close

Enter

Log in using OpenID

152. Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

embedDownload
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY
13.03.2015 18:01:08
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
ZEYNEP
1 YILDIRIM
GÜNDOĞDU
2
MURAT
KAYMAN
AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
MALİ İŞLER
MÜDÜRÜ
GENEL
MÜDÜR
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan
Özel Durum Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi
13.03.2015
17:59:18
13.03.2015
18:00:55
Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E-3
Blok Kat:1 Etiler-Beşiktaş/İstanbul
: 0212-282 01 70 / 0212-282 01 15
: [email protected]
:
: 0212-282 01 70 / 0212-282 01 15
: Evet
: Hayır
: Hayır
: 11/02/2015
2013 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı
: kararların iptali istemli davaya ilişkin gelişme
hk.
Dava Açılma Tarihi
Davanın Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi
Davanın Konusu
Karşı Taraf/Taraflar
Davanın Tutarı
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Mali Tablodaki
Aktif Toplamına Oranı (%)
: 30/06/2014
: 16/07/2014
: Genel Kurul Kararının İptali
: Ömer Dinçkök
: Yoktur
İlgili Mahkeme
:
Dosya No
Davanın Duruşma Tarihi
: Yoktur
T.C. İstanbul 6. Asliye
Ticaret Mahkemesi
: 2014/1077 E.
: 13/03/2015
Alınan Karar
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
Varsa Mali Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
:: 26/05/2015
::-
EK AÇIKLAMALAR:
11.02.2015 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere Sayın Mahkemece 06.03.2015
tarihinde duruşma salonunda yapılması kararlaştırılan bilirkişi incelemesi, bilirkişi
heyetinin kurulamaması nedeniyle ertelenerek bugün gerçekleştirilmiş olup, dava
dosyası rapor alınmak üzere atanan bilirkişiye tevdi edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter,
kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
129 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content