close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar

embedDownload
ZAMANA DAİR
MİNYATÜR
YARIŞMASI
ÖDÜLLER:
1. B r nc
2. İk nc
3. Üçüncü
4. Dördüncü
5. Beş nc
6. Altıncı
: 4.000 : 3.000 : 2.000 : 750 : 750 : 750 * Bununla b rl kte dereceye g remeyen eserlerden, jür n n uygun göreceğ
15 (onbeş) esere 500 teşv k ödülü ver lecekt r.
İLETİŞİM:
Necmett n Erbakan Ün vers tes Güzel Sanatlar Fakültes
Ema l:
[email protected]
Web:
konya.edu.tr/fakulteler/guzelsanatlarfakultes
ESERLERİN SON KABUL TARİHİ:
31 Ağustos 2015, Pazartes
ÖDÜL TÖRENİ:
08 Ek m 2015, Perşembe
Konya Selçuklu Beled yes ve Necmett n Erbakan Ün vers tes
Güzel Sanatlar Fakültes şb rl ğ nde gerçekleşt r lecekt r.
lı B
y
a
t
De
zam
a
d
a
an
,
e
y
lg
a
y
n
r.ko
r
t
.
u
.ed
en .
d
n
s
z
adraeb l rs n
ulaş
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 419 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content