close

Enter

Log in using OpenID

AR-GE Bülteni 2. Sayısına Ulaşmak İçin Tıklayınız 12.02.2015 16:17

embedDownload
AR-GE
BÜLTENİ
2014 Sayı:2
GİRİŞ
İÇİNDEKİLER
İyi Örnekler
1
Stratejik Planlama
2
Ocak – Temmuz 2014 döneminde ilk sayısı
yayınlanan bültenimizin Temmuz – Aralık
2014 dönemine ait ikinci sayısını
Yerel ve AB Projeleri
4
TÜBİTAK Projeleri
8
Diğer Faaliyetler
9
yayınlamaktan son derece mutluyuz. Bu
bültende de Müdürlüğümüz bünyesinde
yürütülen faaliyetlere ait bilgiler verilmiştir.
Bahsi geçen faaliyetlerde emeği geçen
Seminer, Konferans vb. Çalışmalar
10
Eğitim Araştırmaları
12
İletişim Bilgileri
13
herkese teşekkür ederiz.
İYİ ÖRNEKLER
Özel Eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin
toplumla bütünleşmeleri ve ekonomik özgürlüklerini
kazanabilmeleri Bakanlığımızın öncelikli politikaları
arasında yer almaktadır. Engellilerin üretken birer
birey olarak topluma katılımları ve istihdamları için
iş dünyasıyla iş birliğini geliştirmek amacıyla Genel
Müdürlüğümüzce çeşitli faaliyetler yürütülmektedir.
Bu faaliyetler kapsamında bu yıl 15.´si düzenlenen
MÜSİAD Uluslararası Fuarı´nda Sevgibağı Özel
Eğitim Mesleki Eğitim Merkezimizdeki
öğrencilerimizin el emekleriyle ürettikleri ürünler İstanbul CNR Expo Center´da düzenlenen fuarda
sergilendi. Birçok uluslararası şirkete ve iş adamına ev sahipliği yapan fuarda öğrencilerimizin sergilediği
ürünler katılımcıların yoğun ilgisini çekti. Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ, Genel Müdürümüz Sayın
Celil GÜNGÖR, Daire Başkanımız Sayın Mecit Ramazan BARIN ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sayın
Muammer YILDIZ standımızı ziyaret ettiler.
1
STRATEJİK PLANLAMA
Müdürlüğümüz toplantı salonunda
Milli Eğitim Müdürümüz
başkanlığında, Maarif Müfettişleri
Başkanımız, Müdür Yardımcılarımız,
Şube Müdürlerimiz ve AR-GE ekibinin
katılımlarıyla Müdürlüğümüze ait
olan 2015-2019 Stratejik Planının
mevcut durumunun
değerlendirilmesi amacıyla toplantı
yapılmıştır.
2
Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu ve Yenice İlçelerinden şube müdürlerinin katılımlarıyla 2015-2019
Stratejik Plan taslaklarının ne safhada olduğunu görüşmek için 11 Aralık 2014 Perşembe günü saat 14:00
da Müdürlüğümüz toplantı salonunda toplantı yapıldı. Toplantıda ilçelere ait stratejik planlar
değerlendirildi ve planlarla ilgili rehberlik yapıldı.
3
YEREL ve AB PROJELERİ
Avrupa Birliği Bakanlığı-Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ( Ulusal Ajans) tarafından
desteklenen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülen 2013-1-TR1-COM13-48779-1 sözleşme
numaralı “Environmental Education-a Step to The Future of Our Planet” isimli Comenius Regio Projesinin IV.
Çalışma Toplantısı 20-24 Ekim 2014
tarihleri
arasında
Bulgaristan’ın
Pazardhzik, Velingrad ve Panagyrushti
şehirlerinde yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah
KAPLAN, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Mehmet Ali TUNÇ ile birlikte toplam 9
katılımcı çalışmalara katıldı.
Çalışma haftası boyunca projemizin
ortakları olan Pazardhzik Eğitim
Müdürlüğü, Pazardhzik Çevre ve Su
Müdürlüğü, Velingrad Vasil Leviski
Lisesi ve Panagyrushti de bulunan
Nesho Bonchev Lisesi ziyaret edilerek
proje kapsamında yapılan çalışmalar
yerinde izlendi.
Proje
kapsamında
yapılanların
değerlendirildiği ve projenin ikinci yılının planlandığı çalışmalar 20 Ekim Cuma günü proje koordinatörleri Erol
GİRGİN ve Vessela TODOROVA’nın yürüttüğü oturumla devam etti. Tüm ortakların bir sonraki toplantıya kadar
yapacakları çalışmalar belirlenerek görev paylaşımı yapıldı.
4
Koordinatörlüğünü Polonya’dan Ewa Prandzioch ve Kurs sorumluluğunu Milli Eğitim Müdürlüğümüzden
Erol GİRGİN’in üstlendiği Projenin hazırlık Çalışmaları her iki ülkenin kurumlarının işbirliği protokolü
imzalaması ile başladı. Polonyalı grup hafta boyunca okullarımızda derslerde bilgi teknolojilerinin kullanımı
konusunda eğitim aldılar ve örnek ders işleyişlerini gözlemlediler.
Türk Eğitim Sistemi, Karabük Eğitim Organizasyonu, Eğitimde Fatih Projesi, Eğitimde Teknoloji Kullanım
Yöntemleri, etwinning portal kullanımı konularında teorik eğitim alan Polonyalı öğretmenler, 4 farklı
okulumuzda örnek ders işleyişlerini izlediler. Gittikleri okullarda okul idarecileri ve öğretmenlerle bilgi
paylaşımında da bulunan grup aynı zamanda İlimizin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etme fırsatını da
buldular.
Müdürlüğümüz Projeler Ekibi misafir okulun öğretmenleriyle gelecekte hangi projelerin ortak
yapılacağına dair bir yol haritası hazırladılar.
5
Avrupa Birliği Schoolnet Programı olan ve Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Yenilik Teknolojileri
Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen eTwinning Portalına yönelik bölgesel çalıştay Karabük İl Milli
Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla Safranbolu Bağlar Saray Otel’de 22-23 Aralık 2014 tarihleri arasında
düzenlendi.
Karabük ilimizle birlikte toplam 7 ilden ( Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Düzce, Bolu, Çankırı, ) 50
öğretmenin katıldığı çalıştayın açılışı Karabük Vali Yardımcısı Erkan ÇAPAR ve İl Milli Eğitim Müdürü
Seyfullah KAPLAN’ın katılımlarıyla gerçekleşti.
Katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Vali
Yardımcısı Erkan ÇAPAR, katılımcılara başarılı
bir çalıştay temennisinde bulundu.
Açılış konuşmalarının ardından Milli Eğitim
Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğünden Hakan ÖZTÜRK, Ulusal Destek
Servisi ve eTwinning ile ilgili genel bir tanıtım
yaptı. Ardından Karabük eTwinning
Koordinatörü Erol GİRGİN, Düzce eTwinning
Koordinatörü Elif FERGANE, İngilizce
öğretmenleri Ahmet BİÇER ve Adnan GÜLÖZER
tarafından öğretmenlere eTwining portalının
tanıtımı ve kullanımı, eTwinning projelerinin nasıl başlatılacağı ile ilgili bilgiler verilerek uygulamalı
çalışmalar yaptırıldı.
Çalıştaya katılan öğretmenlere sertifikaları, Vali Yardımcısı Yunus KALAYCI ve İl Milli Eğitim Müdürü
Seyfullah KAPLAN tarafından verildi.
6
Romanya’nın başkenti Bükreş’te Türkiye, Almanya, Danimarka, Portekiz ve Romanya’dan ortakların
katılımlarıyla, farklı etnik kökene sahip öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarda olan veya oluşabilecek
sorunların önüne geçmek için hazırlanan projenin toplantısına Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünden iki
katılımcı ile katılım sağlanmıştır. Üç gün süren toplantıda projenin içeriği, yapılacak etkinlikler,
haraketlilikler ve projenin bütçesi ile ilgili genel kararlar alınmıştır. Proje kabul edildiği takdirde
Karabük’ten İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gazi Mustafa Kemal İlkokulu olarak bir kurum ve bir okul ile
projeye ortak olunacaktır.
7
TÜBĠTAK PROJELERĠ
Tübitak tarafından gerçekleĢtirilen Ulusal Kimya Olimpiyatlarına katılmak isteyen ortaöğretim
öğrencilerinin bu yarıĢmalara daha verimli ve bilinçli olarak hazırlanmalarına yardımcı olabilmek için
onlara rehberlik edecek branĢ öğretmenlerinin yetiĢtirilmesi amacıyla Tübitak KEP-01, KEP-02, KEP-03
ve KEP-04 Eğitim Programları düzenlenmektedir. Eğitim Ankara Üniversitesi ve Hacettepe
Üniversitesi’nde görev yapan öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Her kademede 11 gün süresince
günde 10 saat yoğun, ileri düzey kimya eğitimi verilmektedir. Her kademede sınav yapılarak baĢarılı olan
öğretmenler bir sonraki kademe eğitimine çağrılmaktadır. Üçüncü kademeyi tamamlayan öğretmenler
Nisan ayında Tübitak tarafından düzenlenen Ulusal Kimya Olimpiyat sınavına alınmaktadır.
ġubat 2012 Döneminde
KEP-01 Eğitimini
Eylül 2013 Döneminde
KEP-02 Eğitimini
ġubat 2013 Döneminde
KEP-03 Eğitimini
baĢarıyla tamamladıktan sonra 2014 yılında katıldığı 22. Ulusal Kimya Olimpiyatlarında Mehmet Vergili
Fen Lisesi öğretmeni, öğretmenler arasında 4. olmuĢtur.
8
DĠĞER FAALĠYETLER
Okul öncesine ve ilkokul 1. sınıfa yeni
başlayan öğrencilerin alışkın oldukları ev
ortamından ayrılarak okul ortamına geçişlerinde
okul kaygılarını gidermek ve onlara okul
ortamını sevdirmek amacıyla okula uyum eğitimi
verildi. Ayrıca ortaokul 5. sınıf öğrencilerine de
yeni okullarına alışmalarını, öğretmenlerini ve
arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla
okullar açılmadan bir hafta önce uyum programı
uygulaması yapıldı.
9
Seminer, Konferans vb. ÇalıĢmalar
Trafik güvenliği ve İlkyardım konularında taşımalı eğitim kapsamında çalışan servis şoförlerinde farkındalık
oluşturmak amacı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının koordinatörlüğünde, İçişleri
Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, TÜV-TÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin Lastikleri Ticaret
Anonim Şirketinin ortaklığı ile yürütülen “İYİ DERSLER ŞOFÖR AMCA” projesi kapsamında 02 Aralık 2014
tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Merkez ilçeden gelen birer katılımcı ve İl Jandarma
Komutanlığının belirlediği İlçelerimizin Trafik Tim Komutanlarından oluşan katılımcılara Eğitici Eğitimi
Semineri düzenlenmiştir. Eğitici Eğitimi Seminerinde “ İYİ DERSLER ŞOFÖR AMCA” formatörleri Eflani
Trafik Tim Komutanı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bir şube müdürü eğitim görevlisi olarak görev
almıştır. Projenin bundan sonraki adımı olan Şoför Eğitimi çalışmaları 15-26 Aralık 2014 tarihleri arasında
eğiticilerimiz tarafından ilçelerde devam etmiştir.
10
Müdürlüğümüz Din Öğretimi
Şubesince 2014-2015 eğitimöğretim yılı Değerler Eğitimi Yıllık
Planı çerçevesinde 07.11.2014
Cuma günü, Vali Nafiz Kayalı Gençlik
Merkezinde Yalova İslami İlimler
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Abdurrahman ÖZDEMİR' in
sunumunda İlimiz okul
yöneticilerimizin katılımı ile
“Değerlerimiz ve Gençlik” konulu
bir konferans gerçekleştirilmiştir.
11
EĞĠTĠM ARAġTIRMALARI
2014 Temmuz – 2015 Ocak tarihleri arasında müdürlüğümüze 10 adet araştırma başvurusu yapılmıştır.
Araştırma başvuru izinleri yönetmeliğe göre değerlendirildikten sonra gerekli yazışmalar yapılarak uygun
görülenlere onay verilmektedir.
İzin başvurusu yapılan araştırma izinlerinin konuları aşağıda verilmiştir:
1. Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Beceri ve Okula Yönelik Öfke Düzeyleri Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi.
2. Öğretmen ve Ebeveyn Tutumlarının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerinin
Etkisinin İncelenmesi.
3. 12-14 Yaş Arası Ergenlerin Sosyal Beceri Düzeyi ile Ebeveynlerine Bağlanma Güvenliği Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi.
4. Çocuktan Çocuğa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi.
5. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin ve Öğrencilerinin Matematiksel Zihin Alışkanlıkları.
6. Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Temel Motor ve Sosyal Beceri
Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi.
7. Ortaöğretim Öğrencilerinde Madde Bağımlılığının Başarısızlığa Etkisi.
8. Anne-Babası Boşanmış Olan Çocukların Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi ve Psikolojik Sağlamlık
Düzeyleri.
9. Zihinsel Engelli Olan Çocukların ve Ebeveynlerinin Sağlık Kuruluşuna Başvurduklarında Yaşadıkları
Sorunların İncelenmesi.
10. Orta Öğretim 11-14 Yaş Gurubu Öğrencilerine Yönelik Sanat Eğitimi Kapsamında “Tüketim” Temalı
Çalışmaların Öğretileri ve Sonuçları.
12
ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ
Şube Müdürü
Mustafa SAYIN
ASKE
Niyazi AKTAR
Serkan DURU
Proje Ekibi
Erol GİRGİN
İletişim Bilgileri
Telefon:0 370 412 22 80/154
E Posta: [email protected]
13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
3 540 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content