close

Enter

Log in using OpenID

(YEF) Yapı Kredi Yat.Men.Değ.A.Ş A Tipi Şem.Fonu. Bağlı BIST 30

embedDownload
YKY
(YEF) Yapı Kre di Yat.Me n.De ğ.A.Ş A Tipi Şe m.Fonu. Bağlı BIST 30 End. Alt Fonu (4. Alt Fon)
ŞUBAT 2015 AYLIK RAPO RUDUR.
1- FO NU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
: (YEF) Yapı Kre di Yat.Me n.De ğ.A.Ş A Tipi Şe m.Fonu. Bağlı BIST 30 End. Alt Fonu (4. Alt Fon)
B. KURUCUNUN ÜNVANI
: YKY
C. YÖNET İCİ ÜNVANI
: YAPI KREDİ PO RTFÖ Y YÖ NETİMİ A.Ş.
D. FON T UTARI
:
51,200,000.00
E. FON T OPLAM DEĞERİ
:
23,335,034.55
F. T EDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
480,755,278.00
G. FONUN KURULUŞ T ARİHİ
:
20.11.2000
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.048538
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.051410
C. AYLIK PAY FİYAT I ART IŞ ORANI
:
-5.59%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ART IŞ ORANI
:
-2.43%
E. YILLIK PAY FİYAT I ARTIŞ ORANI
:
35.49%
F. ORT ALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMET LER YÜZDESİ
Hisse Senedi
:
89.74%
Devlet T ahvili
0.00%
Hazine Bonosu
0.00%
Özel Sektör T ahvili
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP
0.00%
Devlet T ahvili Repo
10.26%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
0.00%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro T ahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VIOP Nakit Teminat
0.00%
Varant
0.00%
Forward
0.00%
Vadeli_TL
0.00%
06/03/2015 11:25:12
Sayfa 1 / 4
Vadeli_YP
0.00%
Opsiyon APG
0.0000%
Opsiyon
0.0000%
Katılma Belgesi
0.0000%
Katılma Belgesi YP
0.0000%
G. AYLIK ORT ALAMA T EDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORT ALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
9.42%
6.45%
Devlet Borçlanma Senetleri
0.00%
I. PORT FÖYÜN ORT ALAMA VADESİ
:
0.00
J. AYLIK KORELASYON
:
0.9997558
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON
:
0.9988367
3- FON PORTFÖY DEĞERİ T ABLOSU
:
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
1.00
20.56
0.00
AKBNK
233,532.30
1,914,964.89
8.53
AKENR
0.56
0.64
0.00
AKGRT
1.00
2.24
0.00
ANSGR
1.18
1.67
0.00
ARCLK
25,727.00
389,764.05
1.74
ASELS
46,934.00
563,208.00
2.51
AYGAZ
0.12
1.18
0.00
BIMAS
25,410.00
1,194,270.00
5.32
1.00
16.35
0.00
A) HİSSE SENET LERİ
AEFES
BIZIM
:
DOHOL
34,820.49
24,374.34
0.11
EKGYO
249,845.00
782,014.85
3.48
ENKAI
53,124.66
271,998.24
1.21
EREGL
201,454.93
850,139.80
3.79
FINBN
0.11
0.32
0.00
FROTO
6,750.00
229,162.50
1.02
GARAN
280,418.00
2,518,153.65
11.22
HALKB
85,146.00
1,272,932.70
5.67
HURGZ
0.39
0.30
0.00
ISCTR
193,466.20
1,216,902.39
5.42
ISGYO
0.86
1.54
0.00
KCHOL
77,052.73
901,516.93
4.02
KRDMD
43,870.65
79,844.58
0.36
MGROS
4,609.00
103,472.05
0.46
NETAS
50.00
490.00
0.00
OT KAR
1,140.00
107,730.00
0.48
06/03/2015 11:25:12
Sayfa 2 / 4
PETKM
14,400.58
55,010.23
0.25
PGSUS
2,750.00
77,137.50
0.34
PT OFS
0.54
2.77
0.00
SAHOL
123,363.90
1,194,162.54
5.32
93,899.16
347,426.89
1.55
SKBNK
0.67
1.24
0.00
SKBNK
0.03
0.06
0.00
SKBNK
0.02
0.03
0.00
SISE
SNGYO
0.08
0.07
0.00
T AVHL
21,960.00
440,298.00
1.96
T CELL
107,143.76
1,408,940.38
6.28
T HYAO
96,125.38
869,934.65
3.88
T KFEN
28,200.76
156,514.21
0.70
T OASO
18,350.44
300,947.28
1.34
T RKCM
40,000.00
147,200.00
0.66
T SKB
1.25
2.47
0.00
TTKOM
63,729.00
464,584.41
2.07
T UPRS
17,648.00
935,344.00
4.17
ULKER
22,375.65
435,206.41
1.94
VAKBN
84,691.97
445,479.74
1.99
YKBNK
104,774.63
486,154.30
2.17
2,402,772.98
20,185,330.97
89.94
T RT060121T16
255,186.74
255,186.74
1.14
T RT240216T10
2,001,569.86
2,001,569.86
8.92
T OPLAM
2,256,756.60
2,256,756.60
10.06
T OPLAM
B) DEVLET T AHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
C) GELİR ORT AKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORT AKLIĞI SENET LERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ T AHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKT ÖR T AHVİLLERİ
:
H) KİRA SERT İFİKALARI
:
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
İ) ALT IN VE DİĞER KIYMET Lİ MADENLER
:
J) T ERS REPO
:
K) DİĞER
:
L) VARANT
:
M) VIOP NAKİT TEMİNAT
:
4- FON T OPLAM DEĞERİ T ABLOSU
:
A. FON PORT FÖY DEĞERİ T ABLOSU
:
22,442,087.57
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
1,659.89
C. ALACAKLAR (+)
:
981,406.92
06/03/2015 11:25:12
Sayfa 3 / 4
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
E. BORÇLAR (-)
:
90,119.83
FON T OPLAM DEĞERI
:
23,335,034.55
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
0.00
:
Açıklama
T utarı
37001
Fon Yönet im Ücreti
3 7002
Denet im Ücreti
381.08
370032
O/N RRP T ahvil Borsa Payı
345.31
3 7004
Aracılık Komisyonu
582.69
37005
Vergi, Resim ve Harçlar
37006
Saklama Giderleri
160.85
37009
Noter T asdik ve Ücreti
116.73
3 7 0141
38,413.40
76.70
İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi
10,500.00
T oplam
50,576.76
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
T EMET T Ü VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
:
Açıklama
Giriş T arihi
Stok
Kazanılan Nominal
SKBNK Bdl :%5.06 Bds :%2.30
27.02.2015
0.67
0.03 0.02
06/03/2015 11:25:12
Sayfa 4 / 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
75 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content