close

Enter

Log in using OpenID

Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları Duyurusu 08.04.2015

embedDownload
o
ANADoLu üıvivgnsiresi,NE NAsıL KAyıT oı-ngiı-inirvıı
r*
o
Batı Avrupa Açık Yükseköğretim Programı nedir ?
Yaşamlarını Avrupa'nın değişik ülkelerinde sürdüren lise veya dengi
okul mezunu vatandaşlarımızın yükseköğren im taleplerini karşılamak
üzere, düzenlenen bir yükseköğretim programıdır.
Batı Avrupa Programlarında okuyabi|me şartı nedir ?
Bu programda okuyabilmek için; Avrupa ülkelerinden birinde en az
altı ay oturum iznine sahip olmak, lise mezunu olmak (veya son sınıfta
olmak), giriş sınavını kazanmak, öğrenim bedelini ödemek ve kayıt
sırasında istenen belgeleri eksiksiz hazırlamak gerekir.
Batı Avrupa Açık Yükseköğretim Programı Giriş Sınavı nedir ?
Batı Avrupa Programlarında öğrencilik hakkını elde etmenin koşullarından
biri, Giriş Sınavında yeterli başarıyı sağlamaktır. Batı Avrupa Programları için
yapılan "BAP Öğrenci Seçme S|navı", Anadolu Üniversitesi tarafından; Köln,
Berlin, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Münih, Paris, Londra, Brüksel, DenHaag, Bern ve Viyana'da yapılmaktadır. Öğrenci Seçme sınavı çoktan seçmeli
test türünde yapılır. 27 Haziran 2015 günü yapılacak bu sınavı başaranlar
kayıt hakkı kazanır.
Kimler Seçme Sınavına Katılmadan Kayıt Yaptırabilir?
Daha önce iki veya dört yıllık bir yükseköğrenim programından mezun
olanlar ikinci üniversite kapsamında, Türkiye'deki meslek lisesi
mezunları ise (alanı iki yıllık önlisans programına uygun olanlar)
sınavsız kayıt başvurusu yapabilirler. Genel lise mezunu olanlar BAP
Seçme Sınavına girmek zorundadır.
\.
Batı Avrupa Programlarında hangi bö!ümler var ?
Bu programda hem iki yıllık önlisans hem de dört yıl süreli lisans
program ları mevcuttu r.
}
Dört. DönemIik(2Ylll Ör.ıIisans Programları: .Dış Ticaret, Turizm ve
Otel lşletmeciliği, Halkla llişkiler ve Tanıtım ve llahiyat;
Sekiz Dönemlik (4YlL) Lışaış lrqgIalDlaI!: Türk Di|i ve Edeb iyatı,
l
Sosyoloji, İşletme, İktlsat, Kamu Yönetimi, Uluslararası ilışkiler
5ınavlar nerede olacak ?
Sınavlar, Avrupa'daki sınav merkezlerinde Eğitim ataşe veya
müşavirliklerinin denetim ve gözetiminde yapılacaktır. Sınavlar için
G
kendinize en yakın ülke veya kentitercih edebilirsiniz.
]
Kayıt için ne zaman, nereye başvurmam gerekir ?
2OI5-2OL6 öğretim yılı başvurularınızı 30 Nisan 2015 tarihine kadar,
www.anadolu-uni.de adresi üzerinde yer alan açıklamaları okuyup,
aynı sayfa üzerinden online o|arak yapabilirsiniz. Güncel bilgiler için
www.anadolu-uni.de ve Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Bürosu
Facebook adreslerini ziyaret edebiIirsiniz.
Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa İrtlbat Bürosu :
Adres: Anadolu Universitdt - Kontaktstelle für Westeuropa,
Friesenplatz 13 ,50672 Köln / Deutschland
Tel:0049 22I5IL044 Faks: 0049 22I527749
e-posta: [email protected] İnternet: www.anadolu-uni.de
Face: http://www.facebook,com/Anadol u UniversitesiBatiAvrupa Burosu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
866 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content