİMPİYATKÖY
YAPMA PROJESİ
ASKODER
&
ARNAVUTKÖY OLİMPİYATLARI
&
SPOR DOSTLARI
Projenin Adı:
Arnavutköy’ü Olimpiyatköy Yapma Projesi
Projenin Tanıtımı:
NİÇİN ARNAVUTKÖYÜ OLİMPİYATKÖY YAPMA PROJESİ?
Bilindiği gibi Arnavutköy 2008 yılında kurulan İstanbul’un en yeni İlçelerinden birisi.
Birçok ihtiyaç ve eksikliklerinin yanında büyük potansiyel barındıran bir yöre aynı zamanda.
Bu potansiyelin en önemli unsuru şüphesiz genç nüfusumuz. Gençlerin sporu çok sevmelerine
karşı bu alanda da yeterli derecede başarılı olmadığını gördük. Okullarımızda yapılan
çalışmalar ve uygulanan test (dayanıklılık, sürat, sıçrama…vb) sonucunda çocuklarımızın
spora uygunluklarının üst seviyede olduğu görüldü. Şu halde çocuklarımızı eğitim ve sporda
daha iyi, başarılı bir noktaya getirebiliriz, getirmeliydik.
Çocuklarımızın sporda başarılı olması için faaliyetlerin öncelikle;
1-Okul merkezli olması,
2-Kurumsal bir yapı içermesi,
3-İstikrarlı ve sürdürülebilir olması,
4-Sivil toplumun katılımının sağlanması gerektiği sonucuna vardık.
Bu tespitlerden hareketle “ARNAVUTKÖYÜ OLİMPİYATKÖYÜ
PROJESİ”oluştu.
YAPMA
Projenin Amacı:
Başta Geleceğimizin teminatı olan gençler olmak üzere; Herkesin spor yapmasını
teşvik etmek, sporun bir hayat tarzı olarak gelişip yerleşmesi için faaliyetlerde bulunmak,
Arnavutköy ilçesinde bulunan spor kulüplerine maddi ve manevi destek sağlayarak ilçe
düzeyinde sportif faaliyetlerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak, her kesimden
insanlara sporu sevdirerek spor ve beden eğitimi bilincini yerleştirmek, bilinçli sağlıklı spor
yapmalarına imkan sağlamak, sporu sadece yarışma aracı olarak görmeyip, beden eğitiminde,
vücut ve ruhsal gelişiminde, ayrıca boş vakitlerin değerlendirilmesinde faydalı bir araç
olduğunu öğretmek, huzurlu bir toplum oluşturmak için sporun her dalında organizasyonlar
düzenlemek, ulusal ve uluslararası yarışmalara sporcu yetiştirmek, ülke ve dünya çapında
başarı sağlayacak sporcuların yetişmesi için gerekli ortamı yaratmak, onları desteklemek ve
teşvik etmektir.
2
Projenin Uygulama Alanı :
Arnavutköy İlçesi
Projedeki Kurum ve Kişiler :
Arnavutköy Kaymakamlığı, Arnavutköy Belediyesi, , kamu kurum ve kuruluşlar,
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,Sanayici ve İşadamları, Resmi – Özel Okullar, Sivil
Toplum Örgütleri, Arnavutköyde yaşayan herkes.
Projede yapılması Planlanan Faaliyetler:
Arnavutköy İlçesi Spor Kulüplerini Destekleme ve Koordinasyon Derneği adında bir
dernek kurulması ve bu dernek vasıtasıyla;
1. Okullarda spor kulüplerinin kurulmasını teşvik etmek,
2. Bu kulüplerin malzeme ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olmak,
3. İlçede spor organizasyonları gerçekleştirmek,
4. Yetenekli sporcuların keşfedilmesine yardımcı olmak,
5. Sportif faaliyetler sayesinde kozmopolit bir yapıya sahip olan Arnavutköy de sporun
temel amaçlarından olan dostluk, kardeşlik ve centilmenlik duygularının geliştirmek,
6. Sportif faaliyetlerle genç nüfusun zararlı alışkanlık ve şiddetin hâkim olduğu
ortamlardan uzaklaştırılmasını sağlamak,
7. Sportif faaliyetlerin tüm yaş grupları arasında yaygınlaşmasını sağlamak,
8. Sanayicii ve iş adamlarımızın okullarımıza spor dostu olmasını sağlamak,
9. Belirli aralıklarla spor dostlarını ve okul spor kulübü yöneticilerini bir araya getirmek,
10. Organizasyonlar sonrası düzenlenecek ödül ve kapanış programlarını bir şölen
havasında geçmesinin sağlanmak,
11. İlçe içinde bulunan mevcut spor alanlarının vatandaşlar tarafından daha verimli
kullanılması için planlamalar yapmak
12.Ünlü sporcuları Arnavutköylüler ile buluşturmak,
3
ARNAVUTKÖYÜ OLİMPİYATKÖY PROJESİNDE
YAPILAN FAALİYETLER :
………tarihinde Arnavutköy İlçesi Spor Kulüplerini Destekleme ve Koordinasyon
Derneği kısa adı ASKODER kuruldu.
ASKODER üç temel görevle işe koyuldu:
1. Okullarda spor kulüplerinin kurulmasını teşvik,
2. Bu kulüplerin malzeme ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olmak,
3. İlçede spor organizasyonları gerçekleştirmek.
“Herkese spor yaptırır”,” Olimpiyatlara hazırlar” sloganıyla yola çıkan ASKODER
kısa sürede tüm okulların spor derneklerini aktif hale gelmesini sağladı.
Kurulan spor kulüplerine ASKODER spor malzemesi temin etti. Tüm okullardaki
takımlara eşofman takımı, en az bir takım forma bunların yanında futbol, voleybol, basketbol
topları, badminton file ve raketleri, masa tenisi malzemeleri dağıtımı yapıldı.
4
Resim -1: Malzeme dağıtımı
Resim -2: Malzeme dağıtımı
5
ASKODER ilk olarak kamu kurum kuruşları arasında ve muhtarlıklar arasında futbol ve
voleybol turnuvaları düzenleyerek ilk organizasyonuna imza attı.
Resim -3: Muhtarlıklar arası futbol turnuvası
Resim -4: Muhtarlıklar arası futbol turnuvası
6
ASKODER Polis Teşkilatının kuruluşunun 165. Yıldönümünde Emniyet teşkilatımıza
atfen futbol turnuvası düzenlendi.
Resim -5: Polis Teşkilatının kuruluşunun 165.yıldönümü futbol turnuvası
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve ASKODER iş birliği ile Arnavutköy’de "Spor
Kültürü ve Olimpik Eğitim" projesi başlatıldı. Bu projede 7.600 öğrenciye ulaşıldı.
Resim -6: Milli Olimpiyat Komitesi “Spor, Kültür ve Olimpik Eğitim” proje
7
Resim -7: 2012 Kurumlar arası futbol turnuvası kupa töreni
Resim -8: 2012 Okullar arası futbol turnuvası kupa töreni
8
Resim -9: 2012 Okullar arası voleybol turnuvası kupa töreni
Resim -10: ASKODER’in faaliyetleri Milli Eğitim Bakanımıza Sn Ömer Dinçer’e
anlatıldı.
ARNAVUTKÖY OLİMPİYATLARI
2009 – 2010 Eğitim öğretim yılından itibaren her yıl geleneksel olarak Arnavutköy
Olimpiyatları ASKODER tarafından organize ediliyor.
Bu organizasyona her yıl yaklaşık 130 okul futbol takımı katılmakta ve 3200 sporcu
öğrenci mücadele etmektedir. Yine bu organizasyonun içerisinde “Milli Eğitim Kupası Futbol
9
Turnuvası” , “Belediye Kupası Futbol Turnuvası” ve “Olimpiyat Kupası Futbol Turnuvası”
kategoriler de mevcuttur. Ayrıca bu organizasyonda salon sporlarından voleybol, basketbol,
badminton, güreş, atletsizim, satranç, masa tenisi, dallarında okul spor kulüpleri mücadele
etmektedir.
Resim -11: 2009 Arnavutköy Olimpiyatları başlama vuruşu
Resim -12: 2010 Milli Eğitim Kupası Futbol Turnuvası başlama töreni
10
Resim -13: 2010 Belediye Kupası Futbol Turnuvası kupa töreni
Resim -14: 2010 Belediye Kupası Futbol Turnuvası kupa töreni
11
Resim -15: 2011 Milli Eğitim Kupası Futbol Turnuvası kupa töreni
Resim -16: 2012 Milli Eğitim Kupası Futbol Turnuvası başlama töreni
12
Resim -17: 2011 Arnavutköy Olimpiyatları başlama töreni
Resim -16: 2012 Arnavutköy Olimpiyatları Kupa töreni
13
SPOR DOSTLARI
İlçemizde faaliyet gösteren başarılı Sanayi kuruluşlarını çocuklarımıza tanıtmak,
onların başarı hikâyelerinden gençlerimizin güç almaları bir nevi rol model oluşturma
öngörüldü. Öte yandan sanayicilerimiz çocuklarımızın karşılıksız sevgisi, ilgisi mutlu motive
olmaları, ülkemiz için daha fazla üretimde bulunmaları, oluşan dostluk ilişkisi içerisinde
okulların ihtiyaçlarını gidermesi amacıyla yöredeki sanayicilere yapılan “ Spor Dostu” olma
önerisi büyük kabul gördü. 30 okulumuza sanayicilerimiz spor dostu oldu.
Yapılan kahvaltılı toplantılarda sanayicilere spor dostu belgesi imzalattırıldı.
Proje İlçe Yürütme Kurulu :
PROJE BAŞKANI
Arnavutköy Kaymakamı
S. Hurrem AKSOY
PROJE BAŞKAN YARDIMCISI
A.Haşim BALTACI
Arnavutköy Belediye Başkanı
PROJE KOORDİNATÖRÜ
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Arif DEDE
SPOR DOSTLARI YÜRÜTME KURULU BAŞKANI
A.Rasim TÜKEK
Flokser Group Yönetim Kurulu Üyesi
PROJEDE GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL
Halil ŞAHİN
Aşık Veysel Ortaokulu Müdürü
Hakan ÇİFCİ
Şeyh Şamil İ.Ö.O Müdürü
Finansman :
Projenin getireceği mali yükümlülükler Arnavutköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı ile ASKODER tarafından imkânlar ölçüsünde karşılanacaktır.
14
SPOR DOSTLARI PROJE HEDEFLERİ
1. Spor Dostu projemiz geliştirilerek tüm İlçemizde Okul Dostu Projesine
dönüştürülmesi ve Türkiye’ye örnek model olması.
2. Sportif faaliyetlerin kurumsal bir yapı içerisinden sürdürülebilirliğini sağlamak.
Spor kulüplerinin kurulmasını ve faaliyetlerini teşvik etmek.
3. İlköğretim ve Ortaöğretimde okuyan öğrencilerimizi iş dünyasının değerli iş
adamları ile tanıştırılarak;
-
Yüksek özgüvenli birey,
Başarılı bir yönetici,
Başarılı bir çalışan,
Gençlerimizin, öğrencilerimizin ailelerinin ve toplumumuzun iş adamlarını ve
onların işletmelerini sevmelerine imkan sağlamak,
Yaratıcılık, vizyon koyma ve gerçekleştirme gibi konularda iş adamlarımızdan ve
kurumlarından faydalanmak.
4. Aslan yattığı yerden belli olur misali, Türk toplumunun medeniyet seviyesinin
göstergesi okullarımız olduğu ilkesini ön plana çekerek, iş adamlarımızın pul
parası kadar bir katkı ile okullarımızın fiziksel ve diğer ihtiyaçlarını gidermesini
sağlamak.
5. Ülkemizde ;
 İlköğretim Okul sayısı ; 22 bin
 Ortaöğretim Okul sayısı : 3 bin
15
Kobi - Sanayii – Tüm Ticari İşletme Sayısı : 4.5 Milyon
Tahminen işletme sayısı 4,5 Milyon kadardır. Bu sayıyı Okullarımızın sayısına
orantılarsak, Ortalama 200 iş adamı ve bu iş adamının işletmeleri mevcut okullarımıza
sahip çıkabilirler.
6. Tüm bu faaliyetleri okullarımızda oluşturulacak,
-
Okul dostları birliği,
ASKODER gibi Sivil toplum örgütü,
Okul ve Kamu yöneticileri,
Ortaklaşa yönetmek.
7. Bu Projenin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yasal mevzuatın çıkarılması için
gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
PROJENİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Resim – 1 : ASKODER’İN OKUL SPOR KULÜPLERİNE MALZEME DAĞITIMI
16
Resim-2 : AYLIK DÜZENLENEN İSTİŞARE TOPLANTILARI SPOR DOSTLARI TOPLANTISI
KATILIMCILAR (İstanbul Valisi H.Avni MUTLU, Arnavutköy Kaymakamı S.Hürrem AKSOY,
ASKODER Yönetim Kurulu ve Spor Dostları Yürütme Kurulu Üyeleri)
Resim-3 : SPOR DOSTLARI BELGE İMZA TÖRENİ
17
Resim-4 : SPOR DOSTLARI KAHVALTILI TOPLANTI
Resim – 5 : SPOR DOSTLARI TOPLANTISI (Arnavutköy Kaymakamı
S.Hürrem AKSOY, Arnavutköy Belediye Başkanı A.Haşimi BALTACI)
18
Resim – 6 : SPOR DOSTU OKUL ZİYARETLERİ
Resim – 7 : SPOR DOSTU OKUL ZİYARETLERİ
19
Resim – 8 : 1.600 ÖĞRENCİMİZE SPOR MALZEMESİ DAĞITIMI
Resim – 9 : MUHTARLIKLAR ARASI FUTBOL TURNUVASI
20
Resim – 10 : ARNAVUTKÖY OLİMPİYATLARI FUTBOL TURNUVASI
2009 – 2010 eğitim öğretim yılında 122 takımın katıldığı Arnavutköy Olimpiyatları adı
altında lig usulü iki devreli turnuva düzenlendi.
Her sınıf kendi takımını oluşturdu.
Aynı düzeydeki sınıflar arasındaki yarışmalarla sınıf bazında okul birincisi
takım belirlendi.
c. Sonra okul birincisi takım diğer sınıf takımlarının oyuncularıyla karma olarak
bir nevi okulun sınıf bazında milli takımını oluşturarak bölge turnuvasına
katıldı.
d. Bu turnuvada dereceye giren takımlar “ARNAVUTKÖY OLİMPİYATLARI”
diye ASKODER’in düzenlediği lig usulü turnuvaya katıldı. Bu turnuvaya 122
takım iştirak etti. Turnuvanın birinci devresinde dereceye giren takımlara
“Arnavutköy Olimpiyatları Milli Eğitim Kupası” verildi. İkinci devre dereceye
giren takımlara “Arnavutköy Olimpiyatları Belediye Kupası” verildi.
a.
b.
21
Resim – 11 : ARNAVUTKÖY OLİMPİYATLARI BELEDİYE KUPASI ÖDÜL TÖRENİ
22
Resim – 12 : ARNAVUTKÖY OLİMPİYATLARI 2009–2010 BELEDİYE KUPASI
ÖDÜL TÖRENİ
ARNAVUTKÖY OLİMPİYATLARI
2010 – 2011 MİLLİ EĞİTİM KUPASI ÖDÜL TÖRENİ
Ayrıca benzer uygulama salon sporlarından voleybol, basketbol,
badminton,güreş, atletsizim, satranç, masa tenisi, dallarında yapıldı. Okul spor
kulüpleri bu mücadelesinde yaklaşık 3200 sporcu mücadele etti.
23
Resim – 13 : ARNAVUTKÖY OLİMPİYATLARI 2009–2010 BASKETBOL LİGİ
Resim – 14 : 2011 YILI ARNAVUTKÖY OLİMPİYATLARI
24
Resim – 15 : Voleybol Turnuvası Finalleri (Spor Dostlarımız Kupa Verirken)
Resim – 16 : 2011 YILI ARNAVUTKÖY OLİMPİYATLARI BASKETBOL TURNUVASI
KUPA TÖRENİ
25
Resim – 17 : 2012 Yılı Arnavutköy Olimpiyatları Cumhuriyet Koşusu Şampiyonları
Resim – 18 : 2012 Yılı Arnavutköy Olimpiyatları Belediye Kupası Finalleri
26
Resim – 19 : 2012 Yılı Arnavutköy Olimpiyatları Belediye Kupası Finalleri
Resim – 20 : 2012 Yılı Folklor Ekibi
27
Resim – 20 : Öğretmenler arası Voleybol Final Maçı
Resim – 21 : Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve ASKODER iş birliği ile Arnavutköy’de
"Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim" projesi başlatıldı. Bu projede 7.600 öğrenciye ulaşıldı.
28
ASKODER kurulurken yörede faaliyet gösteren başarılı Sanayicilerimizi ve
kuruluşlarını çocuklarımıza tanıtmak, onların başarı hikâyelerinden gençlerimizin öğretici
sonuçlar çıkarması, bir nevi rol model oluşturmaları öngörüldü. Öte yandan sanayicilerin
çocuklarımızın karşılıksız sevgisi ve ilgisi ile mutlu ve motive olmaları, onların başarılarına
katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşamaları hedeflendi. Bu şekilde oluşan dostluk ilişkisi
içerisinde okulların sportif ihtiyaçlarını giderilmesi amacıyla yöredeki sanayicilere yapılan “
Spor Dostu” olma önerisi büyük kabul gördü. 26 okulumuza sanayicilerimiz spor dostu oldu.
Spor dostluğu okul dostluğuna dönüşmeye başladı.
a. Spor dostu olabilecek sanayiciye Kaymakam tarafından“SPOR DOSTU” olma önerisi
götürülüdü. Akabinde okul ve spor kulübü belirlendi.
b. İlk Dostlar Kahvaltısında, İlçe yöneticilerinin de katılımı ile Spor Dostu Belgesi
imzalanıp belgesi takdim edilirdi. Ve ASKODER rozeti
takılırdı.
29
30
31
32
SPOR DOSTLARIMIZIN OKULLARA YAPMIŞ OLDUĞU DESTEK VE
KATKILARININ BAZILARI
A.Rasim TÜKEK
Hadımköy İbrahim Özaydın Çok Programlı Lisesi Spor Dostu
1- Spor Dostu Olduğu Okulun Sportif İhtiyaçları Karşılandı
2- Kariyer Günleri Etkinlikleri Düzenlendi.
3- Okul Yöneticileri ile Sürekli İletişim Halinde Olundu.
Cemil ÖKTEN
Durusu Hüseyin Ökten Lisesi Spor Dostu
1-Spor Dostu Olduğu Okulun Sportif İhtiyaçları Karşılandı.
2-Okulun Personel Giderleri Karşılanmaktadır.
Mustafa ŞAHİN
Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu Spor Dostu
1-Spor Dostu Olduğu Okulun Çok Amaçlı Salonuna Maddi Katkıda Bulunmuştur.
2-Okulun Sportif İhtiyaçlarını Karşılamaktadır.
Salih AKGÜL
Örfi Çetinkaya Teknik ve End. M.Lisesi Spor Dostu
1- Spor Dostumuz, okulumuzu öğrencilerinin sportif faaliyetlerde kullanmaları için malzeme
yardımı sağladı.
2- Okul spor salonu boya badanası yaptırıldı.
Necati GÖKSU
Osmangazi İlköğretim Okulu Spor Dostu
1-Spor Dostumuz, Okulumuzun sportif ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Ömer İLERİ
Sazlıbosna İlköğretim Okulu Spor Dostu
1- Spor Dostumuz, Okulumuza 2 adet masa tenisi masası bağışlamıştır.
2-Tüm öğrencilerimize blok not ve kalem dağıtmıştır.
3-Tüm öğrencilerimize diş fırçası ve diş macunu dağıtmıştır.
4-İl dışında okulumuzu temsilen güreş müsabakalarına giden öğrencimizin tüm masraflarını
karşılamıştır.
5-Okulumuzun ana sınıfını yenilemiştir.(Bina tadilatı ve ana sınıfı malzemeleri)
6-Okulumuza eksik 5 adet akıllı tahtasını temin ederek, okulumuzun AKILLI OKUL olmasını
sağlamıştır.
7-Okulumuz Çok Amaçlı Salonunun perde, sahne ve sandalyelerini yenilemiştir.
8-Okulumuzun Atatürk köşesinin eksiklerini tamamlamıştır.
9-14/05/2011 tarihinde okulumuz 2.kademe öğrencilerinin (90 kişi) Çanakkale’ye yapacakları
gezinin tüm masraflarını üstlenmiştir.
33
İlker TAYALI & İlker ÖZGÜN
Deliklikaya İlköğretim Okulu Spor Dostları
1-Spor Dostlarımız tarafından okulumuzun eksik sportif malzemeleri tedarik edilmiştir.
Ayhan ERKAN
Şeyh Şamil İlköğretim Okulu Spor Dostu
1-Spor Dostumuz, Okulumuzun Çok Amaçlı Salonunun yapımında maddi destek sağlamıştır.
2-Okulumuzun sportif ihtiyaçlarının giderilmesinde katkıda bulunmuştur.
Kenan ŞAHİNLER
Boğazköy İlköğretim Okulu Spor Dostu
1- Okulumuz Spor Dostu, okulumuz anasınıfının yenilenmesinde katkı sağladı.
2- 1 Adet akıllı sınıf yaptırıldı.
3- İhtiyaç sahibi öğrencilere malzeme yardımı yapıldı.
4- Güvenlik Kamera Sistemi ihtiyacını giderdi.
Ekrem VARLIK & Salih FIRINCI
Mimar Sinan İlköğretim Okulu Spor Dostları
1-Okulumuz Spor Dostları tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere malzeme yardımı ve
öğrencilerimizin fabrika gezisi sağlanmıştır.
2-Okulumuzun sportif ihtiyaçlarının giderilmesinde katkıda bulunmuştur.
3-Spor Dostumuz tarafından okulumuza wireless (kablosuz) internet ağı kurulmuştur.
Saadettin BUĞDAY
Aşık Veysel İlköğretim Okulu Spor Dostu
1- Okulumuz spor dostu, okulumuz sosyal, sportif faaliyetler için ulaşım masraflarını
karşılamıştır.
2-Okulumuzun sportif ihtiyaçlarının giderilmesinde katkıda bulunmuştur.
3-İşsiz velilerimizin bir kısmına iş imkânı sağladı.
Mustafa DEMİRCİ
Sabri Akın İlköğretim Okulu Spor Dostu
1-Spor Dostumuz, Okulumuza 1 adet Akıllı Sınıf Yaptırdı.
2-Okulumuzun sportif ihtiyaçlarının giderilmesinde katkıda bulunmuştur.
Sedat ZİNCİRKIRAN
Hadımköy Örfi Çetinkaya İlköğretim Okulu
Spor Dostu
1-Spor Dostumuz, Okulumuzun Voleybol Takımını çalıştırması için 1 yıl süreyle Profesyonel
Milli Antrenör ile anlaşarak Takımımızı Turnuvalara Hazırlamıştır.
2-Okulumuza 7 Adet Masa Tenisi 25 Ad. Voleybol Topu, 10 Ad. Futbol Topu, 40 Ad. Raket,
2000 Ad. Masa Tenisi Topu ve 4 Ay süre için Masa Tenisi Antrenörü tutulmuştur.
34
Milli eğitim müdürü ve Gençlik spor müdürü tarafından spor dostu okula götürülüp
okul müdürü öğretmen ve öğrencilere tanıtılıyor.
Bundan sonraki ilişki spor dostuyla okul ve kulüp arasında gelişmektedir
e-Tüzük gereği spor dostlarından oluşan “spor dostlar kurulu” tarafından organize edilen
aylık kahvaltılı toplantılarda bir taraftan yeni dostlarla belge imzalanmakta diğer taraftan
dostlar okul ve kulüp yöneticileri ile bir arya gelerek çeşitli konuları değerlendirme dostluğu
geliştirme imkânı bulmaktadır.
Sonuç
İstanbul Arnavutköy ilçesinde 3 yıldır uygulanan bu modelle sporda kısıtlı imkana karşın
önemli aşama kaydedilmiştir. Özetle,
1. Otuz okul spor kulübü kurulmuştur
2. Futbolda 127 okul futbol takımı oluşmuştur.
3. Futbolcularının tamamı okul kulübü öğrencilerinden oluşan Bolluca Spor takımı 19U
gençler kategorisinde İstanbul birincisi olduktan sonra Marmara bölge şampiyonu olmuştur.
4.2011 yılında Taekwondo da 1 öğrenci il birincisi, 1 öğrenci Türkiye ikincisi oldu.
Güreşte 3 öğrenci il birincisi, 3 öğrenci il ikincisi, 3 öğrenci il üçüncüsü oldu. 1 öğrenci
Türkiye birincisi, 5 öğrenci Türkiye üçüncüsü oldu.
5. Dört yüz (400) kadar öğrenci Amatör ligde mücadele eden Arnavutköy Belediye
Sporun lisanslı futbolcusu olmuştur.
Spor dostlarının katılımı ve Spor dostlar Kurulunun oluşturulması ile hız kazanan ve spor
dostluğundan okul dostluğuna dönüşen bu proje bir sistem olarak ilçemizde geliştirilerek
uygulamaya devam edilecektir.
İstanbul olimpiyat Köyünün ilçemizde kurulması ise en önemli beklentimizdir.
Olimpiyatların düzenlendiği illerde bir Olimpiyat Köyü kurulduğunu biliyoruz. İlçemiz son
zamanda yapılan yollarla İstanbul’a ulaşımın en rahat olan ilçesi haline gelmiştir. Ayrıca
olimpiyatlar için yapılacak tüm tesisler için uygun yerler bulunmaktadır. Bu sebeple
Olimpiyat Köyü Arnavutköy’de kurulabilir. Uygun görülürse ilçemizin ismi de
OLİMPİYATKÖY olarak değiştirilebilir.
Ayrıca, Sayın Başbakanımızın bizzat katılarak kamuoyuna açıkladığı 2020
Olimpiyatlarına İstanbul’un aday olması İstanbul ve ülkemiz için büyük fırsattır. Bu süreci iyi
değerlendirmek toplumu ve gençlerimizi bu önemli organizasyona hazırlamakla mümkündür.
Bu da ancak tüm potansiyelin harekete geçirilerek İstanbul ve ülkemizde uygulanabilir
projeler oluşturulmakla gerçekleştirilebilir. Bu noktada iki yıldır Arnavutköy’de uygulanan
Arnavutköyü Olipiyatköy Yapma Projesinin örnek model olabileceği değerlendirkekteyiz.
Bunun için,
1. İstanbul’un tüm ilçelerinde kamu yöneticileri ile spor camiası bir araya gelerek milli
eğitim ile gençlik ve spor teşkilatının işbirliği ile ilçelerde ASKODER benzeri dernek
kurulmalı
2. Dernek başkanlığını milli eğitim müdürü ikinci başkanlığı gençlik ve spor müdürü
üstlenmeli.
3. Her okulda spor kulüpleri oluşturulup ve her kulübe bir spor dostu bulunmalı,
4. Gençlik ve spor bakanlığı tarafından Okullar arası ilçe, il ve ülke ligleri
oluşturulmalı,
35
5. İlçe şampiyonları il, il şampiyonları ülke şampiyonasına katılmalı,
6. Bakanlık teknik destek ve teşvik edici ödül ve yardımlar sağlamalı,
7. Diğer spor dallarında da benzer uygulamalar getirilmeli.
8. Spor Federasyonları ile işbirliği yapılmak süretiyle proje beraber yürütülmeli.
Böylece ülke genelinde spor sürdürülebilir kalıcı istikrarlı kurumsal yapıya kavuşmuş
olduğu gibi eğitime toplumun katılımı açısından yeni bir kanal açılmış olur.
S. Hurrem AKSOY
Arnavutköy Kaymakamı
36
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
5 536 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа