close

Enter

Log in using OpenID

Birinci Slayt İçin Tıklayıınz.

embedDownload
Gaziantep Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası
Av.Dr. E.Seyfi MOROĞLU, Moroğlu Arseven Kurucu Ortağı
Yrd.Doç.Dr.Y.Bora ŞENYĐĞĐT, Zirve Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Fevzi TOPSOY, Zirve Üniversitesi Öğretim Üyesi
Şubat 2014
Gaziantep Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası
Finansal Raporlama
ve Denetim Boyutu
Yrd.Doç.Dr.Y.Bora ŞENYĐĞĐT
Zirve Üniversitesi Öğretim Üyesi
Şubat 2014
•
•
•
•
Tarihçe
•
•
•
•
Neden yeni bir Ticaret Kanunu?
•
•
•
•
Yeni Türk Ticaret Kanunu
•
•
•
•
Son dakika: 6335 Sayılı Kanun
•
•
•
•
3
%
-
#
&
.
H
L
JHK
FEO
H
O
K
n
G
N
V
O
U
K
O
U
P
K
HI
E
•
•
#
2
01
R
m
,
G
N
V
G
V
+
+
ž
y
¦
{
ž
®
{
ž
¦
O
U
K
O
_
l
Z
U
£
R
k
œ
~œ
€
€œ
©œ
œ
œ
G
N
V
•
%
{
{
®
ž
{
ž
«


y
x
£
œ
œ
¬
ª
©
j
d
d
<
?
h
<
=
>
>
@
>
>
i
g
&
4
&
/
6
5
,
%
7
;
<
B
;
B
<
d
e
f
>
C
e
>
c
_
FEO
H
O
U
O
L
Q
H
r
R
B
<
<
Ž
ƒ
N
V
G
s
>
’
>†
’
>
C
>
i
š
_
FEO
H
O
U
O
J
Q
H
R
³
V
N
V
N
L
J
H
F
K
H
‹
<

ƒ
;
<
d
G
™
C
e
9˜
A
A
A
jŽ
B
<
<
B
=
’
C
C
g
C
e
>
²
BA
j
ƒŽ
c
<

ƒ
ƒ
Œ
Œ
=
>
C
‚
e
C
C
9
_
_
\
I
_
P
U
U
a
O
U
-
4
$
#
)
)
N
G
s

L
HO
JH
H
J
L
HI
U
P
l
U
l
U
O
R
R
G
G
N
V
Y

a
U
Z
U
O
I
J
U
N
WV
G
V
]V
_
_
\
I
_
P
N
G
_
O
_
J
_
EO
L
K
Q
HO
J
U
J
‹
W
G
N
N
V
V
L
HO
HO
HO
H
HO
HO
HI
-
.
#
R
R
G
N
G
W
^
d
<
B
;<

ƒ
h
<
=
>
:
C
>
e
g
•
a
•
O
U
l
O
U
I
U
\
U
J
U
I
U
b
G
R
S
G
V
G
v
V
W
q

x¦

y
{
x
€
¨
O
U
U
I
U
R
G
W
HO
HI
JHI
T
•
/
*
)
,
•
Š
W
G
Z
O
U
O
U
U
HO
‰Š‹
R
t
D
G
X
V
V
ž§
¦
ž
£
L
L
I
HO
FEO
H
O
U
P
H
H
L
L
P
¢
¥
œ
¡
R
¤
G
GV
X
N
G
G
y
ž
{
ž
£
œ
œ
¬
_
J
_
_
P
U
G
G
V
{
ž¦
­
œ
€
œ
€
©œ
HO
E
H
H
K
HI
I
k
D
D
ˆ
I
U
I
TU
U
J
a
^
G
G
]
G
V
WV
G
Wb
W
V
]V

x
ž
x

{
x
{
O
I
U
a
\
L
HO
H
WV
G
V
WV
G
b
G
N
—
HO
l
U
L
E
H
H
K
HI
I
R
ˆ
G
G
]
G
V
JH
H
\
U
I
I
H
K
G
V
G
]V
W
V
]V
—V
O
a
U
K
H
L
I
L
L
[
€
Ÿ
Ÿ
Ÿ

GV
V
s
G
G
”
€
›œ
L
ZL
H
J
U
O
_
_
J
_
EO
B
<
B
<
<
B
ƒ
…
=
ž

ž
{
G
N
V
`V
N
G
G
^
C
‡
>†
>
g
£
€
¡¢
Z
FHP
U
I
I
U
I
•
"
'
#
8
•
•
•
R
[
W
V
V
V
Y
EO
P
I
U
O
U
V
G
GV
]
<
B„
ƒ
j
ƒ
ƒ
;d
;ƒ
O
U
U
O
Q
U
Z
U
I
U
O
U
R
C
C
p
g
C
>
‚
v
G
N
V
N
G
GV
]
U
Z
U
l
O
U
HO
HO
N
N
U
P
\
K
U
O
U
I
P
Q
U
O
U
U
H
R
R
R
[
V
G
V
Y
G
N
V
V
G
N
HI
L
I
H
HO
_
_
_
O
R
‹

x
ž
W
X
G
€
Ÿ
Ÿ
Ÿ

U
O
U
\
L
L
H
K
I
U
\
U
G
G
V
G
]V
G
N
G
s
G
U
I
P
Z
R
V
V
Y
HO
HI
H
x

{
x
{
?
r
;<
<
G
N
q
=
€
›œ
>
†
M
M
y
ž
{
ž
£
œ
¬
U
EI
P
K
U
E
F
O
L
H
K
I
TU
G
X
N
W
GV
S
HI
L
F
H
P
H
K
HI
I
H
U
Q
W
G
X
V
X
X
X
R
HQ
L
G
G
N
HP
E
Œ“
?d
Œ
ƒ
«


y
x
’
‘
ª
©
l
U
I
U
J
U
I
P
H
U
•
#
•
•
!
(
M
L
JHK
H
HO
HO
L
JHK
F
E
HI
D
G
N
G
R
J
L
L
O
F
H
HO
W
V
Y
X
X
X
u
R
[
G
J
U
U
U
Z
\
I
U
O
•
•
#
G
G
b
GV
N
^b
BA
A
;<
<
C
@
C
–
A
BA
A
?
;<
G
G
G
HO
V
G
HI
_
_
I
EO
T
L
JHK
L
F
H
P

x
y
{
x
€
~
|
{

C
@
>
}
=
9:
z{
z{
xy
w
I
U
_
I
HI
H
Z
LT
I
H
•
•
$
•
•
.
•
•
•
%
•
&'
&
$
•
[
N
G
®
z
±
¦
x°
ž
{
ž
£
O
U
U
O
H
J
U
U
I
U
œ¯
¬
R
D
R
t
v
G
N
V
]Vu
V
«


y
x
ª
©
LT
J
K
L
H
r
d
<
d
<
s
q
=
>
>
p
o
Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu
This image
cannot
currently be
display ed.
Yeni TTK’da finansal raporlama
This image
cannot
currently be
display ed.
Yeni TTK’da finansal raporlama
This image
cannot
currently be
display ed.
Yeni TTK’da bağımsız denetim
•
•
This image
cannot
currently be
display ed.
Hangi şirketler denetlenecek?
This image
cannot
currently be
display ed.
Hangi şirketler denetlenecek?
•
Geriye kalan şirketlere ne olacak?
•
–
–
–
–
This image
cannot
currently be
display ed.
Hangi şirketler denetlenecek?
•
–
–
–
–
•
•
•
Hangi şirketler denetlenecek?
–
–
–
–
Kimler denetçi olabilecek?
Kimler denetçi olabilecek?
•
•
•
•
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 562 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content