close

Enter

Log in using OpenID

1.7 bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu 01 03 07

embedDownload
T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :SAĞLIK BAKANLIĞI
Kurum Kodu :15.0
Fonksiyon Kodları
01
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
GENEL KAMU HİZMETLERİ
01
01
Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali
İşler, Dışişleri Hizmetleri
01
01
01
01
01
01
01
03
01
03
02
01
03
02
01
03
09
01
03
09
00
03
01
03
01
04
03
01
04
07
Genel planlama ve istatistik hizmetleri
03
07
03
01
07
03
01
07
03
01
07
04
07
04
00
07
04
00
07
04
00
07
08
07
08
08
07
08
08
07
09
07
09
6.756.173,50
67.995,21
6.688.178,29
533.494,46
533.494,46
Diğer genel hizmetler
6.154.683,83
Diğer genel hizmetler
6.154.683,83
373.396,70
373.396,70
Kurumsal güvenlik hizmetleri
373.396,70
Kurumsal güvenlik hizmetleri
373.396,70
SAĞLIK HİZMETLERİ
07
Cari Yıl (N)
67.995,21
Güvenlik Hizmetleri
00
2
Yasama ve yürütme organları hizmetleri
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
03
Ay :
67.995,21
Genel planlama ve istatistik hizmetleri
00
2015
Yasama ve yürütme organları hizmetleri
Genel Hizmetler
00
Yılı:
Hastane İşleri ve Hizmetleri
309.785.833,09
24.864.531,34
Genel hastane hizmetleri
24.864.531,34
00
Genel hastane hizmetleri
18.612.987,45
03
Sağlık Bakanlığı Yatırımları
Halk sağlığı hizmetleri
6.251.543,89
270.585.906,60
Halk sağlığı hizmetleri
270.585.906,60
00
Halk sağlığı hizmetleri
269.966.102,39
22
Personel Yönetimine İlişkin Hizmetler
Sağlık Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme
Hizmetleri
00
09
24/03/2015 09:34
619.804,21
363.454,16
Sağlık hizmetlerine ilişkin araştırma ve geliştirme
hizmetleri
363.454,16
Sağlık hizmetlerine ilişkin araştırma ve geliştirme
hizmetleri
363.454,16
Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri
13.971.940,99
Sınıflandırmaya girmeyen sağlık hizmetleri
13.971.940,99
Sayfa 1 / 2
T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :SAĞLIK BAKANLIĞI
Kurum Kodu :15.0
Fonksiyon Kodları
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Yılı:
2015
Ay :
2
Cari Yıl (N)
07
09
09
00
Sınıflandırmaya girmeyen sağlık hizmetleri
07
09
09
02
Sağlıkta Dönüşüm Projesi Hizmetleri
178.203,83
07
09
09
07
Sağlıkta Dönüşüm Projesi
460.646,63
07
09
09
19
İç Denetim Hizmetleri
186.035,20
07
09
09
21
Kızılay'a Yapılan Yardımlar
654.445,00
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
24/03/2015 09:34
12.492.610,33
316.915.403,29
Sayfa 2 / 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
53 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content