close

Вход

Log in using OpenID

03 Nisan 2015 Cuma.cdr

embedDownload
İZMİR ATATÜRK STADYUMU 2 NOLU
YAN SAHADA DEV RANDEVU
03 Nisan 2015 Cuma - Yıl : 11 Sayı : 2916 - 50 Krş.
KİRAZ DEVLET HASTANESİNE AMBULANS V
TIBBİ CİHAZTAKVİYESİ
Kiraz devlet hastanesine bir
takım eksikliklerin giderilmesi
için iyi adımlar atıldığını dile
getiren Kiraz belediye başkanı
Saliha Şentürk Özçınar “Kiraz
ilçemizde acil ihtiyaç duyulan
Uzman Doktor tıbbi cihaz ve
Ambulans eksikliklerinin
giderilmesi noktasında Kiraz
Belediyesi ve halkın seçtiği
Belediye Başkanı olarak
öncelikle yıllardır mağdur olan
hastalarımızın bir nebze
derdine deva olmak ve hak
ettikleri sağlık hizmet
ihtiyaçlarının giderilmesi
hususunda Sağlık Bakanlığı ve
İzmir Kamu Hastaneleri
Kurumu Genel Sekreterliği
nezlinde Sayın Bakanımız
Binali YILDIRIM beyin çok
büyük katkı ve talimatları ile
öncelikle Kiraz
Belediyesine hasta
nakil hizmetlerinde
destek olmak amacıyla
tam donanımlı bir
ambulans
kazandırılmış olup, 112
birimine talep halinde
destek verilmektedir.
Bu bağlamda ilçemize
75 yatak kapasiteli
10.000m2 kapalı alan
olan modern bir Devlet
Hastanesi yapılması
teklifi Kamu
Hastaneleri Kurumu
Başkanlığınca
onaylanmış olup, 2016
yatırım programına alınmıştır.
Bu aşamada mevcut
hastanenin hekim ve tıbbi cihaz
yönünden güçlendirilmesi
kapsamında eksik bulunan
Dahiliye branşı için mecburi
hizmet kurası atamasına
konulmuş, ihtiyaç duyulan
Üroloji, Biyokimya, Psikiyatri,
Nöroloji ve Radyoloji
uzmanları ise haftanın
belirli günlerinde fiziki alan
yetersizliği nedeniyle
şimdiki bu şekli ile daha ise
hızla yapımı tamamlanacak
olan 75 yataklı
hastanemizde 22 branş
uzmanı Diyaliz ve palyatif
bakım merkezi içinde olan
Kiraz'lı vatandaşlarımızın
ileri merkezlere gitmeden
yollarda sefil olmadan
sağlık hizmetine
kavuşacaklardır.
Halen hastanemizde 2
Kadın Doğum Uzmanı, 1
Çocuk Uzmanı, 1 Genel
Cerrahi Uzmanı , 1
Anestezi Uzmanı yanı sıra 5
Acil Tabiple birlikte Ameliyatlar
ve tedaviler devam etmektedir.
Geçtiğimiz hafta Ankara
ziyareti aşamasında başta
Sağlık Bakanlığı yetkileri olmak
üzere Kurum Başkanlığı
tarafından hastanemizin tıbbi
cihaz eksikliklerini
tamamlamaya başlandı.2 adet
diş üniti, 4 adet monitör, 2 adet
ventiletör, 1 adet NST cihazı, 1
adet Ultrason ve 1 adet dijital
röntgen cihazı kazandırılarak
yeni bir tesis daha yoğun
bakım ünitesinin açılması
sağlanacaktır.Vatandaşlarımıza
söz verdiğimiz gibi Kiraz hak
ettiği her türlü hizmeti iktidarın
gücünü ve bizim desteğimizi
her daim yanlarında
hissedeceklerdir.
Herkese sağlıklı yaşam
dileriz.”dedi
TİRE 1922'DE
İSKENDER EROĞLU
TEKRAR GÖREVE
GETİRİLDİ
'te
4
Gazetemiz Bünyesinde
çalıştırılmak Üzere
GAZETE DAĞITIMI
için Eleman Alınacaktır.
0532 551 25 65
Türkan (Yunus) ERGİN
03 Nisan 2015 Cuma
Ahmet Cambazoğlu
İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Ödemiş Şube Müdürü
3
03 Nisan 2015 Cuma
T.C ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ
1 NİSAN DEĞİL EŞEK ŞAKASI !
BÖYLE ŞAKA MI OLUR!
Torbalı'da 1 nisan şakası
yapıyım derken eline
yüzüne bulaştırdı.Genç
kız sosyal medyadan
trafik kaza geçirdim dedi.
2012/367 ESAS
ilçesinde trafik kazası
geçirerek hayatını
kaybettiğini sosyal
paylaşım sitesi
üzerinden
duyurdu.İzmir
Torbalı'da 19
Yaşındaki Kız 1 Nisan
Şakası Olsun Diye
Öyle Plan Hazırladı ki,
Aile Duyunca Sinir
Krizleri Geçirdi .
Genç kızın fotoğrafını
paylaşan M.Ö.,
'Hayallerimiz vardı'
notunu da ekledi. Haberi
gören birçok ortak
arkadaş ise şok oldu. Kısa
sürede İzmir'den ve
ilçeden genç kızın
Ailesini ve arkadaşlarının
yürekleri ağza getirdi.
İddiaya göre, Torbalı'da
ikamet eden M.Ö. (19)
isimli genç kız, en yakın
arkadaşı S.Ç'nin (20) Urla
3
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
duvarına taziye mesajları
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, Önemli
yağdı. Bazı kişiler de genç
özellikleri:
kızın ailesini arayarak
1 NO'LU TAŞINMAZIN
başsağlığı diledi. Her
Özellikleri : İzmir İli Ödemiş İlçesi Datbey Köyü Köy Civarı Mevkii 1200
şeyden habersiz olan aile parselde kayıtlı 880,00 m2
ise, kızlarının öldüğü
yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmazın doğusu Datbey yolu cepheli, diğer
haberini duyunca sinir
cepheler komşu parsellerle çevrilidir. Parselin yol cephesinde oturumu
60,00 m2 olan iki katlı yığma yapı mevcuttur. Alt ve üst kat tek konut
krizleri geçirdi. Bazı aile
halindedir. Eski ve bakımsız olan yapı kullanılmaktadır. Elektrik ve suyu
bireyleri durumu
mevcuttur.
Ayrıca parselin iç kısmında oturumu 90,00 m2 olan İki katlı
araştırdıklarında olayın 1
yığma
yapı
mevcuttur. Elektrik ve suyu mevcut olup kullanılmaktadır. Alt kat
Nisan şakası olduğu
dam üst kat konut şeklindedir. Taşınmazın tapu kaydında 2 Derece
anlaşıldı. M.Ö. ise, aldığı
Arkeolojik sit Alanı ve 3.Derece Arkeolojik Sit Sınırlan İçerisinde
tepkiler üzerine
Kalmaktadır. Beyanları mevcuttur. Borçlunun hissesi 1/3 tür.
arkadaşının ölüm ilanını
Kıymeti : 28,800,00 TL
sosyal paylaşım
KDV Oranı : %18
sitesinden kaldırdı.
Satış Günü : 02/06/2015 günü 10:00 -10:10 arası
Yaşanan bu olay iki genç
Satış Günü : 02/07/2015 günü 10:00 -10:10 arası
Satış Yeri : Adliye Mezat Salonu
kızın çevresinden de
Satış
şartları:
büyük tepki aldı.
1- İhale açık anırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %5Û sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle abcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde ()0) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya
aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin(*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu
sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde Ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp
daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
bizlere destek olan Saadet farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen
Partili gençlerimize ve tüm mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
esnafımıza teşekkür
bedelinden alınacaktır.
ediyorum. Bu kampanya
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi İçin dairede açık
Osmanlı'dan gelen bir
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
geleneğimizdir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
Esnafımızın siftahsız
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/367 Esas sayılı dosya
dükkan kapatmaması için numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/03/2015
yapılmıştır.” Dedi.
BASIN : 53136
TİRE’DE SAADETLİ GENÇLER, “SİFTAH BİZDEN”
DEDİ
Yaklaşık bir aydır Türkiye
genelinden Saadet
Partisi Gençlik Kolları
tarafından hayata
geçirilen kampanya sona
erdi.
Yaklaşık bir aydır Türkiye
genelinden Saadet
Partisi Gençlik Kolları
tarafından hayata
geçirilen kampanya sona
erdi.
Kampanya kapsamında
Tire'de esnafları dolaşan
Saadet Partili gençlere,
esnaflara hayırlı işler
dileyerek ellerindeki
zarfları takdim ettiler.
Kapalı zarf içerisinde
siftah olması için sembolik
olarak para ve Saadet
Partisi'nin bu
kampanyasını anlatan
yazı bulunuyordu.
Kampanya ile ilgil konuşan
Saadet Partisi Tire Gençlik
Kolları Başkanı Fevzi
Yazıcı, “Genel
merkezimizin talimatıyla
Türkiye çapında başlatılan
'Siftah Bizden' isimli
kampanyamızı Tire gençlik
kolları olarak biz de
Tire'de yürüttük. Amacımız
esnafımızla kaynaşıp,
onların sıkıntılarına ortak
olmak. Tire'de
gençlerimizin de
desteğiyle son derece
başarılı olarak
gerçekleştirdik. Bu
kampanya sürecinde
2015 YILI İPEKBÖCEKÇİLİĞİ ÜRETİMİ ÖZEL DÜNYA KOLEJİ FİNALDE
sınıf düzeyinden öğrenciler
Uluslararası Bilgi Yarışmasına
İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
davet edildi.Biyoloji, Matematik,
davet edilen Özel Dünya Koleji
SON BAŞVURU TARİHİ
13 NİSAN 2015
Ödemiş Kent Konseyi ve
Bursa Koza Birlik işbirliği
ile sürdürülen
“Geleneksel
İpekböcekçiliğini Teşvik
ve Geliştirme Projesi”nin
2015 yılı üretim sezonunu
başlatmak için Bursa
Koza Birlik Yetkilileri
Ödemiş Kent Konseyi'ni
ziyaret ettiler.
Bursa Kozabirlik
Kooperatif Müdürü
Mehmet Sönmez, Ödemiş
yöresinde üretimin her yıl
artarak geliştiğini ve
bunun memnuniyet
yarattığını belirtirken,
geçen yıllarda olduğu gibi
ipekböceği larva (Kurtçuk)
dağıtımının ücretsiz
yapılacağını, üretim
sonunda yaş koza
alımlarının yine Bursa
Kozabirlik tarafından
gerçekleşeceğini bildirdi.
Üreticilerin taleplerini 13
Nisan 2015 Pazartesi
gününe kadar Ödemiş
Kent Konseyine
bildirmelerini istedi. Alınan
talepler doğrultusunda
İpekböceği larvalarının
Nisan ayı sonunda
üreticilere dağıtılacağını,
Ödemiş merkez dışındaki
çevre mahalleleri de
dolaşarak bilgilendirme ve
eğitim çalışmalarına
başladıklarını söyledi.
Başvuru Adresi: Ödemiş
Kent Konseyi - Emmioğlu
Mahallesi Otel Sokak No:
13 (Yıldız Kent Müzesi
yan sokağı)
öğrencileri sınavda en iyi
şekilde okullarını temsil ettiler.
Özel Dünya Koleji öğrencileri
Ural Bölge Federasyonu
Müdürlüğü tarafından yapılan
Uluslararası Bilgi Yarışmasında
final sınavına katıldı.
MEB tarafından yapılan ortak
sınavlarda başarısını her yıl
katlayarak arttıran, ulusal ve
uluslararası projelerde de
varlığını kanıtlayan Özel Dünya
Koleji öğrencileri, uluslararası
bilgi yarışması alanında da
finale katılmaya hak
kazanarak başarısını bir
kez daha taçlandırdı.
Ural Bölge Federasyonu
Müdürlüğü tarafında her
yıl yapılmakta olan
Türkiye, Rusya,
Kazakistan, Tacikistan,
Ukrayna, Çek
Cumhuriyeti, Almanya,
Yunanistan, Bulgaristan ve
Kırgızistan gibi ülkelerden
katılımcıların yer aldığı 11.
Uluslararası Bilim
Temelleri Bilgi Yarışması
final etabına Dünya
Koleji'nden 5., 6., 7. ve 8.
ZAYİ
Nüfus Cüzdanımı
Kaybettim.
HÜKÜMSÜZDÜR
EROL KURT
Coğrafya, İngilizce ve Almanca
branşlarından42 öğrencinin
36'sı, 1. etabı başarıyla
tamamlayarak İzmir'de yapılan
finaletabına katıldı. Final
sınavını başarıyla tamamlayan
öğrenciler sonuçları sabırsızlıkla
bekliyor.
Özel Dünya Koleji Müdürü
Serkan Taşçıoğlu, öncelikle
uluslararası yarışmalara katılan
tüm öğrencilerini tebrik ettiğini,
finaletabına katılan öğrencilerin
bu aşamada da başarılı
olacakları konusunda emin
olduğunu söyledi. Dünya Koleji
öğrencilerinin akademik,
sanatsal, yabancı dil vb. tüm
alanlarda başarılı olabilecek
donanıma sahip bireyler olarak
yetiştiğini söyleyen
Taşçıoğlu,Özel Dünya Koleji
öğrencilerinin okullarını ulusal
ve uluslararası alanlarda en iyi
şekilde temsil ettiklerini ve
öğrencileri ile gurur duyduğunu
belirtti.
03 Nisan 2015 Cuma
İZMİR ATATÜRK STADYUMU
2 NOLU YAN SAHADA DEV RANDEVU
Grubunda 2. yükselme
maçına çıkacak olan
takımımız Ödemiş
belediyespor 2 maçta 2
galibiyet alarak BAL ligine
çıkma yolunda büyük bir
avantaj sağlamak istiyor.
DEV RANDEVUDA HEM
RAKİP CEYHAN
ALTINYILDIZSPOR HEM
DE ÖDEMİŞ
BELEDİYESPOR SIKI BİR
ŞEKİLDE HAZIRLIKLARINI
TAMAMLIYOR.
Yükselme maçlarında
oynadığı ilk maçında aldığı
beraberlikle umduğunu
bulamayan rakibimiz
Ceyhan Altınyıldızspor
takımı kendi takımlarının
Facebook sayfasından
Bayraklı semtindeki oturan
taraftarlara maça gelme
çağrısında bulundular.
ÖDEMİŞ BELEDİYESPOR
TEKNİK DİREKTÖRÜ
CEYHAN NEZARETİNDE
SON HAZIRLIKLARINI SIKI
BİR ŞEKİLDE TAMAMLADI.
Ödemiş Belediyespor ilk
hafta aldığı zorlu Çiğli
belediyespor karşısında
alınan 2-1'lik galibiyetin
ardından, takım oyuncuları
2'de 2 galibiyet avantajını
değerlendirmek için
ellerinden gelen gayreti
göstermeye devam
ediyorlar.
Ödemiş Belediyespor teknik
direktörü Ceyhan “Bizim için
son derece önemli bir
karşılaşma takım
oyuncularımız olarak, tüm
gücümüzü koyarak,
kazanmak istiyoruz. Bu
önemli maçta
taraftarlarımızı yanımızda
görmek istiyoruz.” Dedi.
ÖDEMİŞ'TEN
TARAFTARLARA ÖZEL
OTOBÜS HAZIRLIĞI
Zorlu maç öncesinde
Ödemiş belediyespor takımı
taraftarları için özel
hazırlıklarda devam
ederken, Ödemiş
belediyespor yönetimi zorlu
maç öncesinde Başkan Halil
GÜLER “Ödemiş
belediyespor olarak tüm
hesaplarımızı galibiyet
üzerine yaptık. Bu önemli
karşılaşmada sevgili
taraftarlarımızı
yanımızda görmek
istiyoruz.” dedi.
BAŞKAN GÜLER
“TAKIMDAKİ TÜM
HEDEFİMİZ 2 MAÇTA 2
GALİBİYET PAROLASI“
Ödemiş Belediyespor
başkanı Halil Güler “llk
hafta alınan Çiğli
belediyespor
galibiyetinin ardından
önemli bir maç olan
Ceyhan Altınyıldız spor
karşılaşmasına
çıkıyoruz.“ dedi.
www.odemiskentgazetesi.com
4
ÖDEMİŞ BELEDİYESPOR U-19 TAKIMI
İZMİR’DE ŞAMPİYON OLDU
Grubunda Namağlup olarak
lider çıkan takımımız
Ödemiş Belediyespor U-19
Takımı İzmir'de play-off
maçlarında rakibi Mavişehir
79 takımıyla normal süresi
3-3 biten karşılaşmanın
uzatma dakikalarında 33'lük eşitlik bozulmayınca
Ödemiş belediyespor maçın
uzatma dakikalarından
sonraki penaltı atışlarında
atılan penaltı atışlarını gole
çevirirken, rakip takımda 3
oyuncunun attıkları penaltı
atışlarını
değerlendiremeyinc
e Ödemiş
belediyespor U-19
takımı şampiyon
olmanın sevincini
doyasıya yaşadılar.
ÖDEMİŞ
BELEDİYESPOR
U-19 TAKIMI
ANTRENÖRÜ YILMAZ
HORASANLIOĞLU
“İZMİR'DEKİ ZORLU MAÇI
KAZANARAK ŞAMPİYON
OLDUK“
İzmir'de oynanan Play-Off
maçını kazanarak
şampiyon olmanın büyük
mutluluğunu yaşadıklarını
dile getiren Ödemiş
Belediyespor U-19 takımı
çalıştırıcısı Yılmaz
Horasanlıoğlu “Bizler için
en büyük mutluluk grupta
ilk önce namağlup
ünvanıyla Lider olarak
çıktıktan sonra Play-Off
maçlarında da Mavişehir
79 takımı
karşısında 3-0
yenik
durumdayken daha
sonra takım
oyuncularımızdan
Burak, Anıl ve
Bilal'ın kaydettiği
goller ile sahadan
3-3 lük
beraberlikten sonra
uzatmalarda da
eşitlik bozulmayınca penaltı
atışlarından sonra
şampiyonluk ipini
göğüsledik. Çok mutluyuz.”
Dedi.
ÖDİHAD BASIN AÇIKLAMASINDA BULUNDU
Ödemiş İmam Hatip Lisesi
ve Mezunları Derneği'nin
Mersin İmam Hatip Lisesi
Mezunu Savcı M. Selim
Kiraz'ın Şehadeti Hakkında
Basın Açıklamasında
bulundu.
Yapılan açıklamada “Allah
yolunda öldürülenlere
"ölüler" demeyin. Bilakis
onlar diridirler, lakin siz
anlayamazsınız.”
Bakara/154
Ülkemizin üzerinde oynanan
oyunların bir yenisinin
dahasahnelendiği
31.03.2015 tarihinde İstanbul
Adliyesinde haince saldırıya
uğrayan Savcı M. Selim
Kiraz'ın şehadeti tüm
milletimiz gibi bizleri de
derinden üzmüştür.
Şehidimize Allah'tan rahmet
,kederli ailesine de baş
sağlığı diliyoruz.
Bu elim hadisenin ardından
yaşanan olaylar yapılan
açıklamalar olayın kendisi
kadar vahimdir.
Ülkemizin başına gelen her
türlü felaketi ,saldırıyı kişisel
ve ideolojik çıkarlarına ya da
düşmanlıklarına alet etmeyi
alışkanlık haline getiren bu
hastalıklı zihniyetin geldiği
nokta içler acısıdır. Bir terör
saldırısından medet umacak
kadar alçalmış olan bu kafa
yapısı karşısında bizler
ülkemizin umutla baktığımız
geleceğine sahip çıkacağız.
Herşeyin farkındayız.
Berkin Elvan üzerinden
“ekmek almaya giden
çocuğu öldürdüler” algısı
yaratmaya çalışan insanlarla
yine onun eline molotofu,
taşı veren insanların aynı
kişiler olduğunu biliyoruz. Bu
insanların kendi çirkin
emellerine ulaşmak için yeni
ilham kaynakları oluşturma
çabalarında ne kadar
vahşileşebilecekleriniibretle
görüyoruz.
İslâmla ilgili herşeye alerjisi
olan aynı kafa yapısının ilgili
ilgisiz bir çok terör olayına
anında islama yamama
çabaları canlı bir şekilde
zihnimizde dururken,
hayatını adalete adamış
masum bir insanın şehit
edilişi karşısındaki
yaklaşımları utanç vericidir.
Gazetelerde hiç hatırlamak
istemediğimiz o fotoğrafı
yayınlayarak bir evlada ,bir
anneye ,bir babaya son kez
en sevdiklerini o şekilde
göstermekten utanmayan bu
kafa yapısına yazıklar olsun.
Bu elim hadiseyi
lanetlemekten imtina eden,
memleketimizde bir musibet
olsa bundan nemalanma
gayretinde olan herkesi
kınıyoruz.
Nefretleri adaletlerinin önüne
geçmiş bu insanlar
karşısında sağduyusunu
şimdiye kadar hiç
kaybetmeyen inançlı gençlik
bundan sonrada aynı tavrını
koruyacaktır. Ancak adaletin
ve hakkın tesisi noktasında
tüm varlığını feda edebilecek
duruşundan da hiçbir zaman
taviz vermeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla
duyurulur.” Denildi.
ÖDEMİŞ İÇİN 3 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
TOPTAN TEKSTİL İMALATI
ve SATIŞI
03 Nisan 2015 Cuma
Yıl : 11 Sayı : 2916
Öktem YILDIRIM
Overlokçu, Reçmeci,
Düz Makinacı
ALINACAKTIR
İş Tel.: 0232 544 60 44
Gsm : 0505 339 92 26
İnönü Mh. Ş. Ali Yücel Cd.
No.34/A
ÖDEMİŞ
www.odem
iskentgaze
tesi.com
www.guvenemlak.com
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
10 443 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа