close

Enter

Log in using OpenID

06 Mart 2015 Cuma - Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Zirvesi

embedDownload
06 Mart 2015 Cuma
13:45-14:00
AÇILIŞ TÖRENİ
Koroner revaskülarizasyonda gelişmeler
Oturum Başkanları: Lale TOKGÖZOĞLU - Ali GÜRBÜZ
Panelistler: Enver Atalar, M. Sıddık Ülgen, Mustafa Paç, Hasan Sunar
14:00-15:15
PKG hızla gelişiyor: FFR-IVUS-OCT’nin PKG sonuçlarına olumlu etkisi, yeni nesil stentler,
KTO girişimleri...
Ömer Göktekin
Cerrahi hızla değişiyor: Redo baypas, alternatif cerrahi yaklaşımlar, minimal invaziv…
Barış Çaynak
Tartışma
15:15-15:30
15:30-16:15
ARA
UYDU SEMPOZYUMU
16:15-16:30
ARA
2015’de koroner revaskülarizasyonda neredeyiz, nereye gidiyoruz?
Oturum Başkanları: Mustafa Kemal Erol, Anıl Z. Apaydın
Sol ana koroner lezyonunda,
-Cerrahlara kötü haber: PKG ilk seçenek oluyor;
Mehmet Aksoy
16:30-17:45
-Bu bir kardiyolog hayali, cerrahi tedavi tartışılmaz
Şeref Alp Küçüker
Çok damar hastalığında,
-Kardiyologlara kötü haber: PKG hayal kırıklığı, cerrahi yegane tedavi
Cem Yorgancıoğlu
-Bu bir cerrah temennisi, PKG ilk seçenek oluyor
Vedat Aytekin
Tartışma
07 Mart 2015 Cumartesi
Kardiyolog-kalp damar cerrahı gözüyle atriyal fibrilasyon
Oturum Başkanları: Adnan Abacı, A.Rüçhan Akar
Hangi hastada ritm? Hangi hastada hız kontrolü? Yeni antikoagülanlar neler
getirdi?
Sinan Aydoğdu
08:30-09:45
Kalp cerrahisi sonrası AF’ye yaklaşım
Suat Nail Ömeroğlu
Perkütan ablasyon teknikleri ve apendiks kapatılması
Telat Keleş
Cerrahi ablasyon teknikleri ve apendiks kapatılması
İbrahim Özsöyler
Tartışma
09:45-10:00
ARA
10:00-10:45 UYDU SEMPOZYUMU
10:45-11:00
ARA
Aort darlığında kalp takımı bakışı
Oturum Başkanları: Ömer Kozan, Tanzer Çalkavur
Panelistler: Merih Kutlu, Şakir Arslan, Atıf Akçevin, Hakan Posacıoğlu
11:00-12:00
TAVI veya cerrahi öncesi görüntülemeden beklentiler
Necla Özer
TAVI tekniği ve sonuçları
Engin Bozkurt
Aort kapak cerrahisinde yeni teknikler, yeni protezler ve sonuçları
Levent Yılık
Tartışma
13:00-13:45 UYDU SEMPOZYUMU
13:45-14:00
ARA
Son Dönem Kalp Yetmezliği
Oturum Başkanları: Mehmet Eren, Ömer Beyazıd
14:00-15:15 Son dönem kalp yetmezliğinin tanımı ve tıbbi tedavisi
Ahmet Temizhan
Kısa dönem destek sistemleri: Kime, ne zaman?
Bahadır İnan
Uzun dönem destek sistemleri: Hasta seçimi
Sanem Nalbantgil
Kalp naklinde güncel endikasyonlar
Ümit Kervan
Tartışma
15:15-15:30
ARA
15:30-16:15 UYDU SEMPOZYUMU
16:15-16:30
ARA
İskemik ve dejeneratif ciddi mitral yetersizliğinde kalp takımı bakışı
Oturum Başkanları: Oktay Ergene, Serap Aykut Aka
Panelistler: Aydın Yıldırım, Ejder Kardeşoğlu, M.Ali Özatik, Kerim Çağlı
İskemik ve dejeneratif ciddi mitral yetersizliğinde görüntüleme, girişimcerrahi endikasyonları
16:30-17:45 Hale Ünal Aksu
Mitraclip tekniği ve sonuçları
Mehmet Bilge
Mitral cerrahi teknikleri ve sonuçları
Cengiz Köksal
Tartışma
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
341 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content