close

Enter

Log in using OpenID

DENETİM TARİHİ: Kriterler Enfeksiyon Kontrol Programı var mı

embedDownload
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İstanbul İli (Anadolu Güney) Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ AMELİYATHANE DENETİM FORMU
DENETİM TARİHİ:
Kriterler
Enfeksiyon Kontrol Programı var mı?
Ameliyathanenin nem oranı ölçülmüş mü? (%30-%60)
Ameliyathane odalarının sıcaklığı ölçülmüş mü ? (20-23C)
Hepafiltrelerin düzenli olarak bakım ve değişimi yapılıyor mu?
Havalandırma kontrolü(partikül sayımı) 6 ayda bir yapılıyor mu?
Yüksek düzey dezenfeksiyon uygulanacak aletler talimata uygun dezenfekte ediliyor mu?
Yüksek düzey dezenfeksiyon uygulanan aletler dezenfekte edildikten sonra uygun durulanıyor mu?
Dezenfektanın son kullanma tarihi uygun mu?
Dezenfektanın MEK kontrolü yapılıyor mu?
Enzimatik solüsyonu kullanım kılavuzuna uygun günlük olarak hazırlanıyor mu?
Dezenfekte edilecek tüm malzemeler enzimatik içerisinde tamamen temas edecek şekilde 15-20dk bekletiliyor mu?
Laringoskop, ambu ve maskeler uygun şekilde dezenfekte ediliyor mu?
Dekontaminasyon odasında çalışan personel işlem sırasında koruyucu önlemleri(maske,önlük,gözlük,eldiven)alıyor mu?
Steril bohçalar ve malzemeler doğru zamanda açılmış mı?
Steril, yarı steril ve kirli alan tanımlarına uyuluyor mu?
Hasta transfer sedyeleri transfer sonrasında dezenfekte ediliyor mu?
Ameliyat sahasının temizliği vaka aralarında ve gün sonunda yapılıyor mu?
Kullanılan malzeme masaları temizlenmiş mi?
Ameliyat masaları her vaka sonrası temizleniyor mu?
Kontamine materyal dökülmesinde yapılacaklar biliniyor mu?
Ameliyat odalarında insan sayısına dikkat ediliyor mu ?
Ameliyathane giysileri kurallara uygun giyiliyor mu?
Giysiler kuru mu?
Ameliyathanede kullanılan giysiler ameliyathane dışında da giyiliyor mu?
Maskeler vaka arası değiştiriliyor mu?
Ameliyathane kapıları kapalı tutulmuş mu?
Tüberküloz,HbsAg-HCV-HIV (+) hastalar en son vaka olarak bırakılıyor mu?
Tüberküloz bulaştırıcılığı olan hastada personel ve ameliyat ekibi N95 maske kullanıyor mu?
Kriterler
Cerrahi aletlerin bakımı yapılıyor mu?
Cerrahi aletlerde korozyon ve fonksiyon kaybı var mı?
Cerrahi el yıkama doğru teknikle yapılıyor mu?
El yıkamada doğru sabun kullanılıyor mu?
Cerrahi el yıkama lavabosu kaba kirinden arındırıldıktan sonra 1/10 çamaşır suyu kullanılarak temizleniyor mu?
Steril malzeme taşınması için kullanılan asansör başka amaçlarla kullanılıyor mu?
Kirli ve temiz çamaşır arabaları ayrı yerde mi?
Kirli çamaşırların depolanması doğru yapılıyor mu?
Kirli çamaşırları toplayan personel eldiven,maske kullanıyor mu?
Çamaşırlar doğru toplanıyor mu?
Çamaşırların çamaşırhaneye sevki doğru yapılıyor mı?
Kesici-delici alet atık kutusu var mı?
Atıklar alanda ayrıştırılmış mı?
Atık kovaları üzerinde amblem etiketi var mı?
Geçici depolama alanındaki atıklar uygun şartlarda bekletiliyor mu?
Atıklar torba doluluk oranına uygun olarak toplanması sağlanıyor mu?
Atık kovaları uygun yerde mi?
Çöp kovaları temizlenip dezenfekte ediliyor mu?(1/10 çamaşır suyu)
Çöp toplandıktan sonra eller yıkanıyor,eldivenler değiştiriliyor mu?
Kan ve vücut sıvısının dökülmesi;tıbbi atık torbasının delinmesi ve sızdırması durumunda ne yapılması gerektiği biliniyor mu?
Temizlik malzemelerinin muhafazası için ayrı alan var mı?
Temizlik talimatına uyuluyor mu?
AÇIKLAMALAR:
EVET
Birim Sorumlusu
İmza
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
İmza
Enfeksiyon Kontrol Hekimi
İmza
Dök.No:ENF.FR.06Yayın Tarihi:03.12.2012Revizyon Tarihi:20.05.2014Revizyon No:02Sayfa No:1/1
HAYIR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
147 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content