close

Вход

Log in using OpenID

bakterilere bağlı hastalıklar

embedDownload
BAKTERİLERE BAĞLI
HASTALIKLAR
Dr. Sibel AK
Bugün;
•  Solunum yolu ile bulaşan hastalıklar,
•  Gıda ve su kaynaklı enfeksiyonlar,
•  Deri ile ilişkili enfeksiyonlar,
•  Cinsel yol ile bulaşan hastalıklar,
•  Artropod kaynaklı enfeksiyonlar.
Solunum Yolu Ile Bulaşan
Hastalıklar
•  Streptokokal hastalıklar
•  Tüberküloz
•  Lepra hastalıklar
•  Lejyoner hastalığı
Streptokokal Hastalıklar
•  Streptococcus cinsi bakteriler neden olur.
•  Gram pozitif zincir yapan bakterilerdir.
•  Bazı türleri müköz membranlarda
kommensal olarak bulunabilir.
» Streptococcus pyogenes
» Streptococcus pneumoniae
S.pyogenes Enfeksiyonları
•  Grup A beta-hemolitik streptokoklardır (GABHS).
•  Bakteriyel faranjitlerin en önemli nedenidir.
•  Kişiden kişiye damlacık yoluyla bulaşır.
• 
• 
• 
• 
• 
Farenjit
Sellülit
Kızıl
Akut romatizmal ateş
Akut glomerulonefrit
Farenjit
Sellülit
Kızıl
Akut Romatizmal Ateş
Tanı & Korunma
•  Boğaz kültürü altın standart.
•  Serolojik testler
•  İlk enfeksiyondan sonra 3-4 hafta hastayı
kontrol altında tutmak gerekir.
•  Kişisel temizlik ve genel hijyen koşullarına
uyulması gerekir.
Tüberküloz
•  Mycobacterium tuberculosis neden olur.
•  En çok akciğer, daha sonra kemik ve
böbrekler tutulur.
•  Damlacık yoluyla bulaşır.
•  Tanı için kültür altın standart.
•  Korunma; canlı BCG aşısı
Lepra Hastalığı
•  Cüzzam hastalığıdır.
•  Hastalar burunlarında basil
taşır.
•  İnsandan insana bulaş olabilir.
•  Aşısı yoktur.
•  Hastalarla teması olanlara
proflaksi önerilir.
Lejyoner Hastalığı
•  Pnömoni hastalığıdır.
•  Su sistemleri, klimalar, hava nemlendiriciler suni
kaynaklardır.
•  Balgamın boyanması tanıda kullanılır.
•  Serolojik testler
•  Aşısı yoktur.
•  Su kaynaklarının iyi klorlanması gerekir.
Gıda ve Su Kaynaklı
Enfeksiyonlar
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Stafilokoklara bağlı gıda zehirlenmeleri
Botulismus
Bacillus cereus gıda zehirlenmeleri
Tifo
Şigelloz (Basilli dizanteri)
Escherichia coli gastroenteriti
Stafilokoklara Bağlı Gıda
Zehirlenmeleri
•  Staphylococcus aureus neden olur.
•  Gram pozitif kok yapısındadır.
•  Salam, kremalı yiyecekler, mayonez ile
bulaşır.
•  Bulantı-kusma tipik belirtidir.
•  İnkübasyon süresi 1-6 saattir.
•  Ateş yoktur.
•  Dışkı sulu ve kansızdır.
Stafilokoklara Bağlı Gıda
Zehirlenmeleri
•  Tanı: Kusmuk ve dışkıdan kültür
yapılması.
•  Korunma: Gıda hazırlama işinde
çalışanların düzenli kontrolü
•  El yıkamak
Botulismus
•  Anaerob bir bakteri olan Clostridium botulinum
neden olur.
•  Erişkinlerde; bozuk konserve tüketimiyle ortaya
çıkabilir.
•  Bebeklerde bal tüketimiyle oluşabilir.
•  İnkübasyon 12-36 saattir.
•  Sinir sistemi tutulumu ve ölüme yol açar.
•  Tanı; serolojik testlerle konulur.
•  Konservelerin dikkatli kullanımı
Bacillus cereus Gıda
Zehirlenmeleri
• 
• 
• 
• 
• 
Gram pozitif bir basildir.
Pirinçli yiyeceklerle bulaşabilir (1-2 saat)
Konserve ile bulaşabilir (8-16 saat)
Gıda kültürü ile tanı konulur.
Korunma: Tahıllar nemli ve sıcak bir
ortamda saklanmamalıdır.
•  Yiyecekler 65 °C ve üzerinde ısıtılmalıdır.
Salmonella Gastroenteriti
•  Salmonella cinsi bakteriler neden
olur.
•  Gastroenterit: Kümes hayvanları
ve yumurta ile bulaşır.
•  İnkübasyon 12-48 saat.
•  Diyare, bulantı-kusma, ateş, karın
ağrısı.
Tifo
•  Salmonella’ların neden olduğu enterik
ateştir.
•  İnkübasyon 10-14 gündür.
•  Ateş, başağrısı, kas ağrısı.
•  Tanı; dışkı kültürü
•  Korunma: Kümes hayvanlarının eti ve
yumurtasının uygun şekilde pişirilmesi.
Şigelloz (Basilli dizanteri)
•  Shigella cinsi gram negatif basiller neden olur.
•  Çok az sayıda bakterinin alınması hastalığa yol
açabilir.
•  Kontamine su ile bulaşır.
•  İnkübasyon süresi 1-3 gündür.
•  Karın ağrısı, ateş, diyare, kanlı dışkı.
•  Tanı; dışkı kültürü.
•  Antibiyotik tedavisi gerektirir.
Escherichia coli Gastroenteriti
• 
• 
• 
• 
• 
Hafif sulu diyare,
Turist diyaresi,
Kanlı diyare ve
Az pişmiş et ile bulaşabilen türleri vardır.
Korunma; yiyeceklerin uygun şekilde
pişirilmesi ve hijyen kurallarına uyulması.
Deri ile İlişkili Enfeksiyonlar
•  Tetanoz
•  Gazlı gangren
Tetanoz
•  Anaerob bakterilere bağlı gelişir.
•  Sinir sistemini tutar.
•  Bakteri ve sporlarını içeren
topraktan yara yerine bulaş,
paslı çivi ile olur.
•  Tanı: Klinik olarak konulur.
•  Korunma: Aşı ve antitoksin.
Gazlı Gangren
•  Savaş alanı enfeksiyonudur.
•  Yara kontaminasyonu ile oluşur.
•  Hızlı yayılır.
Cinsel yol ile bulaşan hastalıklar
•  Gonore
•  Sfiliz
Gonore
•  Etken Neisseria gonorrhoeae’dır.
•  Genitoüriner sistem organlarında
mukozaya yerleşerek hastalık yapar.
•  Tanı; kültür ile konulur.
•  Eşler birlikte tedavi edilmelidir.
Sifiliz
•  Etken Treponema pallidum’dur.
•  Mikroorganizma içeren deri ve mukoza
teması ile bulaşır.
•  Kan yoluyla vücuda yayılarak başka
sistemleri de tutar.
•  Enfekte kişiler 3-5 yıll bulaştıcıdır.
•  Temaslı kişiler tedavi edilmelidir.
Artropod kaynaklı enfeksiyonlar
•  Veba hastalığı
•  Tarla faresi gibi kemirgen hayvanların
kanında bulunur.
•  Fare kanı emen pirenin ısırması ile insana
bulaş olur.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
6 103 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа