close

Enter

Log in using OpenID

2015 \ Ocak - İstatistik Verileri - Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı

embedDownload
2015 YILI OCAK AYI
BRİFİNGİ
UNVANLARA GÖRE DAĞILIM
UNVAN
Vergi Dairesi Başkanı
Grup Müdürü
Müdür
Müdür Yardımcısı
Gelir Uzmanı
Memur ve Diğer Personel
TOPLAM
DOLU KADRO
1
3
9
15
195
321
544
GAZİANTEP
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇALIŞANLARIN BİRİMLER VE UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI
Şef
Gelir
Uzmanı
Gelir
Uzman
Yrd.
12
7
170
19
230
445
2
1
13
1
21
39
9
1
22
33
9
9
Müdür
Müdür
Yarımcısı
MERKEZ
7
NİZİP
1
İSLAHİYE
1
ARABAN
Memur ve
TOPLAM
Diğerleri
OĞUZELİ
2
2
4
YAVUZELİ
2
1
3
2
2
8
9
KARKAMIŞ
NURDAĞI
TO PLAM
1
9
14
9
196
21
295
544
GAZİANTEP
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EĞİTİM DURUMU
EĞİTİM DURUMU
MEMUR SAYISI
ORAN
( %)
İLKOKUL
1
0,18
ORTAOKUL
8
1,47
LİSE VE DENGİ OKUL
146
26,84
YÜKSEK OKUL
389
71,51
TOPLAM
544
100
GAZİANTEP
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI
VERGİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
ORAN
(%)
0-5
5 - 10
10 - 15
15 YIL VE ÜSTÜ
58
24
46
235
10,66
4,41
8,46
43,20
Emekliliği Hak Eden
Personel Sayısı
181
33,27
TOPLAM
544
100
GAZİANTEP
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜKELLEF SAYISI
GELİR VERGİSİ
(GMSİ Dahil )
Gerçek Usul
Basit Usul
TOPLAM
KURUMLAR VERGİSİ
KDV
MTV
İşe Başlayan Mükellef Sayısı
İşi Bırakan Mükellef Sayısı *
51.785
16.115
67.900
12.690
50.837
397.489
1.500
1.173
* Başkanlığımızca Re'sen Terk İşlemi Yapılan Mükellef Sayısı : 48
GAZİANTEP
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANA VERGİ TÜRLERİ İTİBARİYLE MÜKELLEF DAĞILIMI
VERGİ DAİRELERİ
Gazikent VDM
GELİR
VERGİSİ
KURUMLAR KATMA DEĞER
VERGİSİ
VERGİSİ
TOPLAM
7.880
4.240
9.206
21.326
Şehitkamil VDM
15.852
3.350
14.949
34.151
Suburcu VDM
11.090
1.060
8.687
20.837
Şahinbey VDM
22.169
2.893
13.014
38.076
0
0
0
0
Nizip VDM
5.138
531
2.514
8.183
İslahiye VDM
1.953
179
721
2.853
Oğuzeli MM
923
117
494
1.534
Yavuzeli MM
423
49
131
603
Nurdağı MM
1.312
168
759
2.239
Araban MM
904
69
278
1.251
Karkamış MM
256
34
84
374
67.900
12.690
50.837
131.427
Kozanlı VDM
TOPLAM
GAZİANTEP
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR VERGİSİ MÜKELLEF SAYILARI
GERÇEK USULE TABİ GELİR VERGİSİ
MÜKELLEF SAYISI
VERGİ DAİRELERİ
BASİT USULE
TOPLAM
TABİ GELİR
GELİR VERGİSİ
VERGİSİ
MÜKELLEF
MÜKELLEF
TOPLAM
SAYISI
SAYISI
Gelir
Vergisi
G.M.S.İ.
5.708
1.115
20
6.843
1.037
7.880
12.060
880
39
12.979
2.873
15.852
Suburcu VDM
7.933
618
65
8.616
2.474
11.090
Şahinbey VDM
10.996
6.918
135
18.049
4.120
22.169
0
0
0
0
0
0
2.122
466
48
2.636
2.502
5.138
İslahiye VDM
613
265
14
892
1.061
1.953
Oğuzeli MM
417
140
7
564
359
923
Yavuzeli MM
97
14
7
118
305
423
Nurdağı MM
636
69
14
719
593
1.312
Araban MM
232
48
4
284
620
904
68
15
2
85
171
256
40.882
10.548
355
51.785
16.115
67.900
Gazikent VDM
Şehitkamil VDM
Kozanlı VDM
Nizip VDM
Karkamış MM
TOPLAM
* Diğerleri
* Menkul Sermaye İradı, Diğer Ücretler, Değer Artış Kazancı ve Arizi Kazançlar
GAZİANTEP
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM
* DİĞERLERİ
ES.KOM.
A.Ş.
LİMİTED
VERGİ DAİRELERİ
DAR.MÜKELLEF
SERMAYE ŞİRKETLERİ
KİT
KOOPERATİF
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEF SAYILARI
Gazikent VDM
572
3.122
0
58
4
82
402
4.240
Şehitkamil VDM
463
2.616
0
34
7
96
134
3.350
Suburcu VDM
52
787
0
23
1
63
134
1.060
Şahinbey VDM
254
2.102
0
75
4
146
312
2.893
0
0
0
0
0
0
0
0
Nizip VDM
39
373
0
23
0
7
89
531
İslahiye VDM
11
100
0
18
1
5
44
179
Oğuzeli MM
7
67
0
14
0
1
28
117
Yavuzeli MM
0
22
0
5
0
2
20
49
Nurdağı MM
4
84
0
30
0
9
41
168
Araban MM
3
35
0
9
0
1
21
69
Karkamış MM
2
14
0
4
0
0
14
34
1.407
9.322
0
293
17
412
1.239
12.690
Kozanlı VDM
TOPLAM
* Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler İle Belediye İktisadi İşletmeleri
GAZİANTEP
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHAKKUKTA VE TAHSİLATTA ARTIŞ ORANI
TAHS.
ARTIŞ
ORANI
GENEL
TAHSİLAT
İÇ.PAYI
2014
YILI OCAK AYI
TAHAKKUK
2015
YILI OCAK AYI
TAHAKKUK
TAHAK.
ARTIŞ
ORANI
2014
YILI OCAK AYI
TAHS İLAT
2015
YILI OCAK AYI
TAHS İLAT
261.923.388,57
317.791.759,29
21,33%
100.974.171,22
107.919.090,05
6,88%
33,96%
36,44%
70.682.571,54
90.371.767,62
27,86%
3.739.907,81
4.831.664,09
29,19%
5,35%
1,63%
KATMA DEĞER VERGİSİ
357.561.253,04
444.556.170,33
24,33%
58.661.186,14
63.912.562,74
8,95%
14,38%
21,58%
DİĞER VERGİLER
606.343.046,13
701.033.741,22
15,62%
101.610.697,47
96.387.943,90
-5,14%
13,75%
32,54%
1.501.629.560,19
2.063.445.003,50
37,41%
19.416.889,21
19.222.013,82
-1,00%
0,93%
6,49%
8.262.609,14
7.554.044,33
-8,58%
4.866.182,42
3.918.555,04
-19,47%
51,87%
1,32%
2.806.402.428,61
3.624.752.486,29
29,16%
289.269.034,27
296.191.829,64
2,39%
8,17%
100,00%
VERGİNİN TÜRÜ
GELİR VERGİSİ
KURUMLAR VERGİSİ
VERGİ DIŞI GELİRLER
SERMAYE GELİRLERİ
TOPLAM
TAHS.
ORANI
GAZİANTEP
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KDV İADE TUTARLARI
Diğer Red ve İadeler
( Beyana Day. KDV, KDV Tevkifatı)
İhracat İstisnasından Red ve İade
Red ve İade
Toplamı
GENEL TOPLAM
( A+B+C+D )
DAİRELER
Nakten
(A)
Mahsuben
(B)
TOPLAM
Mahsuben
(D)
TOPLAM
Nakten
( A+C )
Mahsuben
( B+D )
45.389.654,04
19.392.714,33
64.782.368,37
3.255.751,26
4.133.879,80
7.389.631,06
48.645.405,30
23.526.594,13
72.171.999,43
272.181,53
47.683,69
319.865,22
1.867.793,26
1.574.400,37
3.442.193,63
2.139.974,79
1.622.084,06
3.762.058,85
20.000,00
36.376,12
56.376,12
90.145,27
258.538,44
348.683,71
110.145,27
294.914,56
405.059,83
Şahinbey VDM
0,00
6.670,87
6.670,87
0,00
1.281.121,78
1.281.121,78
0,00
1.287.792,65
1.287.792,65
Kozanlı VDM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284.961,68
151.663,17
436.624,85
0,00
0,00
0,00
284.961,68
151.663,17
436.624,85
İslahiye VDM
0,00
0,00
0,00
0,00
5.017,87
5.017,87
0,00
5.017,87
5.017,87
Oğuzeli MM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Yavuzeli MM
0,00
0,00
0,00
0,00
15.505,27
15.505,27
0,00
15.505,27
15.505,27
Nurdağı MM
56.098,09
5.846,05
61.944,14
0,00
0,00
0,00
56.098,09
5.846,05
61.944,14
Araban MM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Karkamış MM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.022.895,34
19.640.954,23
65.663.849,57
5.213.689,79
7.268.463,53
12.482.153,32
51.236.585,13
26.909.417,76
78.146.002,89
Gazikent VDM
Şehitkamil VDM
Suburcu VDM
Nizip VDM
TOPLAM
65.663.849,57
Nakten
( C)
12.482.153,32
78.146.002,89
GAZİANTEP
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YAYGIN YOĞUN DENETİM SONUÇLARI
Denetlenen İşyeri Sayısı
Yol Denetimi
Alo 189 Maliye
Fiili Denetim Sonuçları
(Yaygın Yoğun Denetim)
Toplam
Tutanak Sayısı ( Cezalı )
Kesilen Ceza Tutarı (TL)
Re'sen Mükellefiyet Tesis Sayısı
4.307
4.820
126
9.253
1.675
341.743
103
GAZİANTEP
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAKDİR KOMİSYONU FAALİYETİ
GEÇEN AYDAN
AY İÇİNDE
DEVREDEN
GİREN DOSYA
DOSYA SAYISI
SAYISI
20.447
261
AY İÇİNDE
ÇIKAN DOSYA
SAYISI
GELECEK YILA
DEVREDEN
DOSYA SAYISI
2.443
18.230
GAZİANTEP
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
960 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content