close

Enter

Log in using OpenID

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerde

embedDownload
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:
1 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:
- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans,
yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.
SON BAŞVURU TARİHİ:
İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
TIP FAKÜLTESİ
Adedi Der
1
1
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerr.
Yrd.Doçent
Göz Hastalıkları
Yrd.Doçent
1
1
Endoftalmi konusunda çalışma yapmış olmak,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yrd.Doçent
1
3
Çocuk gastoenteroloji uzmanı ve ERCP konsunda deneyimli olmak,
1
3
Çocuk immunoloji ve alerji uzmanı ve doku tiplendirme konusunda deneyimli olmak,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yrd.Doçent
FEN FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Aktüerya
Yrd.Doçent
Aktüerya
Yrd.Doçent
Adedi Der
3 Aktüerya alanında lisans mezunu veya doktora yapmış olmak.
1
3 Uygulamalı Matematik alanında doktora yapmış olmak.
1
EDEBİYATFAKÜLTESİ
Adedi Der
3
1
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Genel Sosyoloji ve Metodoloji
Yrd. Doçent
Türk Dili
Yrd. Doçent
1
1
Psikoloji Bölümü
Yrd. Doçent
1
3
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Protetik Diş Tedavisi
Yrd. Doçent
Periodontoloji
Yrd. Doçent
Adedi Der
3 Seramik altyapı materyallerin mine ve dentine bağlanması konusunda çalışma yapmış olmak.
1
3 Periodontal hastalıklarda sitokinlerin rolü konusunda çalışma yapmış olmak.
1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Ekonometri
Yrd. Doçent
Sosyal Hizmetler Bölümü
Yrd. Doçent
Adedi Der
1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
1
1 Sosyoloji, Psikoloji, PDR, Sosyal Hizmetler alanında veya sosyal hizmet bölümü içeriğine uygun alanlarda doktora yapmış olmak
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Geoteknik
Yrd. Doçent
Üretim Metalurjisi
Yrd. Doçent
Üretim Metalurjisi
Yrd.Doçent
Adedi Der
1 Lisans, yükseklisans ve doktorasını inşaat mühendisliği alanında yapmış olmak, Nanokil-Kompozitler üzerine çalışma yapmış olmak
1
1 Maden Mühendisliği mezunu ve Biyoliç alanında doktora yapmış olmak.
1
1
1
Demirin bakteriyel oksidasyon kinetiği alanında doktora yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Arap Dili ve Belegatı
Yrd.Doçent
Adedi Der
3
1
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Solo-Şarkı-Şan
Yrd. Doçent
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
Yrd. Doçent
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
Yrd. Doçent
Adedi Der
3 Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı programında doktora yapmış olmak.
1
1 Tekstil Anasanat Dalı veya Sanat ve Tasarım Anabilim Dalında sanatta yeterlik yapmış olmak.
1
1
1
Tekstil Anasanat Dalında doktora yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Milletlerarası Hukuk
Yrd. Doçent
Adedi Der
1
1
VETERİNER FAKÜLTESİ
Adedi Der
3 Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
1
3 Veteriner Fakültesi mezunu olmak, Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında çalışmış olmak.
1
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Biyokimya
Yrd. Doçent
Zootekni
Yrd. Doçent
Patoloji
Yrd. Doçent
1
1
Besin/Gıda/Hijyeni ve Teknolojisi
Yrd. Doçent
1
2
Bazı peynirlerden izole edilen laktik asit bakterilerinin bakteriyosin üretme yeteneklerinin belirlenmesi konusunda çalışma yapmış olmak
OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Kamu Ölçmeleri
Yrd. Doçent
Jeodezi
Yrd. Doçent
Adedi Der
2 Harita Mühendisliği Bölümü mezunu ve Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
1
1 Harita Mühendisliği Bölümü mezunu ve Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış veya matematik bölümü mezunu, cebir ve sayılar
1
anabilim dalında doktora yapmış olmak,
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Radyo TV ve Sinema Bölümü
Yrd.Doçent
Adedi Der
1 Radyo Tv Sinema Anabilim Dalında Televizyon haberciliği ve kültür üzerinedoktora yapmış olmak.
1
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Balıkçılık Temel Bilimleri
Yrd.Doçent
Adedi Der
3 Su Ürünlerinde genotoksisite üzerine doktora yapmış olmak.
1
TURİZM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Turizm Rehberliği Bölümü
Yrd.Doçent
Turizm İşletmeciliği
Yrd.Doçent
Adedi Der
3 Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında doktora yapmış ve Turizm Coğrafyası alanında çalışma yapmış olmak.
1
1 Bilgi Ekonomileri ve İnovasyon konusunda doktora yapmış olmak.
1
ERZURUM
MESLEKYÜKSEKOKULU
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Makine
Yrd. Doçent
Gıda Kalite Kont ve Analz.
Yrd. Doçent
Elektronik Teknolojisi
Yrd. Doçent
Adedi Der
1 Türbülatorların iki farklı kararsızlıklarına etkisinin incelenmesi konusunda doktora yapmış olmak.
1
1 Beyaz peynirde salamura konsantrasyonu ve olgunlaşma sıcaklığının Staphylocaccus aureus'un gelişimi ve
1
toksin üretimine etkisi konusunda doktora yapmış olmak.
İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Yrd. Doçent
1
3
Kartezyen robotların yörünge izleme ve kontur kontrolü konusunda doktora yapmış olmak.
1
5
Ters miseller ve kolluidal yarı iletken nano partüküllerle ilgili çalışmalar yapmış olmak,
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı
Hareket ve Antreman Bilimleri
Yrd. Doçent
Adedi Der
2 Kardiak Fonksiyonların değerlendirilmesi alanında doktora yapmış olmak ve kayak öğreticisi belgesine sahip olmak.
1
OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU
Program
Kadro Ünvanı
Ormancılık Bölümü
Yrd. Doçent
Adedi Der
1 Isıl işlem görmüş bazı ağaç türleri üzerine çalışma yapmış olmak.
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
118 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content