close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9)
Akreditasyon Kapsamı
AÇEV LAB
Alanya Çevre Lab. Müh. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0096-T
Revizyon No: 010 Tarih: 20 Şubat 2015
Deney Laboratuvarı
AB-0096-T
Adresi :
Kadıpaşa Mah. Damlataş Cad. No:14/1-2-3
Alanya 07400
ANTALYA / TÜRKİYE
: 0 242 513 50 56
Faks
: 0 242 513 50 59
E-Posta : [email protected]
Website : www.alanyacevre.com.tr
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
ATIKSU
Tel
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500- H⁺ B
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2550 B
Bulanıklık
Nefolometrik Metot
SM 2130 B
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks-Titrimetrik Metot
SM 5220 B
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Küçük Skala Tüp - Spektrometrik Metot
ISO 15705
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
Respirometrik Metot
TS EN ISO 9408
Amonyak / Amonyak Azotu Tayini
Spektometrik Metot
SM 4500-NH₃ F
Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
Toplam Fosfor
Ön İşlem: Dıgestıon Metodu
Analiz:Spektrometrik Metot
SM 4500-P B
SM 4500-P D
Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-NO₃ E
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-NO₂ B
Krom +6 Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500-Cr B
Yağ ve Gres Tayini
Gravimetrik Metot
SM 5520 B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/9)
Akreditasyon Kapsamı
AÇEV LAB
Alanya Çevre Lab. Müh. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0096-T
Revizyon No: 010 Tarih: 20 Şubat 2015
AB-0096-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(ATIKSU Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Çözünmüş Oksijen Tayini
Membran Elektrot Metodu
SM 4500-O G
Oksijen Yüzdesi (% O₂)
Membran Elektrot Metodu
SM 4500-O G
Klorofil-a
Spektrometrik Metot
SM 10200 H
Alüminyum (Al) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500-Al B
Bakır (Cu) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500- Cu C
Alkalinite Tayini
Titrasyon Metodu
SM 2320 B
Elektriksel İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2510 B
Toplam Azot Tayini
Persülfat Metodu
SM 4500- N C
Legionella Tesbiti ve Sayımı
TS ISO 11731
ISO 11731-2
Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin
Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Fekal Enterokokların Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899-2
Fekal Koliform Bakterilerin Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9222 D
Pseudomonas aeruginosa Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 16266
Koloni Sayımı
TS EN ISO 6222
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/9)
Akreditasyon Kapsamı
AÇEV LAB
Alanya Çevre Lab. Müh. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0096-T
Revizyon No: 010 Tarih: 20 Şubat 2015
AB-0096-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı insani
Tüketim Amaçlı
içme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
kapsamı hariç)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500-H⁺ B
Askıda Katı Madde (AKM)Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2550 B
Bulanıklık
Nefolometrik Metot
SM 2130 B
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks-Titrimetrik Metot
SM 5220 B
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Küçük Skala Tüp - Spektrometrik Metot
ISO 15705
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
Respirometrik Metot
TS EN ISO 9408
Amonyak / Amonyak Azotu Tayini
Spektometrik Metot
SM 4500-NH₃ F
Amonyum Azotu (NH4+-N) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-NH₃ F
Permanganat İndeksi Tayini
Titrimetrik Metot
TS 6288 EN ISO 8467
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SM 2120 C
Toplam Fosfor (P) Tayini
Ön İşlem: Dıgestıon Metodu
Analiz:Spektrometrik Metot
SM 4500-P B
SM 4500-P D
Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-NO₃ B
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-NO₂ B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/9)
Akreditasyon Kapsamı
AÇEV LAB
Alanya Çevre Lab. Müh. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0096-T
Revizyon No: 010 Tarih: 20 Şubat 2015
AB-0096-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı insani
Tüketim Amaçlı
içme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
kapsamı hariç)
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Krom +6 Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500- Cr B
Yağ ve Gres Tayini
Gravimetrik Metot
SM 5520 B
Çözünmüş Oksijen
Membran Elektrot Metodu
SM 4500-O G
Oksijen Yüzdesi (% O₂)
Membran Elektrot Metodu
SM 4500-O G
Klorofil-a
Spektrometrik Metot
SM 10200 H
Alüminyum (Al) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500- Al B
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Toplam Klor Tayini
Kolorimetrik Metot
TS 6229 EN ISO 7393-2
Serbest Klor Tayini
Kolorimetrik Metot
TS 6229 EN ISO 7393-2
Bağlı Klor Tayini
Kolorimetrik Metot
TS 6229 EN ISO 7393-2
Hidrojen Peroksit Tayini
(Titrimetrik Metot)
EN 902
Bakır (Cu) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500- Cu C
Elektriksel İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2510 B
Toplam Azot Tayini
Persülfat Metodu
SM 4500- N C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/9)
Akreditasyon Kapsamı
AÇEV LAB
Alanya Çevre Lab. Müh. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0096-T
Revizyon No: 010 Tarih: 20 Şubat 2015
AB-0096-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı insani
Tüketim Amaçlı
içme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
kapsamı hariç)
Devam)
HAVUZ SUYU
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Legionella Tespiti ve Sayımı
TS ISO 11731
ISO 11731-2
Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin
Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Fekal Enterokokların Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899-2
Fekal Koliform Bakterilerin Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9222 D
Pseudomonas aeruginosa Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 16266
Koloni Sayımı
TS EN ISO 6222
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500- H⁺ B
Elektriksel İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2510 B
Bulanıklık Tayini
Nefolometrik Metot
SM 2130 B
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2550 B
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Amonyak / Amonyak Azotu Tayini
Spektometrik Metot
SM 4500-NH₃ F
Amonyum Azotu (NH4+-N) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500 NH₃ F
Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-NO₃ B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/9)
Akreditasyon Kapsamı
AÇEV LAB
Alanya Çevre Lab. Müh. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0096-T
Revizyon No: 010 Tarih: 20 Şubat 2015
AB-0096-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(HAVUZ SUYU
Devam)
DENİZ SUYU
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-NO₂ B
Siyanürik Asit Tayini
UV Absorbans Metodu
İşletme İçi
Metot-“KYS-TA-74”
(Water Research, Volume 18,
Issue 3, 1984, Pages 277280)
Permanganat İndeksi Tayini
(Titrimetrik Metot)
TS 6288 EN ISO 8467
Toplam Klor Tayini
Kolorimetrik Metot
TS 6229 EN ISO 7393-2
Serbest Klor Tayini
Kolorimetrik Metot
TS 6229 EN ISO 7393-2
Bağlı Klor Tayini
Kolorimetrik Metot
TS 6229 EN ISO 7393-2
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SM 2120 C
Alüminyum (Al) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500-Al B
Bakır (Cu) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500-Cu C
Hidrojen Peroksit Tayini
Titrimetrik Metot
EN 902
Legionella Tesbiti ve Sayımı
TS ISO 11731
ISO 11731-2
Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin
Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Pseudomonas aeruginosa Tayini ve sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 16266
Koloni Sayımı
TS EN ISO 6222
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500- H⁺ B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/9)
Akreditasyon Kapsamı
AÇEV LAB
Alanya Çevre Lab. Müh. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0096-T
Revizyon No: 010 Tarih: 20 Şubat 2015
AB-0096-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(DENİZ SUYU
Devam)
işletme içi metodlar)
Elektriksel İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2510 B
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2550 B
Yağ ve Gres Tayini
Gravimetrik Metot
SM 5520 B
Çözünmüş Oksijen Tayini
Membran Elektrot Metot
SM 4500-O G
Oksijen Yüzdesi (% O₂)
Membran Elektrot Metodu
SM 4500-O G
Klorofil-a
Spektrometrik Metot
SM 10200 H
Toplam Fosfor (P) Tayini
Ön İşlem: Dıgestıon Metodu
Analiz:Spektrometrik Metot
NUMUNE ALMA
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
SM 4500-P B
SM 4500-P D
Amonyak / Amonyak Azotu Tayini
Spektometrik Metot
SM 4500-NH₃ F
Amonyum Azotu (NH4+-N) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-NH₃ F
Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-NO₃ E
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-NO₂ B
Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin
Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Fekal Enterokokların Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899-2
Fekal Koliform Bakterilerin Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9222 D
Atık Sulardan Numune Alma
TS ISO 5667-10
Deniz Suyundan Numune Alma
TS ISO 5667-9
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/9)
Akreditasyon Kapsamı
AÇEV LAB
Alanya Çevre Lab. Müh. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0096-T
Revizyon No: 010 Tarih: 20 Şubat 2015
AB-0096-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Su Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve
Depolanması
TS EN ISO 5667-3
Göl ve Göletlerden Numune Alma
TS 6291
Mikrobiyolojik Analizler için Numune
Alma
TS EN ISO 19458
GÜRÜLTÜ
Çevresel Gürültü Düzeyinin Tespiti /LAeq,
LEqT, LRegT, Lday, Lden, Levening, LNT, LE,
LFmax, LCenmax; LRdn, LRden
TS 9315 ISO 1996-1 ve
TS 9315 ISO 1996-1/T1
TS ISO 1996-2 ve
TS ISO 1996-2/T1
GIDALAR
Koliform Bakteri ve E.coli Sayımı
EMS Tekniği ve Koloni Sayım Tekniği
FDA/BAM Bölüm 4
Küf ve Maya Sayımı
FDA/BAM Bölüm 18
Salmonella spp. Aranması
TS EN ISO 6579
Aerobik Koloni Sayımı
FDA/BAM Bölüm 3
Listeria monocytogenes Aranması
FDA/BAM Bölüm 10
Koliform Bakteri Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
TS ISO 4832
Escherichia coli Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 16649-2
Escherichia coli Sayımı
EMS Tekniği
ISO/TS 16649-3
Küf ve Maya Sayımı
ISO 21527-1
ISO 21527-2
Aerobik Koloni Sayımı
30 °C’de
ISO 4833-1
ISO 4833-2
Listeria monocytogenes ve Listeria spp.
Aranması
ISO 11290-1
ÇEVRE YÜZEY
ÖRNEKLERİ
Escherichia coli Sayımı
ISO 18593, ISO 16649-2
İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
ÖLÇÜMLERİ
Lüksmetre İle Ortam Işık Şiddetinin
Ölçülmesi
COSHR-928-1-IPG-039
(NUMUNE ALMA
Devam)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/9)
Akreditasyon Kapsamı
AÇEV LAB
Alanya Çevre Lab. Müh. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0096-T
AB-0096-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
ÖLÇÜMLERİ
Devam)
Revizyon No: 010 Tarih: 20 Şubat 2015
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Termal Konfor Ölçümü
TS EN 27243
Solunabilir Toz Örneklemesi Ve Analizi
MDHS 14/3
Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
TS 2607 ISO 1999
El, Kol Titreşimi Ölçümü
TS EN ISO 5349-1
TS EN ISO 5349-2
Vücut Titreşimi Ölçümü
TS EN 1032+A1:2011
TS ISO 2631-1
TS ISO 2631-1+A1
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
139 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content