close

Enter

Log in using OpenID

3.Niğde ve Nevşehir Koşullarında Farklı İkim Nöbeti Sistemlerinin

embedDownload
 Ülkemizin farklı yerlerinde yetiştirilecek münavebeli yemeklik ve
tohumluk patates üretimlerine model oluşturması, bölge
topraklarının daha dengeli kullanımı yanında, hastalık ve zararlı
gelişiminin daha etkin kontrolünün sağlanması ile bölgede
sürdürülebilir tarım sisteminin uygulanmasına katkıda bulunulması
amaçlanmaktadır.
 Araştırma çalışmalarında Niğde ve Nevşehir yörelerinde
uygulanabilecek 18 farklı ekim nöbeti sistemi incelemeye
alınmıştır.
 Niğde Patates Araştırma
oluşturulan sabit parseller
yıllarında yürütülmüştür.
İstasyonu deneme alanlarında
üzerinde çalışmalar, 2002-2013
 Patatesin üst üste dikiminden ve patatesin içinde bulunduğu ekim
nöbeti sistemlerindeki verim durumları ve ekim nöbeti sistemlerinin
ortalama brüt gelirleri ve net gelirleri incelenmiştir.
Proje çalışmalarında;
o ikili münavebe (patates, mısır, patates)/(patates, fasulye, patates)/
(patates, buğday, patates),
o üçlü münavebe (patates, mısır, soya fasulyesi, patates) / (Patates,
fasulye, sarımsak, patates) / (patates, ayçiçeği, bezelye, patates)
o dörtlü münavebe (patates, buğday, fasulye, mısır, patates) /
(patates, fasulye, ş.pancarı, buğday, patates)/ (patates, nohut, buğday,
fasulye, patates)
o altılı münavebe (patates, fasulye, ş.pancarı, buğday, fasulye, ayçiçeği,
patates) / (patates, buğday, fasulye, mısır, buğday, nohut, patates) /
(patates, M. fiği, ayçiçeği, kolza, M.fiği, mısır, patates )
sistemlerinde en yüksek net gelirlere ulaşılmıştır
N
O
Farklı Ekim Nöbeti Sistemleri
ONG (TL)
BG (TL)
NG (TL)
TNG (TL)
1
Pats, Pats, Pats, Pats, Pats, Pats, Pats, Pats, Pats,Pats, Pats
759 d
- 645 f
5336 c
485 c
2
Pats, Buğ, Pats, Bug, Pats, Buğ, Pats, Buğ, Pats,Buğ, Kabak
840 cd
364 d
4323 fg
393 fg
3
Pats, Fas, Pats, Fas, Pats, Fas, Pats, Fas, Pats, fas, Sarıms
1959 a
860 b
5900 b
536 b
4
Pats, Ayç, Pats, Ayç, Pats, Ayç, Pats, Ayç, Pats, Ayç, Bez
574 e
518 c
4228 g
384 g
5
Pats, Mıs, Pats, Mıs, Pats, Mıs, Pats, Mıs, Pats, Mıs, Soya
354 fg
159 e
7082 a
644 a
6
Pats, Buğ, Fas, Pats, Buğ, Fasu, Pats, Buğ, Fas, Pats, Fas
318 g
181 e
4612 ef
419 ef
7
Pats, Ayç, Buğ, Pats, Ayç, Buğ, Pats, Ayç, Buğ, Pats, Ayç
425 f
157 e
3530 ı
321 ı
8
Pats, Kolz, Ayç, Pats, Kolz, Ayç, Pats, Kolz, Ayç, Pats,Kolz
375 fg
181 e
4065 gh
370 gh
9
Pats, Ayç, Noh, Pats, Ayç, Noh, Pats, Ayç, Nohut, Pats, Ayç
396 fg
128 e
3757 hı
342 hı
10
Pats, M.Fiğ, Mıs, Pats, M.Fiğ, Mıs, Pats, M.Fiğ, Mıs, Pats, M.fiğ
201 h
130 e
5153 cd
468 cd
11
Pats, Buğ, Fas, Mıs, Pats, Buğ, Fasu, Mıs, Patates, Buğ, Fas
829 cd
468 c
4970 d
452 d
12
Pats, Fas, Ş.pan, Buğ, Pats, Fasu, Ş.Pan, Buğ, Pats, Fas, Ş.panc
1918 a
1224 a
4938 de
449 de
13
Pats, Kolz, Ayç, M. Fiği, Pats, Kolz, Ayç, M.Fiğ, Pats, Kolz, Ayç
396 fg
128 e
3109 j
283 j
14
Pats, Noh, Buğ, Fasu, Pat, Noh, Buğ, Fas, Patates, Nohut, Buğ
316 g
180 e
3559 ı
324 ı
15
Pats, Buğ, Fas, Mısır, Buğ, Noh, Pats, Buğ, Fas, Mısır, Buğ
320 g
183 e
3469 ı
315 ı
16
Pats, Fas, Ş.pan, Buğ, Fas, Ayç, Pats, Fas, Ş.pan, Buğday, Fas
894 c
533 c
2526 k
230 k
17
Pats, M. Fiğ, Ayç, Klz, M.Fiğ, Mıs, Pats, M.Fiğ, Ayç, Klz, M.fiğ
198 h
126 e
2775 jk
252 jk
18
Pats, Noh, Buğ, M. Fiğ, Mıs, Fas, Pats, Noh, Buğ, M.Fiği, Mısır
1240 b
882 b
2956 j
269 j
320-82
4238-357
385-32
15-197**
5,1–91
5,1 - 91
Ortalama - LSD
684- 82
D.K (%) – F Değeri
7,2-350**
1. (5) patates, mısır, patates, mısır, patates, mısır, patates, mısır, patates, mısır, soya fas.
2. (3) patates, fasulye, patates, fasulye, patates, fasulye, pat, fasulye, pat, fasulye, sarımsak
3. (1) patates, patates, patates, patates, patates, patates, patates, patates, pat, pat, pat
4. (10) patates, M.fiği, mısır, patates, M.Fiği, mısır, patates, M.fiği, mısır, patates, M.fiği
5. (11) patates, buğday, fasulye, mısır, patates, buğday, fasulye, mısır, pat, buğ, fasulye,
1. (5) patates, mısır, patates, mısır, patates, mısır, patates, mısır, patates, mısır, soya fas.patates
2. (3) patates, fasulye, patates, fasulye, patates, fasulye, pat, fasulye, pat, fasulye, sarımsak, patates
3. (4) patates, ayçiçeği, patates, ayçiçeği, patates, ayçiçeği, patates, ayçiçeği, patates, ayçiçeği, patates
4. (1) patates, patates, patates, patates, patates, patates, patates, patates, patataes, patates, pat, patates
5. (2) patates, buğday, patates, buğday, patates, buğday, patates, buğday, patates, buğday, kabak, pata
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
3 123 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content