close

Вход

Log in using OpenID

29 mart.s1

embedDownload
29 MART 2015 PAZAR
614807 >
?
Saatinizi ileri aldınız mı
9
ISSN
771301
1301-6148
Yabancıların hisse senedi stoku
Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 20 Mart
haftasında yaptıkları 102,7 milyon dolarlık net alışla 49
milyar 839,8 milyon dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler 16-20 Mart 2015 haftasında net 102,7 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 137,2 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin önceki hafta 49 milyar 807,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 20 Mart haftasında
yaptıkları 102,7 milyon dolarlık net alışla 49 milyar 839,8
milyon dolara çıktı.
www.hurses.com.tr
GÜNLÜK BAĞIMSIZ TİCARİ EKONOMİ VE POLİTİKA GAZETESİ
Yıl: 37 Sayı: 13197
Fiyatı: 25 KURUŞ
Türkiye’de e-ticaret yapan firma
sayısı yaklaşık 15 bine ulaştı
E-Tuğra Yönetim Kurulu Başkanı Kuran, e-ticaret hizmeti veren kurumları uyararak, "e-ticaret firmaları
1 Mayıs'a kadar sitelerinin güvenliğini sağlamak zorunda. Son günü beklemesinler" dedi.
Emre ERTÜRK
-Tuğra EBG A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı N. Hüseyin Kuran, 1
Mayıs 2015'te yürürlüğe girecek
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkındaki Kanun metnine dikkat
çekerek, e-ticaret hizmeti veren kurumları uyardı. Kuran; "Kanun'da
'Bu Kanun çerçevesinde yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve
güvenliğinden sorumludur' maddesi yer almaktadır. Buna göre Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık 15
bin e-ticaret firması müşterilerinin kişisel bilgilerini korumakla yükümlü
olacaktır. Bunu da ancak SSL güvenlik sertifikası ile sağlayabilirler" dedi.
E-Ticaret hacminin 14 milyar
TL'yi aştığı Türkiye'de, e-ticaret hizmeti veren firma sayısı 15 bine, e-ticaret kullanıcısı sayısı ise 10 milyona ulaştı. Ticaretin yaygınlaştığı internet ortamında kimlik hırsızlarının
sayıları ve hırsızlık yöntemleri de
arttı. E-ticaret sitelerinin, geçerli bir
SSL güvenlik sertifikasına sahip olmaması siteyi kredi kartı numarası,
hesap bilgileri, parola ve kişisel bilgilerin güvenliğini tehdit eden phishing (avlanma) ve diğer kimlik hırsızlığı saldırılarına karşı savunmasız
bırakıyor.
E
Bilkent Sağlık Kampüsü
finansmanında imzalar atıldı
İA Holding tarafından hayata geçirilecek Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Projesi ve Avrupa'nın en büyük,
Dünya'nın tek seferde inşa edilen en
büyük hastanesi olan 1.2 milyar avro
tutarındaki Ankara Bilkent Entegre
Sağlık Kampüsü'nün proje finansmanı kredi sözleşmesi imzalandı. Projenin finansmanında kullanılacak 890
Milyon avro tutarındaki kredi Türkiye Garanti Bankası A.Ş., DenizBank
A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Finansbank A.Ş., Siemens Financial Services,
Garanti Bank S.A, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve UniCredit Bank Austria AG
tarafından sağlandı. UniCredit Bank
Austria AG'nin finansal danışman olarak rol aldığı projede finansman sağlayan kuruluşlardan Siemens Financial Services AG bugüne kadar sağlık
sektöründe verdiği en büyük kredi dilimini bu proje için sağladı. Sağlık
Bakanlığı'nın Kamu Özel İşbirliği Modeli ile inşa edilecek Bilkent Entegre
Sağlık Kampüsü'nün Proje Finansman Sözleşmesi İstanbul'da törenle imzalandı. Proje, Kamu Özel İşbirliği
Modeli ile sağlık alanında Türkiye'de
gerçekleştirilmesi öngörülen projeler
arasında finansman anlaşması imzalanan en büyük proje olma özelliğini
taşıyor. 15 ve 18 yıl vadelerden oluşan
890 milyon avro tutarındaki finansman sözleşmelerinin imza töreni, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu,
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve
üst düzey yetkililerin katılımları ile gerçekleşti. (Haber Merkezi)
D
E-Tuğra EBG A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı N.
Hüseyin Kuran, 1 Mayıs
2015'te yürürlüğe girecek
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'un e-ticaret hizmeti
veren firmalara müşterilerinin kişisel bilgilerini koruma yükümlülüğü getirdiğini belirterek, "Kanun'da 'Bu
Kanun çerçevesinde yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve
güvenliğinden sorumludur'
maddesi yer almaktadır.
Buna göre Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık 15
bin e-ticaret firması müşterilerinin kişisel bilgilerini
korumakla yükümlü olacaktır. Bunu da ancak SSL
güvenlik sertifikası ile sağlayabilirler. Bu Kanun aynı
zamanda sektörün dünya ile entegrasyonunu sağlıyor. Çünkü dünya çapında e-ticaret hizmeti veren firmalarda SSL güvenlik sertifikası; bir
standart olarak kabul ediliyor" dedi.
Kullanıcının bilgilerinin korunmasının en ekonomik ve güvenli yolu SSL güvenlik sertifikası almaktan
geçiyor. 14 milyar liralık ticaret hacminin oluştuğu pazarın sürekli büyü-
mesine karşın kimliğinin çalınacağı
endişesiyle pek çok kimse e-ticarete
dahil olmuyor. Bir sitenin güvenli
olup olmadığı ise adres çubuğunda
yer alan yeşil veya sarı kilitten belli
oluyor. E-Tuğra EBG A.Ş., Yönetim
Kurulu Başkanı N. Hüseyin Kuran, tüketicileri uyararak "Online alışveriş
sitelerini kullananlar mutlaka alışveriş yaptıkları sitelerin güvenlik serti-
fikasının olup olmadığını ve geçerlilik sürelerini kontrol etmelidir" dedi.
SSL sertifikalarının
otomatik olarak yenilenmediğine dikkat çekerek, "Sertifika süresi
bitiminde, sertifika yenilenmez" açıklamasında bulunan Kuran, şunları söyledi:
"Bu nedenle sertifika süresi geçen firmalar
aynı belgeleri hazırlayıp, aynı süreci tekrarlayarak yeniden sertifika
edinmek durumundalar. Örneğin E-Tuğra
Premium SSL sertifikası için faaliyet belgesi ya
da ticari sicil gazetesi,
imza sirküleri, yetki belgesi gibi evrakların her
sene kontrol edilmesi
gerekiyor. Durum böyle olunca otomatik yenileme söz konusu olamıyor." Her gün binlerce kişinin internet ortamında alışveriş yaptığını
kaydeden E-Tuğra EBG A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı N. Hüseyin Kuran,
müşterilerini mağdur etmemek adına e-ticaret yapan firmaları, işlerini
son güne bırakmamaları konusunda
da uyardı.
GSO’dan baklava açıklaması
GAZİANTEP, AA
aziantep Sanayi Odası (GSO),
"Antep Baklavası" ya da "Gaziantep Baklavası" tescili ismini
kullanarak üretim yapan üreticilerin,
Türk Patent Enstitüsü (TPE) Mahreç
İşareti mevzuatında belirlenen özelliklere göre üretim yapması gerektiğini bildirdi. GSO'dan yapılan yazılı
açıklamada, son günlerde bazı basın
yayın organlarında "GSO esnafa uyarı yazısı gönderdi" şeklinde yanlış
haberlerin yer aldığı belirtildi.
GSO'nun "Antep Baklavası" ibaresinin coğrafi işaret olarak tescilinin 27
Nisan 2007'de TPE'den alındığına
dikkat çekilen açıklamada, "Böylece
Antep Baklavası'nın üretim metodu,
Antep fıstığı, şerbetine kadar tarifi ve
kullanılacak tepsisine kadar her şeyiyle tescili alındı" denildi. Açıklamada
ayrıca GSO'nun "Antep Baklavası"nın
uluslararası tescili için 2009'da AB Komisyonuna başvurduğu ve 2013 yılında AB tescilinin de alındığı hatırlatıldı. GSO tarafından esnafa herhangi bir
uyarı yazısı gönderilmediği ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"TOBB ve TESK'ten baklava imalatçılarının değil Antep Baklavası
imalatı yaptıklarını beyan eden firma-
G
ların listesini istendi. Listeyi almak istememizdeki amaç bu imalatçıları
ürünün özelliklerine uygun imalat
yapmak için bilgilendirmekti. TPE'nin
'555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin' 3. maddesine göre
'Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü
veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge
veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü
gösteren işaretlerdir. Ayrıca 17. maddesine göre, coğrafi işaretler ancak bu
Kanun Hükmünde Kararname şartlarını karşılayan ürünler üzerinde kullanılır. Coğrafi işaretlerden menşe adları, sicilde belirtilen coğrafi bölgede
faaliyet gösteren üreticiler tarafından,
sicilde belirtilen ürünlerin üzerlerinde veya ambalajlarında, bu ürünlerin
sicilde gösterilen kalite, ün ve diğer
özellikleri taşıması koşuluyla ticari
olarak kullanılır. Mahreç işaretlerinin
kullanımı için ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin sicilde belirtilen yöre, alan veya
coğrafi bölge sınırları içinde yapılmış
olması ve ürünün sicilde gösterilen kalite, ün ve diğer özellikleri taşıması
şartı aranır. Yukarıda belirtilen kriterlere uymak şartıyla, 'Gaziantep Baklavası' her yerde imal edilebilir."
‘Hammaddeye rahat ulaşım
ihracatımızı yüzde 20 artırır’
İHKİB Başkanı Tanrıverdi, ihracatın genel seyrinde parite kaynaklı düşüş olduğunu belirterek,
"İhracatçılar hammaddeye daha rahat ulaşabilse, ihracatta yüzde 20'nin üzerinde bir ekstra artış olabilir"
stanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, sektöre yönelik olumsuz
haberlerin üzücü olduğunu belirterek, "Hazırgiyimci dahi olmayan, haksız kazancı kendine helal
gören insanlar ile bugüne kadar
namusuyla çalışmış ihracatçıyı aynı kefede değerlendirmek zorumuza gidiyor" dedi.
18. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin tanıtım toplantısında konuşan Tanrıverdi, ihracatın genel
seyrinde paritede yaşanan değişimin de etkisiyle negatif bir görünümün hakim olduğunu, bu sorunun
pazar çeşitlemesine gidilerek aşılabileceğini, Zirve'nin de bu amaca hizmet ettiğini kaydetti.
Hazırgiyim ve tekstil sektörü
olarak Türkiye ekonomisinin kilit
taşı olduklarını bildiren Tanrıverdi, "Yıllardır üretimde, ihracatta ve
istihdamda ülkemize değer katıyor, tüm bu verileri daha da yukarılara çıkarmak için pek çok ilke imza atıyoruz. Tüm dünyayı karış
karış adımlarken, öğrendiklerimizi ülkemizin diğer sektörleriyle
paylaşıyor, onların da büyümesinin, gelişmesinin önünü açıyoruz"
dedi. Türkiye 1995’te toplam 21,6
milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, sektör olarak 6,2 milyar
dolarla bunun neredeyse üçte birini gerçekleştirdiklerini aktaran
İ
‘Enerji arz güvenliği
son derece önemli’
PİYASALARDAKİ rahatlık ve fiyatların düşük olması geçici bir dönem
olabileceğini belirten IEA İcra Direktörü Birol "Orta Doğu şu anda da
ileride de dünyanın en önemli
enerji merkezi olmaya devam edecektir" dedi.
Haberi sayfa 4’te
18. Avrasya Ekonomi Zirvesi
7 Nisanda başlayacak
Marmara Grubu Vakfı (MGV) Başkanı
Akkan Suver ise toplantıda "Entelektüel Kapitalizm ve Bağlantı Ekonomisi"
ana başlığı altında gerçekleştirilecek
zirve hakkında bilgi verdi. Suver, zirvenin Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta
Asya'da olduğu kadar Avrupa'da ve
Uzak Doğu'da da kabul gören bir etkinlik haline geldiğini söyledi. Suver,
Zirveye 40 ülkeden cumhurbaşkanı,
Tanrıverdi, 2000'de 7,2 milyar dolar olan ihracatlarını, 2010'da 14,2
milyar dolara, geçen yıl ise 18,7
milyar dolara taşıdıklarını söyledi.
Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü olarak son 20 yılda 233 milyar
dolarlık ihracata imza attıklarını
vurgulayan Tanrıverdi, "Son 10
yılda toplam 152 milyar dolar olan
ihracatımızın 52 milyar dolarını geride bıraktığımız üç yıl içinde gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
Türkiye ortalamasının 1,6 dolar/kg ihracat olduğu bir ortamda
24 dolar ile en yüksek katma değer
sağlayan ilk üç sektörden biri olduklarına işaret eden Tanrıverdi,
"Biri mücevher, diğeri savunma
sanayi, peşinden de hazırgiyim
geliyor. Hedefimiz şu an İtalya'nın
rakamı olan 55 doların üzerine
çıkarmak" diye konuştu. Tanrıverdi, sektöre yönelik çıkan olumsuz
haberlerin kendilerini üzdüğünü
belirterek, "Elma ile armudu ayırt
etmemiz lazım. Hazırgiyimci dahi
olmayan, haksız kazancı kendine
helal gören insanlarla bugüne kadar namusuyla çalışmış ihracatçıyı aynı kefede değerlendirmek,
aynı kare içinde göstermek bizim
zorumuza gidiyor" dedi.
Bu insanlar tanımlanırken sektörün adının kullanılmasına şiddetle karşı olduklarını vurgulayan
Tanrıverdi, suçluların adalet karşısına çıkarak yargılanmalarını istediklerini dile getirdi.
Yüzde 30'un üzerinde olan
vergilerin çağ dışı kaldığını vurgulayan Tanrıverdi, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye yüzde 30 ver-
Kansere kaşı antioksidanlar başrolde
Haberi 8’de
başbakan, başbakan yardımcıları, bakanlar ve devlet adamlarının yanı sıra
Türkiye'den de TBMM Başkanı Cemil
Çiçek ile Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katılacağını kaydetti. İHKİB desteği ile 7-9 Nisan 2015'de düzenlenecek 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne, Güney Kore'den İspanya'ya,
Rusya'dan Uruguay'a kadar bir çok ülkenin yüzlerce temsilci katılacak.
gi ile rekabet edemiyor ise artık o
ürünü üretmemesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin rekabet
gücünü iyi görmemiz lazım. Her
yerde rekabetçiyiz diyoruz ama
bunu gümrük duvarları ile yapamayız. Gümrük duvarları ne kadar
çok yüksek olursa, kaçakçılığın
önünü o kadar çok açmış oluruz.
Anti-damping vergilerinin kalkması gerek. İhracatçılar hammaddeye çok daha rahat ulaşabilse, ihracatta yüzde 20'nin üzerinde bir
ekstra artış olabilir. Ekonomi yönetiminin 2023 hedeflerinin altındaki kırılımları çok iyi çalışması gerekiyor, zaman daralıyor. Ek vergilerle birlikte 3 milyar dolar civarında
bir para toplandı, bu paraların
sektöre tekrar teşvik olarak dönmesi gerekiyor. " (İstanbul, aa)
Bajaj'dan 5 yeni bayi
Emre ERTÜRK
ürkiye'de geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana Kuralkan Holding çatısı altında temsil edilen dünyanın en büyük motosiklet üreticileri arasında yer alan Bajaj markası, Türkiye çapındaki bayi ve servis ağını genişletmeye devam ediyor. Mart ayı içerisinde önce Kayseri, Sakarya, Bursa İnegöl ve hemen ardından da İstanbul'da Kadıköy ile Küçükçekmece şubelerini hizmete açan marka, ülke çapında motosiklet tutkunlarına daha
yakın olmak için kısa sürede yeni bayi ve servis noktalarını hizmete almayı planlıyor. Kuralkan Holding, 2014 yılı Mart döneminden itibaren 12 ay gibi kısa bir süre içinde 123 bayi ve 141 servis sayısına ulaşarak Türkiye çapında 57 ilde Bajaj markasını motosiklet tutkunlarıyla buluşturdu. Bajaj Pazarlama ve Satış Müdürü Ekrem Ata şunları söyledi: "Dünyanın en büyük 3 motosiklet üreticisi arasında yer alan Bajaj Auto ile üretim ve ortaklık anlaşmasını imzalamamızın ardından bu özel marka
için çok kısa sürede büyük talep gördük. Her geçen
gün Bajaj markasını layıkıyla temsil eden iş ortaklarımıza yenileri katılıyor. Kayseri, Sakarya, Bursa
İnegöl ve İstanbul'da aramıza yeni katılan bayilerimizle motosiklet severlere artık daha da yakınız."
T
1930’dan
Çin’e tavuk bacağı, ABD’ye
işlemeli tabut’
Haberi sayfa 3’te
‘Ekonomide 2009’a benzer
durgunluğa giriyoruz’
Haberi sayfa 5’te
Günümüze
AYLIK YAPI-TASARIM-KENT KÜLTÜRÜ DERGİSİ
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 664 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа