close

Enter

Log in using OpenID

2015 yılı muhtelif döküm alaşım elemanları, elektrolitik bakır levha

embedDownload
2015 YILI
MUHTELİF DÖKÜM ALAŞIM ELEMANLARI, ELEKTROLİTİK BAKIR LEVHA,
ELEKTROLİTİK BAKIR LAMA, BAKIR ÇUBUK, PİRİNÇ ÇUBUK VE PİRİNÇ SOMUN
TEKNİK ŞARTNAMESİ
Sıra No
1
2
3
4
Miktarı
(kg)
Etinorm
Malzemenin Cinsi
022 016 0010
Külçe kalay
TS 491 EN 610 KK1
Kokil kalıplara dökülmüş 20-25 kg.lık külçeler
halinde
200
022 020 0015
Ferro krom
DIN 17565 Mlz No : 0.4030
FeCr 70 C1, Cr :%65-75, C :% 0,5-1,
Si :% max1,5 , P : % 0,030 max , S :% 0,050 max
50 kg.lık fıçılarda veya sandıklarda
500
022 020 0026
022 020 0021
5
022 020 0023
6
022 010 0010
7
022 013 0010
8
022 020 0014
9
022 014 0033
Ferro molibden
DIN 17561 Mlz No : 0.4270
FeMo70
Mo:%60-75
C:%0,10
Si:%1
P:%0,10 max.
S:%0,10 max
Cu:%0,50
Tasnif edilmiş ham perlit
(Pik ve çelik dökümde curuf tutucu olarak)
Tane büyüklüğü 0-2,5 mm.
Firmalar denenmek üzere 5 kg. numune vereceklerdir.
250 dm³ lük polietilen veya polipropilen torbalarda
Ferro silis
DIN 17560 Mlz No: 0.3375
FeSi75
Si:%73-79
Al:%1-2
P:%0,05
S:%0,04
C:%0,1
Külçe bakır
DIN 1708´e göre, Cu % 99,75-% 99,90 25 kg´lık
külçeler halinde teslim edilecektir. Külçelerde tufal,
çatlak, kum vb. yabancı maddeler bulunmayacaktır.
Külçeler kokil kalıplara dökülmüş olacaktır.
Külçe Kurşun
DIN 1719 Mlz.no:2.3030
Tane ( Damla ) nikel
DIN 1701
Ni:% 99,95
Etial-171
Al Sİ 10 Mg
Külçeler ~ 14 kg.lık külçeler halinde kokil kalıplara
dökülmüş olacaktır. Kum vs.istenmeyen yabancı
maddeler bulunmayacaktır.
200
1000
1000
5000
250
250
1000
10
11
12
13
14
15
022 019 0010
022 020 0010
022 023 0019
022 024 0057
Antimuan
Sb:%98-99
Fe:%0,1 max.
As:%0,2 max.
Pb:%0,5 max.
Sn:%0,1 max.
Ferrofesfor
P:%23-26
Si:%5 max.
S:%0,1 max.
Cr:%0,5 max.
Mn:%3 max.
C:%0,3 max.
S:%0,1 max.
V:%0,5 max.
3 x1000x1000 mm. Çekme rafine bakır levha (R-Cu)
Mekanik özellikler DIN 17670’e uygun
( R-Cu )( sertlik 45-60 HB10 ) olacaktır.
Toleranslar DIN 1751’e uygun olacaktır.
Kimyevi terkip DIN 1708 (F-Cu) olacaktır.
Bakır miktarı min % 99,90 olacaktır.
5x1000x1000 mm. Çekme elektrolitik bakır levha
(E-Cu)
Mekanik özellikler DIN 40500 Blatt 1’e uygun
( E-Cu )( sertlik 45-60 HB10 ) olacaktır.
Toleranslar DIN 1751’e uygun olacaktır.
Kimyevi terkip DIN 1708 (E-Cu) olacaktır.
Bakır miktarı min % 99,90 olacaktır.
100
100
150
500
022 033 0053
30x6 Çekme elektrolitik bakır lama
Teknik teslim şartları DIN 40500 Blatt 3’e uygun
( E-Cu )( sertlik 45-60 HB10 ) olacaktır.
Toleranslar DIN 1768’ya uygun olacaktır.
Boy : min. 5 mt.olacaktır.
Kimyevi terkip DIN 1708 (E-Cu) olacaktır.
Bakır miktarı min % 99,90 olacaktır.
500
022 033 0084
30x10 Çekme elektrolitik bakır lama
Teknik teslim şartları DIN 40500 Blatt 3’e uygun
( E-Cu )( sertlik 45-60 HB10 ) olacaktır.
Toleranslar DIN 1768’e uygun olacaktır.
Boy : min. 5 mt.olacaktır.
Kimyevi terkip DIN 1708 (E-Cu) olacaktır.
Bakır miktarı min % 99,90 olacaktır.
500
16
022 030 0049
17
022 043 0016
Ø30 mm. Çekme elektrolitik yuvarlak bakır çubuk
Teknik teslim şartları DIN 40500 Blatt 3’e uygun
( E-Cu )( sertlik 45-60 HB10 ) olacaktır.
Toleranslar DIN 1756’ya uygun olacaktır.
Boy:3mt. veya 6mt.
Kimyevi terkip DIN 1708 (E-Cu) olacaktır.
Bakır oranı: min.%99,90 olacaktır.
Ø10 mm. Çekme yuvarlak pirinç çubuk
Mekanik özelliği DIN 17672 ( 100-125 HB)
Toleranslar DIN 1756’ya uygun olacaktır.
Boy:2-5 mt.
Kimyevi terkip DIN 17660 Ms 63
(Ms 63 kalite malzeme teklifi bulunamadığı takdirde
Ms 58 kalite malzeme teklifi değerlendirmeye
alınacaktır.)
500
500
18
022 043 0020
19
022 043 0021
20
022 043 0022
21
022 043 0023
22
022 043 0029
23
022 043 0033
24
022 046 0013
25
022 084 0114
Ø16 mm. Çekme yuvarlak pirinç çubuk
Mekanik özelliği DIN 17672 ( 100-125 HB)
Toleranslar DIN 1756
Boy:2-5 mt.
Kimyevi terkip DIN 17660 MS63
(MS63 kalite malzeme bulunamadığı takdirde MS58
kalite malzeme teklif edilecektir.)
Ø18 mm. Çekme yuvarlak pirinç çubuk
Mekanik özelliği DIN 17672 ( 100-125 HB)
Toleranslar DIN 1756
Boy:2-5 mt.
Kimyevi terkip DIN 17660 Ms63
((Ms 63 kalite malzeme teklifi bulunamadığı takdirde
Ms 58 kalite malzeme teklifi değerlendirmeye
alınacaktır.)
Ø20 mm. Çekme yuvarlak pirinç çubuk
Mekanik özelliği DIN 17672 ( 100-125 HB)
Toleranslar DIN 1756
Boy:2-5 mt.
Kimyevi terkip DIN 17660 MS63
((Ms 63 kalite malzeme teklifi bulunamadığı takdirde
Ms 58 kalite malzeme teklifi değerlendirmeye
alınacaktır.)
Ø22 mm. Çekme yuvarlak pirinç çubuk
Mekanik özelliği DIN 17672 ( 100-125 HB)
Toleranslar DIN 1756
Boy:2-5 mt.
Kimyevi terkip DIN 17660 Ms63
((Ms 63 kalite malzeme teklifi bulunamadığı takdirde
Ms 58 kalite malzeme teklifi değerlendirmeye
alınacaktır.)
Ø40 mm. Çekme yuvarlak pirinç çubuk
Mekanik özelliği DIN 17672 ( 100-125 HB)
Toleranslar DIN 1756
Boy:2-5 mt.
Kimyevi terkip DIN 17660 Ms63
((Ms 63 kalite malzeme teklifi bulunamadığı takdirde
Ms 58 kalite malzeme teklifi değerlendirmeye
alınacaktır.)
Ø60 mm. Çekme yuvarlak pirinç çubuk
Mekanik özelliği DIN 17672 ( 100-125 HB)
Toleranslar DIN 1756
Boy:2-5 mt.
Kimyevi terkip DIN 17660 Ms63
((Ms 63 kalite malzeme teklifi bulunamadığı takdirde
Ms 58 kalite malzeme teklifi değerlendirmeye
alınacaktır.)
14 mm. Çekme altıköşe pirinç çubuk
Mekanik özelliği DIN 17672 ( 100-125 HB)
Toleranslar DIN 1763
Boy:2-5 mt.
Kimyevi terkip DIN 17660 (Ms 63 )
((Ms 63 kalite malzeme teklifi bulunamadığı takdirde
Ms 58 kalite malzeme teklifi değerlendirmeye
alınacaktır.)
M10 altıköşe pirinç somun (Ms 58)
150
250
250
150
500
1000
250
5000 adet
NOT: 1-Firmalar teklifleri ile birlikte malzemeleri tanıtıcı teknik broşür veya kataloğları vereceklerdir.
2-Kontrol, muayene, kabul, teslim ve tesellüm bu şartname esasları dahilinde Bülent Ecevit
Caddesi’ndeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü'nce yapılacaktır
3-Kısmi teslimat yapılabilecektir.
4-Malzemeler dış etkilerden zarar görmeyecek şekilde ambalajlı olarak teslim edilecektir.
5-Malzemelerin teslim süresi 30 takvim günü olacaktır.
6-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar
ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma
Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte
malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
7-Yüklenici tarafından kesilecek faturalar 4 nüsha (1 asıl 3 suret) olarak aşağıda belirtilen
esaslara göre düzenlenecektir.
a) Birime ait fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir;
FATURA ADRESİ
VERGİ
VERGİ
DAİRESİ
NUMARASI
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak,
KARAELMAS
879 003 3931
No: 2 67090 ZONGULDAK
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
74 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content