close

Enter

Log in using OpenID

ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ A) Yeni kayıt işlemleri 1) Faturalı araç

embedDownload
T.C.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Trafik Hizmetleri Başkanlığı
ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ
A) Yeni kayıt işlemleri
1) Faturalı araç tescilinde istenilen
belgeler
•
•
•
•
•
•
Faturanın aslı ve fotokopisi,
ÖTV ödeme belgesinin aslı,
Uygunluk belgesinin aslı,
Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi,
Trafik sigorta poliçesinin aslı ve fotokopisi,
TŞOF’tan alınacak araç tescil dosyası ve 2
adet Ek-1 formu,
• Vekil müracaat ediyorsa vekaletname aslı ve
(1) adet fotokopisi,
• Araç tüzel şahsa ait ise ayrıca;
• İmza sirküleri,
• Ticaret sicil gazetesi,
• Geriye doğru 1 yıl içinde alınmış ticaret
odası sicil kaydı.
•
•
•
•
•
•
2) Trafik şahadetnameli araç
tescilinde istenilen belgeler
Şahadetnamenin aslı,
ÖTV ödeme belgesinin aslı,
Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi,
Gümrük vezne alındı makbuzunun aslı,
Trafik sigorta poliçesinin aslı ve fotokopisi,
TŞOF’tan alınacak araç tescil dosyası ve 2
adet Ek-1 formu,
• TSE onaylı araç münferit uygunluk
belgesinin aslı,
• Vekil müracaat ediyorsa vekaletname aslı ve
fotokopisi.
B) Araç nakil ve devir işlemleri
3) Devir veraset işlemlerinde
istenilen belgeler
1) Kendi adına nakil araç
tescilinde istenilen belgeler
• Motorlu araç trafik ve tescil belgesi,
• TŞOF’tan alınacak araç tescil dosyası ve 2
adet Ek-1 formu,
• Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi,
• Trafik sigorta poliçesinin aslı ve
fotokopisi,
• Vekil müracaat ediyorsa vekaletname aslı
ve fotokopisi,
• Geçerli araç muayene belgesi.
Not: Adres değişikliğinden sonra 1 aylık
sürenin geçmemiş olması gerekmektedir.
• Ek 1 formu, (2 adet)
• Mahkemeden alınmış veraset ilamı veya
noterden alınan mirasçılık belgesi,
• Veraset intikal ilişiği,
• Araç tescil ve trafik belgelerinin aslı,
• Alıcı adına düzenlenmiş trafik sigorta
poliçesinin aslı,
• Geçerli araç muayene belgesi,
• 18 yaşından küçükler için taahhütname,
• Vekil müracaat ediyorsa vekaletname aslı
ve fotokopisi. 2) Noter satışı sonrası nakil
gelecek araç tescilinde istenilen
belgeler
4) İhale satışı sonrası devir
işlemlerinde istenilen belgeler
• Trafik sigorta poliçesinin aslı ve
fotokopisi,
• TŞOF’tan alınacak araç tescil dosyası ve 2
adet Ek-1 formu,
• Eski plakalar ve trafik belgesi,
• Vekil müracaat ediyorsa vekaletname aslı
ve fotokopisi,
• Geçerli araç muayene belgesi,
• Araç tüzel şahsa ait ise ayrıca;
• İmza sirküleri,
• Ticaret sicil gazetesi,
• Geriye doğru 1 yıl içinde alınmış
ticaret odası sicil kaydı.
•
•
•
•
•
•
İcra satış yazısı,
Ek-1 formu (2 adet),
Araç sahibi adına trafik sigortası,
Geçerli araç muayene belgesi,
Araç tescil ve trafik belgeleri,
Araç tüzel şahsa ait ise ayrıca;
• İmza sirküleri,
• Ticaret sicil gazetesi,
• Geriye doğru 1 yıl içinde alınmış
ticaret odası sicil kaydı,
• Devir işlemiyle beraber trafikten çekme
işlemi yapılacaksa; çekme dilekçesi ve araç
plakaları.
C) Diğer işlemler
1) Trafikten çekme ve hurdaya
ayırma işleminde istenilen belgeler
• Dilekçe,
• Ek 1 formu (2 adet),
• Araç tescil ve trafik belgelerinin aslı
ile plakalar,
• Hurdaya ayrılacak M1 ve N1 grubu
araçlar için “bertaraf formu”,
• Vekil müracaat ediyorsa vekaletname
aslı ve fotokopisi,
• MTV borcu ve araç üzerinde hak
mahrumiyetinin bulunmaması,
• Araç tüzel şahsa ait ise ayrıca;
• İmza sirküleri,
• Ticaret sicil gazetesi,
• Geriye doğru 1 yıl içinde alınmış
ticaret odası sicil kaydı.
2) Rehin – haciz veya tedbir
kaldırma işlemlerinde istenilen
belgeler
• Haciz ya da tedbir kaldırma yazısı,
• Noter onaylı rehin kaldırma yazısı,
• Nüfus cüzdanı veya pasaport
fotokopisi,
• Vekil müracaat ediyorsa vekaletname
aslı ve fotokopisi,
3) Kayıp tescil ve trafik
belgelerinin yenilenmesinde
istenilen belgeler
• Dilekçe,
• Muayenesi tespit edilemeyen araçlar
için geçerli muayene belgesi,
• Vekil müracaat ediyorsa vekaletname
aslı ve fotokopisi,
• Araç tüzel şahsa ait ise ayrıca;
• İmza sirküleri,
• Ticaret sicil gazetesi,
• Geriye doğru 1 yıl içinde alınmış
ticaret odası sicil kaydı.
4) Ruhsata LPG işlenmesi
işlemlerinde istenilen belgeler
• Muayenesi yapılmış Ek 1 formu (2
adet),
• LPG faturası,
• Montaj tespit raporu,
• Mühendislik yetki belgesi,
• Araç tescil ve trafik belgeleri
• Vekil müracaat ediyorsa vekaletname
aslı ve fotokopisi,
• LPG tadilatı sonrası alınan geçerli
muayene belgesi,
• Araç tüzel şahsa ait ise ayrıca;
• İmza sirküleri,
• Ticaret sicil gazetesi,
• Geriye doğru 1 yıl içinde alınmış
ticaret odası sicil kaydı.
5) Logo işlemlerinde istenilen
belgeler
• Araç tespit muayenesi,
• Logo kendi adına değilse logosu
kullanılan firma ile sözleşme ve
marka tescil raporu.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 379 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content