close

Enter

Log in using OpenID

ankara eczacı odası ilaç dışı ürünler komisyonu faaliyet raporu

embedDownload
ANKARA ECZACI ODASI
İLAÇ DIŞI ÜRÜNLER KOMİSYONU
FAALİYET RAPORU
İlaç Dışı Ürünler Komisyonu, Haysiyet Kurulu Üyemiz Ecz. Mustafa Tansu GÜLSOY
Başkanlığı’nda aşağıda isimleri yazılı olan meslektaşlarımızdan oluşmaktadır.
Ecz. Ali Rıza TAŞKAN
Ecz. Ayça PEKİN
Ecz. Aynur BAYDAR
Ecz. Çiçek Fehime ALTUNSEÇEN
Ecz. İslam Hasret ÖZEL
Ecz. Mustafa PORSNOK
Ecz. Mücahit BİRİK
Ecz. Ömer ÇOKER
Ecz. Raife Yeşim BELLİ
Ecz. Selin AKSU
Ecz. Sibel ÇETİN ZOR
Ecz. Sinem GÖKDEMİR
Ecz. Şefika CEYLAN
Ecz. Şengül KAYA
Ecz. Şuayip AVCI
09.01.2014 Perşembe günü, Odamızda ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.
Katılımcılar:
Ecz. Mustafa Tansu GÜLSOY
Ecz. Mücahit BİRİK
Ecz. Ömer ÇOKER
Ecz. Ali Rıza TAŞKAN
Ecz. Sibel Çetin ZOR
Ecz. A. Sibel ERSOY
Ecz. Raife Yeşim BELLİ
Ecz. Şefika CEYLAN
Ecz. Şuayip AVCI
Ecz. Ayça PEKİN
Kısa bir tanışma sonrası, bundan sonraki Komisyon çalışmaları hakkında öneriler ortaya
atılmıştır.
Bu öneriler önem sırasıyla





Meslektaşlarımızın ilaç dışı ürünler konusunda bilgilerinin artırılması ve
desteklenmesi
İnternet satışlarının doğurduğu olumsuz sonuçlar
Mini doz dergisine ne şekilde katkı verilebileceği
Sağlık ürünleri için kamu spotu uygulaması (Eczacı en yakın sağlık danışmanınız)
Bayilik ve stok maliyetlerinin doğru yönlendirilmesi başlıklarında toplanmıştır.
Yaklaşık iki aylık periyotlarda toplanılması kararlaştırılmış olup, ikinci toplantının Mart 2014
içerisinde yapılması uygun görülmüştür.
Komisyon çalışma kanunu harici olarak, Ecz. Ayşe Sibel ERSOY, mevcut eczane
kapatılmalarının kolaylaştırılması için Yönetim Kurulu’nda konuşulmak üzere bir öneri
sunmuştur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
129 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content