close

Enter

Log in using OpenID

"İlaç Sanayi - Üniversite Ar-Ge İşbirliği" Dr. Ömer Hulki Ocak

embedDownload
İlaç Sanayi ‐ Üniversite Ar‐Ge İşbirliği
Ömer Hulki OCAK
NOBEL İLAÇ
30.10.2014, İstanbul
1
Ülkemizde yapılan İlaç Ar‐Ge Çalışmaları 3 ana başlıkta toplanabilir
1. Temel Araştırmalar
• Etkin madde sentez çalışmaları
• Sentez yöntemlerinin optimizasyonu
• Önformülasyon çalışmaları
30.10.2014, İstanbul
2
Ülkemizde yapılan İlaç Ar‐Ge Çalışmaları 3 ana başlıkta toplanabilir
2. Geliştirme Çalışmaları
• Yeni ilaç taşıyıcı sistemlerin tasarımı
• Kombinasyon çalışmaları
• Formülasyon çalışmaları
• Biyoyararlanım arttırma çalışmaları
3. Klinik Çalışmalar
• BE/BY veya klinik etkinlik çalışmaları
30.10.2014, İstanbul
3
İlaç Endüstrisi Ar‐Ge’sinin SWOT Analizi
30.10.2014, İstanbul
Güçlü
Zayıf
Fırsatlar
Tehditler
4
İlaç Endüstrisinde Ar‐Ge’nin Güçlü Yönleri
Güçlü
Zayıf
Fırsatlar
Tehditler
• Geliştirilen ürünleri üretebilecek uluslararası standartlarda modern üretim sahalarına ve kapasiteye sahip olmak, • Çok geniş bir coğrafyaya gerek ürün gerekse Ar‐Ge çalışmaları yapabilecek bir konumda olmak
• Pazar büyümesi
• Üretim deneyimi
30.10.2014
5
İlaç Endüstrisinde Ar‐Ge’nin ZayıfYönleri
Güçlü
Zayıf
Fırsatlar
Tehditler
• Hammaddede dışa bağımlılık,
• Ar‐Ge merkezlerimizin uluslararası deneyim azlığı,
• Sanayi‐üniversite işbirliğinin yetersiz olması,
• Üniversitelerden Ar‐Ge için yetişmiş insan gücünün sektöre akmaması,
• Teknoloji geliştirme bölgelerinde yaşanan altyapı zorlukları,
• Ülkemizde geliştirilen ürünlerin, ruhsatlandırma ve fiyatlandırma aşamalarında desteklenmemesi,
• Rekabet gücünde yetersizlik,
30.10.2014, İstanbul
6
İlaç Endüstrisi Ar‐Ge’sinde Fırsatlar
Güçlü
Zayıf
Fırsatlar
Tehditler
• Büyük bir ihracat pazarının olması ve bu konuda sanayinin sahip olduğu deneyim,
• Devletin Ar‐Ge teşviklerinin son yıllarda büyük oranda artmış olması,
• İlaçta 2023 hedeflerinin yazılmış olması,
• Ekonomideki istikrarlı gelişme,
30.10.2014, İstanbul
7
İlaç Endüstrisi Ar‐Ge’sinde Tehditler
Güçlü
Zayıf
Fırsatlar
Tehditler
• İlaç fiyat politikaları
• Ar‐Ge için fon yaratma güçlüğü
• Ar‐Ge çalışanlarının maliyetlerinin artması
• Teşvik belgesine bağlanmamış ise Ar‐Ge yapmakta kullanılan tüm malzemelere gümrük vergisi ve KDV uygulanması
• Hindistan ve Çin
30.10.2014
8
Üniversite ve İlaç Sanayinin Asli Görevleri
• Eğitim ve araştırma
• Bilgi üretme
• Yayın yapma
• Devlet kurumları/özel sektöre danışmanlık
30.10.2014
• Ürün geliştirme ve üretme
• Ürünlerini sağlık sistemine sunma • Gelir elde etme ve istihdam sağlama
9
Üniversite
Bilgi üretimi
TÜBİTAK
Kalkınma Bakanlığı
Araştırmalar
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Destek için Kaynak ihtiyacı
30.10.2014
Üniversite/Sanayi
Sanayi
Ürüne dönüşüm
Fon oluşturmak
10
Sanayi‐Üniversite işbirliklerindeki sorunların kaynakları:
• Zaman kullanımı
• Altyapı yetersizliği
• Yeterli araştırma personelinin bulunamaması
• Yapılacak sözleşmelerin şekilleri
• Kısa vadeli proje sözleşmeleri
• Orta vadeli proje sözleşmeleri
• Uzun vadeli proje sözleşmeleri
30.10.2014, İstanbul
11
Teşekkürler…
30.10.2014, İstanbul
12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
208 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content