close

Enter

Log in using OpenID

CACHEID=3114cc40-b188-4bd7-b63e-03f581135d19;Şarköy SGM Müdürüne Hayırlı Olsun Ziyareti ve Yemin Töreni

embedDownload
BOY C 120
C 130
8
BOY C 120
Boyler kanallar›nda, ›s› eflanjörlerinde,
boylerlerde, so¤utma suyu
devrelerinde ve küçük buhar
kulelerinde kireçtafl› giderimi için
tankl›, düfley eksenli pompa
BOY C 130
Bu model bir önceki modele benzer
ancak borular›n tamamen t›kal› olmas›
durumunda boyler kanallar›nda,
›s› eflanjörlerinde, so¤utma suyu
devrelerinde ve küçük buhar
kulelerinde kireç gideriminde
oldukça etkili olan GEL patentli bir
ak›m yön de¤ifltirici ile donat›lm›flt›r.
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Düfley eksenli pompa
Motor
Koruma
Max. S›cakl›k
Debi
Basma Yüksekli¤i
Hortum Fitingsi
Tank Kapasitesi
Boyutlar Ø x H
A¤›rl›k
230 V - Hp 0,45
IP 54
50°C - 122°F
90* l/dk
20* m
1/2”
100 l
53 x 70 cm
Kg 12
* Pompa ç›k›fl› ile ilgil veriler.
BOY C 180
C 190
Kireçtafl› giderme pompas›
BOY C 180
Boyler kanallar›nda, ›s› eflanjörlerinde,
boylerlerde, so¤utma suyu
devrelerinde ve küçük buhar
kulelerinde kireçtafl› giderimi için
tankl›, düfley eksenli pompa
BOY C 190
Bu model bir önceki modele benzer
ancak borular›n tamamen t›kal›
olmas› durumunda boyler kanallar›nda,
›s› eflanjörlerinde, so¤utma suyu
devrelerinde ve küçük buhar
kulelerinde kireç gideriminde
oldukça etkili olan GEL patentli bir
ak›m yön de¤ifltirici ile donat›lm›flt›r.
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Düfley eksenli pompa
Motor
Koruma
Max. S›cakl›k
Debi
Basma Yüksekli¤i
Hortum Fitingsi
Tank Kapasitesi
Boyutlar Ø x H
A¤›rl›k
230 V - Hp 0,75
IP 54
50°C - 122°F
150* l/dk
22* m
1”
100 l
53 x 72 cm
Kg 14
* Pompa ç›k›fl› ile ilgil veriler.
KIREÇTAfiI GIDERME POMPASI
Model
Kod
Boy C 120
121.090.00
Boy C 130
121.110.00
Boy C 180
121.130.00
139
Boy C 190
121.150.00
K‹REÇTAfiI G‹DERME
Kireçtafl› giderme pompas›
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
80 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content