close

Enter

Log in using OpenID

Biga Anadolu Lisesi-1.Oturum.XLS - Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY
2014/9 Aylık 07.11.2014 17:55:11
Sorumluluk Beyanı
MURAT
1
KAYMAN
GENEL
MÜDÜR
ZEYNEP
2 YILDIRIM
GÜNDOĞDU
MALİ İŞLER
MÜDÜRÜ
AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
07.11.2014
17:52:47
07.11.2014
17:54:21
FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 07/11/2014
KARAR SAYISI : 28
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ : II NO :14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanmış Seri II, No:14.1 "Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve
30.09.2014 tarihinde sona eren ara faaliyet dönemine ait finansal tabloları ve raporları
(Sınırlı İncelemeden Geçmiş) ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, ara
finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya
açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi
bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, tebliğ
uyarınca hazırlanmış finansal tabloların aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve k r ve
zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve
performansını, şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru
biçimde yansıttığını beyan ederiz.
İstanbul,
07/11/2014
Saygılarımızla,
Denetim Komitesi Başkanı
Selçuk YENER
Genel Müdür
Murat KAYMAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
119 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content