close

Enter

Log in using OpenID

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

embedDownload
18.06.2014
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
SİRKÜLER 2014/83
KONU: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun Kapsamında Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilebilecek
Ar-Ge Personeli Sayısının Tespitine Dair Karar
“5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
Kapsamında Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilebilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespitine
Dair Karar” 18 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımını takip
eden aybaşında yürürlüğe girecektir.
Buna göre; 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanun kapsamında, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam zaman eş değer ArGe personeli sayısı otuz olarak belirlenmiştir.
Karar tam metni sirküler ekimizde yer almaktadır.
EK: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanun Kapsamında Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilebilecek Ar-Ge Personeli
Sayısının Tespitine Dair Karar
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
18
Haziran 2014 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29034
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6400
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek Ar-Ge personeli
sayısının tespitine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının 6/5/2014 tarihli ve 3103 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 4 üncü
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
21/5/2014 TARİHLİ VE 2014/6400 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 ‒ (1) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Ar-Ge merkezlerinde
istihdam edilebilecek en az tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayısı otuz olarak
belirlenmiştir.
MADDE 2 ‒ (1) Bu Karar yayımını takip eden ay başında yürürlüğe girer.
MADDE 3 ‒ (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
285 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content