close

Enter

Log in using OpenID

11 IIIIIIIIII III IIIIIIIII liii SALIK BAKANLIcII nø Saglik Hizmetleri

embedDownload
L)
1C 2a3:k BonH
nø
SAL1K HIZMETLERI GENEL MUDURLUóC SAGLIK BAXA1JO1 ORGAN.DOKI NAKLI yE
DtYALIZ HIZMFT1ERI DAME BAKANL1O1
19/02i2015 10:28-56733164,1353
III IIIIIIIII liii
11 IIIIIIIIII
OCCOS3 50294
SALIK BAKANLIcII
Saglik Hizmetleri Genel Mfldurlugu
Sayt56733164/020
:
Konu : Diyarbakir Uzman Hekim Egitimi Hk.
Saglik Bakanligimiz ye Avrupa Birligi tarafindan ortak1aa yurutU!en "Organ Bagiinda
Uyum !gin Teknik Yardim" isimli projenin egitim aktiviteleri kapsaminda, beyin ölOmü
bildirim formuna imza atmasi kanunla be1ir1enmi olan uzman hekimlere egitirn verilmektedir.
Bu kapsamda, 26-28 $ubat 2015 tarihleri arasinda, Diyarbakir Bo!ge Koordinasyon Merkezine
bagli illerden katilacak olan uzman hekimlere yonelik egitim duzenlenecektir.
Bahse konu uzrnan hekim egitimi Diyarbakir iii Dedeman Hotel'de düzenlenecek olup;
egitime katilmasi planlanan uzman hekimlerin listesi, egitimcilerin listesi, egitim programi ye
makam onayi ekte sunu1mutur. !linizde gorevli adi gecen personellerin söz konusu egitime
katilirniarinin saglanmasi hususunda;
Geregini bilgilerinize rica ederim.
Dr. Murat OZTURK
Bakan a.
Daire Bakani V.
Ekler: 1- Makam Onayi
2- Katilimci Listesi
3- Egitimci Listesi
4- Egitim Programi
Bu beige 5070 sayili elektronik imza kanuna gore guvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakin elektronik imzaii suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9b6572f1-988a-4f85-a3e4-055 148a II f6a kodu He eriebilirsiniz.
IC S:k
;w
Jiiti
T.C.
SALIK BAKANLH1
Saglik Hizmetleri Gene! Mudurlugu
Sayt : 56733 164/020
Konu : Diyarbakir Uzman Hekim Eitimi
GENEL MUDURLCJK MAKAMINA
Saglik Bakanligimiz ye Avrupa Birligi tarafindan ortakiaa yürüthlen "Organ Bagimda
Uyum tçin Teknik Yardim" isimli projenin egitim aktiviteleri kapsammda, beyin öiümü
bildirim formuna imza atmasi kanunla be1ir1enmi olan uzrnan hekimlere egitim veriimektedir.
Söz konusu egitimlerden birisi olan Diyarbakir Uzman Hekim Egitimi, 26-28 Subat 2015
tarihierinde Diyarbakir iii Dedeman Hotel'de düzenienecektir.
Makarninizca da uygun goruldugu takdirde, ekte isimleri bulunan katilimcilarin ye
egiticilerin düzenienecek olan egitime katilimlarinin saglanmasi, 26-28 Subat 2015 tarihieri
arasinda gorevlendirilmeieri; konakiama ye u1aim giderlerinin söz konusu projenin
organizasyon butcesinden, yevmiyeierinin ise kurumlarinca kar$ilanmasi hususlanm,
Tensiplerinize arz ederim.
Dr. Murat OZTURK
Daire Bakani V.
OLUR
/... /2015
Uzm. Dr. Arif KAPUAAS1
Bakan a.
Gene! Müdür Yrd. V.
Ekier: 1- Katilimci Listesi
2- Egitimci Listesi
3- Program
Bu beige 5070 sayili eiektronik imza kanuna gore guvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
DIYARBAKIR BKM UZMAN EiTiMI /26-28 SUBAT 2015
SAYI
id
KURUMU
1 BATMAN
OZEL MEDICAL PARK BATMAN HASTANESI 2 BATMAN
BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI 3 BATMAN
BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI 4 BATMAN
BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI 5 BATMAN
BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI
6 BATMAN
BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI 7 BITL1S
BITLIS DEVLET HASTANESI
8 IRNAK
SIRNAK DEVLET HASTANESI 9 SIRNJAK
SIRNAK DEVLET HASTANESI 10 VAN
OZEL LOKMAN HEKIM VAN HASTANESI
11 VAN
VAN EiTiM ARASTIRMA HASTANESI
12 VAN
VAN EiTiM ARASTIRMA HASTANESI
13 VAN
VAN EiTiM ARA5TIRMA HASTANESI
14 VAN
VAN EiTiM ARA5TIRMA HASTANESI
15 VAN
100,YIL UNIVERISTESI DURSUN ODABAS TIP MERKEZI 161 MALATYA
MALATYA DEVLET HASTANESI
17 MALATYA
MALATYA DEVLET HASTANESI
18 MALATYA
MALATYA DEVLET HASTANESI
19 MALATYA
MALATYA DEVLET HASTANESI
20 MALATYA
INONU UNIVERSITESI TURGUT OZAL TIP MERKEZI 21 MALATYA
iNbNO UNIVERSITESI TURGUT OZAL TIP MERKEZI 22 MALATYA
INONU UNIVERSTESI TURGUT OZAL TIP MERKEZI 231 MALATYA
1NONU UNIVERSITESI TURGUT OZAL TIP MERKEZI
24 MARD1N
MARDIN DEVLET HASTANESI 25 MARD1N
MARDIN DEVLET HASTANESI
26 ADIYAMAN SA&IK BAKANLI6I ADIYAMAN UNIVERSITESI EAH 27 ADIYAMAN SA&IK BAKANLII ADIYAMAN UNIVERSTESI EAH
UZMANLIK DALI
ADI SOYADI
ANESTEZI
ANESTEZI
ANESTEZI
ANESTEZI
ANESTEZI
ANESTEZI
ANESTEZI
ANESTEZI
NOROLOJI
ANESTEZI
ANESTEZI
NOROLOJI
BEY1N CERRAHi
ANESTEZI
ANESTEZI
ANESTEZI
ANESTEZI
BEYIN CERRAHI
BEYIN CERRAHI
ANESTEZI
ANESTEZI
ANESTEZI
ANESTEZI
ANESTEZI
ANESTEZI
BEYIN CERRAHI
BEY1N CERRARI
ZULFU çEviK
ZEKI CENG1Z
SINAN ER
VEN ERA AYDIN
TUBA DORKEN
IDRIS EKINCI
HACI OSMANTAN RI VERDI
EMINE YAZAR
ULKU BUYUKBURGAZ
SIBEL AKINCI
KENAN KART
FUGEN POLAT
CEMAL BOZKINA
SERDAR YESILTAS
LOKMAN SOYORAL
FERDA OZMEN
MUHL1SE DAL
METIN 5ENER
MUSTAFA KILl
TURKAN TOAL
BURA KARAKAS
MUHARREM UAR
MEHMET ALi ERDOAN
ENGIN AKTAS
ALl çiFTçi
NECATI UcLER
ILYAS DOLA5
28 ADIVAMAN SALIK BAKANLII ADIYAMAN UNIVERSITESI EAH ANESTEZI
29 ADIYAMAN SALIK BAKANLII ADIYAMAN UNIVERSITESI EAR ANESTEZI
30 ADIYAMAN SALIK BAKANLII ADIYAMAN UNIVERSITESI EAH ANESTEZI
31 ADIVAMAN SALIK BAKANLII ADIYAMAN UNIVERSITESI EAR ANESTEZI
32 ADIYAMAN SAcLIK BAKANLII ADIYAMAN UNIVERSITESI EAH ANESTEZ
33 ADIYAMAN SALIK BAKANLII ADIVAMAN UNIVERSITESI EAH NOROLOJI
34 ADIYAMAN SA&IK BAKANLII ADIYAMAN UNIVERSITESI EAH NOROLOJI
35 ADIYAMAN SALIK BAKANLII ADIYAMAN UNIVERSITESI EAH NOROLOJI
36 ADIYAMAN SAcLIK BAKANLRI ADIYAMAN UNIVERSTESI EAH NOROLOJI
37 SANLIURFA BALIKLIGOL DEVLET HASTANESI BEY1N CERRAHI
38 5ANLIURFA MEHMET AKIF NAN EITIM VE ARASTIRMA HASTANESI ANESTEZI 39 SANLIURFA MEHMETAK1F INAN EiTiM VE ARASTIRMA HASTANESI ANESTEZI 40 SANLIURFA HARRAN UNVERSITESI HASTANESI ANESTEZI
41 SANLIURFA HARRAN UNVERSITESI HASTANESI ANESTEZI
42 SANLIURFA 5ANLIURFA OCUK HASTALIKLARI HASTANESI
YOUN BAKIM
FIRAT UNIVERSITESI
43,ELAZI6
ANESTEZI
44 EL ZIG
FIRAT UNIVERSITESI
BEVIN CERRAHI
45 EL Z16
FIRAT UNIVERSITESI HASTANESI BEVIN CERRAHI
46 ELAZI6
FIRAT UNIVERSITESI HASTANESI YOUN BAKIM
OZNUR ULUDAc
ULKU SABUNCU
AYSEL BUYRUKCAN
RUSLAN ABDULLAYEV
HATICE SELCUK KURDESCI
AYGUL GUNE5 cEV1K
SADULLAH SALAM
ALl ZEYNEL ABIDIN TAX
YA5AR ALTUN
MURAl BEREKET
HASAN BAHRI BAHIVAN
TEKIN B1LG1c
EVREN BUYUKFIRAT
NURAY ALlAY
PINAR YAZICI
ISMAIL DEMIREL
BEKIR AKGUN
METIN KAPLAN
MEHMET YUSUF SARI
Bu beige 5070 sayiii elektronik irnza kanuna gore guvenli eiektronik imza ile irnzalanmistir.
47 ELAZI6
HARPUT DEVLET HASTANESI ANESTEZI
IZZETALATLI
48 ELAZI6
HARPUT DEVLET HASTANESI ANESTEZI
FUAT YILDIZ
49 ELAZI6
HARPUT DEVLET HASTANESI BEYIN CERRAHI
AHMET KILIN
50 ELAZI6
OZEL HAYAT HASTANESI
NbROLOJ1
ESER ATAS
511ELAZI6
EiTiM VEARATIRMA HASTANESI BEYIN CERRAHI
DENIZ KARA
52 ELAZI6
OZEL MEDICAL PARK HASTANESI
NOROLOJI
FET1H KILI
53 DIYARBAKIR D1CLE UNIVERSITESI ANESTEZI
GONUL OLMEZ KAVAK
54 D1YARBAKIR DICLE UNIVERSITESI
ANESTEZI
ZEYNEP BAYSAL
55 DIYARBAKIR DICLE UNIVERSITESI ANESTEZI
MAHIR KUYUMCU
56 D1YARBAKIR DICLE UNIVERSITESI
NOROLOJI
GULSUME cELIK
57 DIYARBAKIR DICLE ONIVERSITESI
NOROLOJI
NEBAHATTASDEMIR
58 DIYARBAKIR OZEL MEMORIAL DIYARBAKIR HASTANESI ANESTEZI
HAMID Ci VAN TIRYAKI
59 D1YARBAKIR OZEL MEMORIAL D1YARBAKIR HASTANESI BEY1N CERRAHI
OMER RAHMANALI
60 DIYARBAKIR cocuK HASTALIKLARI HASTANESI ANESTEZI
FETULLAH YILDIZ
61 DIYARBAKIR cocuK HASTALIKLARI HASTANESI YOcUN BAKIM
RAMAZAN DEMIR
62 D1YARBAKIR GAZI YASARGIL EiTiM VE ARASTIRMA HASTANESI NOROLOJI
HATICE ciL
63 D1YARBAKIR GAZI YA5ARG1L EiTiM VE ARASTIRMA HASTANESI
NOROLOJI
ARZU TAY
64 DIYARBAKIR GAZI YASARGIL EiTiM VE ARA5TIRMA HASTANESI NOROLOJI
SEBIHA CANSEVER
65 D1YARBAKIR GAZI YASARGIL EiTiM VE ARASTIRMA HASTANESI NOROLOJI
SEHER KAKDA$
661 D1YARBAKIR GAZI YA5ARG1L EiTIM VE ARA5TIRMA HASTANESI ANESTEZI
ALl IHSAN SERT
67 DIYARBAKIR GAZI YASARGIL EiTiM VE ARA5TIRMA HASTANESI ANESTEZI
HAKAN AKELMA
68 DWARBAKIR GAZI YASARGIL EiTiM VE ARASTIRMA HASTANESI ANESTEZI
AKIF YILDIRIM
69 D1YARBAKIR GAZI YASARGIL EITIM VE ARASTIRMA HASTANESI BEYIN CERRAHI
ULA5 AKTAS
70 D1YARBAKIR GAZI YASARGIL EiTiM VE ARA5TIRMA HASTANESI
BEYIN CERRAHI
iLKER K1RAZ
71 D1YARBAKIR SELAHADDIN EYYUBI DEVLET HASTANESI ANESTEZI
SAHIN YOKSEL
72 D1YARBAKIR SELAHADDIN EYYUB1 DEVLET HASTANESI ANESTEZI
KOKSAL DALKILI
73 D1YARBAKIR SELAHADDIN EYYUBI DEVLET HASTANESI ANESTEZI
ALl OMIT ESBAH
74 D1YARBAKIR SELAHADDIN EYYUB1 DEVLET HASTANESI ANESTEZ1
ERHAN GOKcEK
75 D1YARBAKIR KADIN DOUM VE cOCUK HASTALIKLARI HASTANESI ANESTEZI
ARZU YAVUZ
76 D1YARBAKIR KADIN DOUM VE cOCUK HASTALIKLARI HASTANESI
ANESTEZ1
METIN QNGI
77 D1YARBAKIR DICLE UNIVERSITESI HASTANELERI
NOROLOJI
HASAN HOSEY1N OZDEM1R
78 ANKARA
BKM
ZOLEYHA cicEN
ANKARA BKM
Dr. Murat OZTURK
Daire Bakani V.
OLUR
Uzm. Dr. Arif KAPUAASI
Bakan a.
Genel MOdür Yardimcisi V.
ORGAN BAINOA UYUM IcIN TEKN1I< YARDIM PROJESI EiTiMCi LISTESE
DIYARBAKIR / 26-28 5UBAT 2015
ADI SOYADI
HASTANE ADI
UZMANLII
?r t
BAG I$ 1
Yrd.Doc.Dr. Yusuf inanç
GAZIANTEP UNIVERSITESI TIP FAKULTESI Nöroloji
Yrd. Doc.Dr. Uygar UTKU
KAHRAMANMARAS SUTcU IMAM UNIVERSITESI TIP FAK.HASTANESI Nöroloji
Uzm.Dr. Meneke OZcELiI<
ANKARA UNiVERSITESI TIP FAKULTESi
Anestezi Uzmanr
Prof. Dr. Mustafa Kemal BAYAR
ANKARA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI iBN-i SINA HASTANESI
Anestezi Uzmani
Uzm.Dr. Edip GONULLU
VAN EiTiM VE ARASTIRMA HASTANESI
Anestezi Uzmant
Dr. Ahmet AKIROLU
ISTANBUL ACIBADEM
Doktor
Melih AZAP
KONYA NUMUNE HASTANESI
Doktor
Ismail Cern 6ZCAN
ELAZI6 FIRAT UTF
Doktor
Hatice GUNDUZ
DIYARBAKIR 8KM
F1emireIik
BAIS2
iLETiM
Dr. Murat OZTURK
Daire Bakani V.
dug
Uzm. Dr. Arif KAPUAASI
Bakan a.
Gene[ Müdür Yardimctsu
Bu beige 5070 sayili elektronik imza kanuna gore guvenli elektronik imza He imzalanmistir.
LP_:7
Technical Assistance for Alignment in Organ Donation- Europe Aid/131052/DISER/TR
Contact No: TR2009/0328.01-01/001
Faaiiyet B2
SaIik Personeli Eitimi
Alt-Faaliyet B2-3
Uzman Eitimi
Beige Versiyonu
FINAL
Etkinlik Lideri
Danica Avsec- Anahtar Uzman
Proje Lideri
Teknik Yardum Ekibi
Uzman Eitimi
Toplanti Tarihi
26-28 ubat 2015
Toplantinin Süresi
2.5 gun
Topianti Saati
1. Gun- 13:00-18:00
2.Gun- 9:00-18:00
3.Gun- 9:00-14:00
Dedeman Diyarbakir
Elazig Cd, 21400 Diyarbakir
http://www.dedeman.com/otel-diyarbakir/dedeman-diyarbakir.aspx
Uzman eitiminde kullanilacak Eitici Eitimi Modülleri:
Toplantu Yerl
Dersier
Modül 1 :Bai I- Beyin O!umQ Tanisi
Modül 2:13ai II- Donär Bakimi
Modül 3:1Ietiim- Aile Görümesi
Toplantiyi Düzenleyen
EiticiIer
Proje Kisa Dönem
Uzmantar
Katilumci Sayisu
Teknik Yardim Ekibi
ModUl 1: Yrd.Doc. Dr. Yusuf INANç, Yrd.Doç.Dr. Uygar UTKU
Modül 2: Prof.Dr. Mustafa Kemal BAYAR, Uzm.Dr. Edip GONULLU
Modül 3: Dr. Ismail Cern cDZCAN, Hem. Hatice GUNDUZ
Modül 1: Uzm.Dr. Meneke OZcELtK
Modül 2: Dr. Ahrnet QAKIROOLU
Modul 3: Dr. MeHh AZAP
75 kii (beyin ölümü tespiti ye donär bakimi ile ilgili uzman doktorlar)
Bu beige 5070 sayili elektronik iniza kantrajAeiektronik imza He imzalanmistir.
t poe Avnjpa BirI v6 TijrJye CumhunyeU tarafindan cXtaJaa flnanse edIlFflkted.
(Iii)
IC SaOhk e3k3rI
Perembe Günü
13:00-14:00
14:00-14:30
14:30-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
öOLE YEMEOI
Genel Oturum:Uzman Eitimine Giri
Genel Oturum:Konu 1: BAI? 1 (Beyin Olümü Tanisi)
Genel Oturum:Konu 2: BAI 2 (Donär Bakimi)
KAHVE MOLASI
Genel Oturum:Konu 2: BAOI 2 (Donor Bakimi) (devami)
17:00-18:00
Genel Oturum:Konu 3: ILETiM (Aile garumesi)
Cuma GUnü
9:00-11:00
Grup çaIimasi (Iütfen aaidaki gündeme bakin)
11:00- 11:30 KAHVE MOLASI
11:30-13:00
Grup çaIimasi (Iütfen aaidaki gündeme bakin)
13:00- 14:00
OOLE YEMEI
14:00-16:00
Grup çaIimasi (Iütfen aaidaki gündeme bakin)
16:00-16:30 KAHVE MOLASI
16:30-18:00
Grup catimasi (Iütfen aaidaki gündeme bakin)
Cumartesi Günü
9:00-11:00
Grup caIimasi (Iütfen aaidaki gündeme bakin)
11:00-11:30 KAHVE MOLASI
11:30-13:00
Grup caIimasi (Iütfen aaidaki gundeme bakin)
13:00-14:00
Genel Oturum: GOrüIer,Test,DeerIendirme
14:00-15:00
AY KAHVE IKRAMI
GUndem
Günler
Grup I
1 Grup 2
1 Grup 3
Perembe
Turn gruplar igin ortak oturum (yukari bakiniz)
(öIeden sonra)
Cuma
Bai II
IIetiim
I
(sabah)
Cuma (öIeden sonra) Bai II
IIetim
Ba I
Cumartesi (sabah)
IIetiim
Bai I
Ba II
Cumartesi (öIeden
Turn gruplar igin ortak oturum (yukari bakiniz)
son ra)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 674 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content