close

Enter

Log in using OpenID

asansör tebliği - Eskişehir Ticaret Odası

embedDownload
Şebeke geriliminde çalışan halojen lambalar için
duylar
Işığa Bağlantınız
Şebeke geriliminde çalışan halojen lambalar için duylar
İçindekiler
G9
· 25.830
· 25.834
[08] 10
[08] 8
25.834 G9 duyları için aksesuarlar
· 25.904
[08] 11-13
· 25.934
[08] 8, 9
25.830 duyları için aksesuarlar 25.830
· 22.501
[08] 12
· 25.930
[08] 11
Montaj yardımcısı
· 25.901
GU10
· 25.819
· 25.829
GZ10
[08] 18, 19
[08] 17
GZ10 / GU10 için aksesuarlar
· 25.919
[08] 20, 21
· 25.803
· 25.804
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[08] 15, 16
[08] 14
· 25.818
· 25.828
R7s
2008-2011
[08] 13
[08] 22
[08] 23
[08] 3
Şebeke geriliminde çalışan halojen lambalar için duylar
Genel Bilgi
Bu katalogdaki tüm maddeler uygun ulusal ve uluslararası standartlara göre (VDE / IEC) tasarlanmıştır.
Ürün seçimi ve doğru teknik kullanım tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.
Şu ana kadarki mevcut lambalar ve duylar için standart boyutlar IEC 60061’de bulunmaktadır. Duylar hakkındaki açıklamalar IEC 60838 standartlarına
uygundur. Burada farklı terimler de tanımlanmıştır (ör. duy / bağlantı elemanları vs.) İsteğe bağlı olarak ayrıntılı bilgi alınabilir. Ürünlerde değişiklik
yapma hakkımız saklıdır. İlgili standartlaştırma komiteleri ile birlikte çalışmamız sayesinde, duylarımızın en son şartnamelere göre geliştirilip test edilmesi sağlanmaktadır.
Duyları şekillendirirken hareketli kısımlarla temasa karşı korumaya, minimum atlama yüzeyi ve minimum atlama açıklığına dikkat edilmelidir.
Şebeke geriliminde çalışan halojen lambalar hakkında teknik bilgi:
Kablolar ve bağlantı uçları, tasarlanan uygulamanın şartlarına uygun olmalıdır.
Kontaklar arasındaki uzaklığı doğru sağlamak için R7s duyları sabitlenmelidir.
Ayrıca kataloğun sonundaki genel bilgi ve kullanma talimatlarına da lütfen dikkat ediniz.
Ürün sayfalarında gösterilen sembollerin açıklamaları:
T 250 sıcaklık sınıfı
Sıcaklık sınıfının belirtilmesi (> 80°C ise).
Bu işaret, duyun tasarlandığı en yüksek çalışma sıcaklığını
gösterir. Sıcaklık, duyun kontak noktasında ölçülmektedir.
Yalıtkan parçaların, uçların ve kabloların ısıl dirençleri bu
sıcaklıktan farklılık gösterdiğinde ayrı değerler verilir.
Sınıfı
Tanımlı değerlerin göstergesi..
2B veya 3B formatı CAD verisine ulaşılabilir
Sıcaklık sınıfı /
UL’ye göre sıcaklık endeksi
Ek bilgi
Bu sayfada gösterilen ürünler hakkında ek bilgi bu sembolle gösterilen sayfalarda bulunabilir.
[08] ...
Tekli kablo uçları
Çiftli kablo uçları
max. ø 1,8 mm
Belirtilen maksimum çaplı yüksüklü kablo uçları için
(Bu örnekte maks. ø 1,8 mm)
Kullanılan kablo ve kablo ucu aşağıdakilerle uyumlu
olmalıdır:
Yüksüğün çapı ve uzunluğu.
Ayrıntılı bilgi için DIN 46228, Bölüm 3, Kısım 1-7’ye bakın
Malzeme ve yüksüklü yüzeyleri, ilgili uygulamaya uygun
olmalıdır.
200º C’nin üzerindeki sıcaklıklar için çelik veya nikel kaplı
yüksük tavsiye edilmektedir.
Sınıfı
Tanımlı değerlerin göstergesi.
cULus (ABD) onayı için.
[08] 4
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
Şebeke geriliminde çalışan halojen lambalar için duylar
G9, GU10 / GZ10 duylarının ve aksesuarlarının olası kombinasyonları
Kenetli kepler
25.934
Sayfa [08] 8, 9’a
bakın
!
Cam tutucu yay
25.904.-102
Sayfa [08] 13’e bakın
25.934
ile birlikte
Rondelalar
25.904
Sayfa [08] 11, 12’ye
bakın
25.934
ile birlikte
!
!
Kenetlemeli kepler
25.930
Sayfa [08] 11’e bakın
!
Rondelalar
22.501.-807
Sayfa [08] 12’ye bakın
25.930
ile birlikte
!
Kenetlemeli ve
vidalamalı kepler
25.930, 25.919
Sayfa [08] 20, 21’e
bakın
!
!
25.834.1000
25.830.1000
25.829
25.819
25.828
25.818
G9
G9
GU10
GZ10
Bakınız sayfa
[08] 14-16
Bakınız sayfa
[08] 17-19
Bakınız sayfa Bakınız sayfa
[08] 8
[08] 10
! Olası kombinasyon
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[08] 5
Şebeke geriliminde çalışan halojen lambalar için duylar
Teknik bilgiler
Burada belirtilen bilgiler ve değerler sadece hızlı referans
amaçlıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili ampul üreticisine
başvurunuz.
G9
GU10
GZ10
[08] 6
Elektriksel güç
-W-
Lamba duyu /
standart
Duy /
standart
Duylar için
bkz. sayfa
25
40
60
75
G9
G9
[08] 8, 10
IEC
60061-1
7004-129
IEC
60061-2
7005-129
GU10
GU10
IEC
60061-1
7004-121
IEC
60061-2
7005-121
GZ10
GZ10
IEC
60061-1
7004-120
IEC
60061-2
7005-120
35
50
75
50
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[08] 14-16
[08] 17-19
2008-2011
Şebeke geriliminde çalışan halojen lambalar için duylar
Teknik bilgiler
Burada belirtilen bilgiler ve değerler sadece hızlı referans
amaçlıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili ampul üreticisine
başvurunuz.
R7s
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
Elektriksel güç
-W-
Lamba duyu /
standart
Duy /
standart
Duylar için
bkz. sayfa
60
100
150
200
250
300
400
500
750
1000
1500
2000
R7s
R7s
[08] 22, 23
IEC
60061-1
7004-92
IEC
60061-2
7005-53
7005-53A
[08] 7
25.834 25.934
Şebeke geriliminde çalışan halojen lambalar için duylar
G9
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.834.1000.00
7g
Duy
25.934 Kepe geçmeli
Gövde: Seramik / LCP
Kontaklar: CrNi
Onay: ek cULus
ǩKablolar yerleşince sabitlenir.
ǩDuy keple birleştirildiğinde standart ve
yönetmeliklerin gerekliliklerini sağlar.
Duyun keple birleştirilmesi
Duy keple birleştirildiğinde standart ve yönetmeliklerin gerekliliklerini sağlar.
max. ø 1,8 mm
[08] 3...
Renk
pk.adt. ağırlık
naturel
500
parlak
500
kömür rengi
BJB no.
3g
25.934.-301.51
3g
25.934.-301.90
Kenetlemeli kep, 20.8 x 2 mm yiv
M10 x 1 yiv
Gövde: LCP
ǩ25.834 duyu için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[08] 11, [08] 12, [08] 13, [09]
24, [09] 25, [09] 26
[08] 3...
[08] 8
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
25.934
Şebeke geriliminde çalışan halojen lambalar için duylar
G9
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.934.-302.51
3g
Kenetlemeli kep, 20.8 x 2 mm yiv
M8 x 1 yiv
Gövde: LCP
ǩ25.834 duyu için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[08] 11, [08] 12, [08] 13, [09]
24, [09] 25, [09] 26
[08] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.934.-304.51
3g
Kenetlemeli kep, 20.8 x 2 mm yiv
Vidalamalı
Gövde: LCP
ǩVidalama: Yıldız havşa başlı sac vidalar için
ǩ25.834 duyu için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[08] 11, [08] 12, [08] 13, [09]
24, [09] 25, [09] 26
[08] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.934.-306.51
3g
Düz dış gövdeye kenetlenmeli kep
M10 x 1 yiv
Gövde: LCP
ǩ25.834 duyu için
[08] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[08] 9
25.830
Şebeke geriliminde çalışan halojen lambalar için duylar
G9
pk.adt. ağırlık
BJB no.
216
25.830.1000.00
15 g
Vidalamalı
Kenetlemeli
Gövde: Seramik
Kontaklar: CrNi
Onay: ek cULus (75W / 250V)
ǩKablolar yerleşince sabitlenir.
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
max. ø 1,8 mm
[08] 10
[08] 11
[08] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
25.930 25.904
Şebeke geriliminde çalışan halojen lambalar için duylar
Aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
216
25.930.-311.51
6g
Kenetlemeli kep, 28 x 2 mm yiv
M10 x 1 yiv
Gövde: LCP
ǩ25.830 duyu için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[08] 12, [10] 27
[08] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
216
25.930.-312.51
6g
Kenetlemeli kep, 28 x 2 mm yiv
M8 x 1 yiv
Gövde: LCP
ǩ25.830 duyu için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[08] 12, [10] 27
[08] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.904.-335.51
3g
20,8 x 2 mm yivli rondelalar
Malzeme: LCP
ǩIEC 60399’a göre yivler
[08] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[08] 11
25.904 22.501
Şebeke geriliminde çalışan halojen lambalar için duylar
Aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.904.-336.51
2g
20,8 x 2 mm yivli rondelalar
Malzeme: LCP
ǩIEC 60399’a göre yivler
[08] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
22.501.-807.50
2g
28 x 2 mm yivli rondelalar
Malzeme: PET
ǩIEC 60399’a göre yivler
[08] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.904.-802.14
3g
20,8 x 2 mm yivli rondelalar
Malzeme: Çelik çinko kaplı
ǩIEC 60399’a göre yivler
[08] 3...
[08] 12
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
25.904 25.901
Şebeke geriliminde çalışan halojen lambalar için duylar
Aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.904.-102.12
2g
20.8 x 2 mm yivli cam tutucu yay
Malzeme: CrNi
ǩø 24.0+1.5 mm cam açıklıkları için
[08] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.901.-801.80
2g
20.8 x 2 mm yivli rondelalar için montaj aleti
Malzeme: PA
ǩDerine yerleşik rondelaları çıkarmak ve takmak ve
derine yerleşik G9 veya GY6.35 ampulleri çıkarmak için
[08] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[08] 13
25.829
Şebeke geriliminde çalışan halojen lambalar için duylar
GU10
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.829.3000.00
14 g
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Kontaklar: CuNi - CrNi
Bağlantı: Basmalı kablo kontakları
Onay: ek cURus (200°C)
ǩKablolar yerleşince sabitlenir.
ǩDoğru kullanım, vidalama veya 25.919. 30x kenetlemeli
kepler ile kombinasyonla elde edilir
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
max. ø 1,8 mm
[08] 20, [08] 21
[08] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.829.2000.00
15 g
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Kontaklar: CrNi
Bağlantı: Diyagonal yan kablolama için basmalı
kontaklar
Onay: ek cURus (200°C)
ǩKablolar yerleşince sabitlenir.
ǩDoğru kullanım, vidalama veya 25.919. 30x kenetlemeli
kepler ile kombinasyonla elde edilir
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
max. ø 1,8 mm
[08] 20, [08] 21
[08] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.829.1000.00
15 g
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Kontaklar: CrNi
Bağlantı: Yan kablolama için basmalı kontaklar
Onay: ek cURus (200°C)
ǩKablolar yerleşince sabitlenir.
ǩDoğru kullanım, vidalama veya 25.919. 30x kenetlemeli
kepler ile kombinasyonla elde edilir
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
max. ø 1,8 mm
[08] 14
[08] 20, [08] 21
[08] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
25.819
Şebeke geriliminde çalışan halojen lambalar için duylar
GU10
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.819.2901.00
16 g
Vidalamalı
Gövde : Seramik / Mika plaka
Kontaklar: Ni
Bağlantı: Kablo girişi arkadan
Kablolar: Cu. nikel, 0,75 mm²,
Yalıtım: PTFE (maks. 250°C), yüksüklü,
Serbest kablo uzunluğu: 140 mm
ǩDiğer versiyonlar isteğe bağlı olarak verilir.
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[08] 20, [08] 21
[08] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.819.6901.00
16 g
Vidalamalı
Gövde : Seramik / Mika plaka
Kontaklar: Ni
Bağlantı: Kablo girişi arkadan
Kablolar: Cu. nikel, 18 AWG,
Yalıtım: PTFE (maks. 250°C), yüksüklü,
Serbest kablo uzunluğu: 150 mm
Onay: sadece cULus
ǩDiğer versiyonlar isteğe bağlı olarak verilir..
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[08] 20, [08] 21
[08] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.819.3801.00
16 g
Vidalamalı
Gövde : Seramik / Mika plaka
Kontaklar: Ni
Bağlantı: Kablo girişi yandan
Kablolar: Cu. nikel, 0,75 mm²
Yalıtım: PTFE (maks. 250°C), yüksüklü
Serbest kablo uzunluğu: 140 mm
ǩDiğer versiyonlar isteğe bağlı olarak verilir.
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[08] 20, [08] 21
[08] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[08] 15
25.819
Şebeke geriliminde çalışan halojen lambalar için duylar
GU10
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.819.6801.00
16 g
Vidalamalı
Gövde : Seramik / Mika plaka
Kontaklar: Ni
Bağlantı: Kablo girişi yandan
Kablolar: Cu. nikel, 18 AWG
Yalıtım: PTFE (maks. 250°C), yüksüklü
Serbest kablo uzunluğu: 140 mm
Onay: sadece cULus
ǩDiğer versiyonlar isteğe bağlı olarak verilir.
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[08] 20, [08] 21
[08] 3...
[08] 16
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
25.828
Şebeke geriliminde çalışan halojen lambalar için duylar
GZ10
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.828.3000.00
14 g
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Kontaklar: CuNi - CrNi
Bağlantı: Basmalı kablo kontakları
Onay: ek cURus (200°C)
ǩKablolar yerleşince sabitlenir.
ǩDoğru kullanım, vidalama veya 25.919. 30x kenetlemeli
kepler ile kombinasyonla elde edilir
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
max. ø 1,8 mm
[08] 20, [08] 21
[08] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.828.2000.00
14 g
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Kontaklar: CrNi
Bağlantı: Diyagonal yan kablolama için basmalı
kontaklar
Onay: ek cURus (200°C)
ǩKablolar yerleşince sabitlenir.
ǩDoğru kullanım, vidalama veya 25.919. 30x kenetlemeli
kepler ile kombinasyonla elde edilir
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
max. ø 1,8 mm
[08] 20, [08] 21
[08] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.828.1000.00
14 g
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Kontaklar: CrNi
Bağlantı: Yandan kablolama için basmalı kontaklar
Onay: ek cURus (200°C)
ǩKablolar yerleşince sabitlenir.
ǩDoğru kullanım, vidalama veya 25.919. 30x kenetlemeli
kepler ile kombinasyonla elde edilir
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
max. ø 1,8 mm
2008-2011
[08] 20, [08] 21
[08] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[08] 17
25.818
Şebeke geriliminde çalışan halojen lambalar için duylar
GZ10
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.818.2901.00
16 g
Vidalamalı
Gövde : Seramik / Mika plaka
Kontaklar: Ni
Bağlantı: Kablo girişi arkadan
Kablolar: Cu. nikel, 0,75 mm²
Yalıtım: PTFE (maks. 250°C), yüksüklü
Serbest kablo uzunluğu: 140 mm
ǩDiğer versiyonlar isteğe bağlı olarak verilir.
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[08] 20, [08] 21
[08] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.818.6901.00
16 g
Vidalamalı
Gövde : Seramik / Mika plaka
Kontaklar: Ni
Bağlantı: Kablo girişi arkadan
Kablolar: Cu. nikel, 18 AWG
Yalıtım: PTFE (maks. 250°C), yüksüklü
Serbest kablo uzunluğu: 150 mm
Onay: sadece cULus
ǩDiğer versiyonlar isteğe bağlı olarak verilir.
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[08] 20, [08] 21
[08] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.818.3801.00
16 g
Vidalamalı
Gövde : Seramik / Mika plaka
Kontaklar: Ni
Bağlantı: Kablo girişi yandan
Kablolar: Cu. nikel, 0,75 mm²
Yalıtım: PTFE (maks. 250°C), yüksüklü
Serbest kablo uzunluğu: 140 mm
ǩDiğer versiyonlar isteğe bağlı olarak verilir.
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[08] 20, [08] 21
[08] 3...
[08] 18
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
25.818
Şebeke geriliminde çalışan halojen lambalar için duylar
GZ10
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.818.6801.00
16 g
Vidalamalı
Gövde : Seramik / Mika plaka
Kontaklar: Ni
Bağlantı: Kablo girişi yandan
Kablolar: Cu. nikel, 18 AWG
Yalıtım: PTFE (maks. 250°C), yüksüksüz
Serbest kablo uzunluğu: 140 mm
Onay: sadece cULus
ǩDiğer versiyonlar isteğe bağlı olarak verilir.
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[08] 20, [08] 21
[08] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[08] 19
25.919
Şebeke geriliminde çalışan halojen lambalar için duylar
Aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.919.-301.51
4g
Kep, M10 x 1 yiv
Vidalamalı
Malzeme: LCP
ǩVidalama: Yumuşak başlı vidalar için
[08] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.919.-302.51
4g
Kep, M8 x 1 yiv
Vidalamalı
Malzeme: LCP
ǩVidalama: Yumuşak başlı vidalar için
[08] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.919.-335.90
4g
Kep, M10 x 1 yiv
Malzeme: PPS
ǩISO 1478 ST 2.9 / ISO 4753 – SC yivli sac vidalar için
ǩVida boyları: 25.818... / 25.819...: 13 mm; 25.828... /
25.829...: 9.5 mm
[08] 3...
[08] 20
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
25.919
Şebeke geriliminde çalışan halojen lambalar için duylar
Aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.919.-336.90
4g
Kep, M8 x 1 yiv
Malzeme: PPS
ǩISO 1478 ST 2.9 / ISO 4753 – SC yivli sac vidalar için
ǩVida boyları: 25.818... / 25.819...: 13 mm; 25.828... /
25.829...: 9,5 mm
[08] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[08] 21
25.803
Şebeke geriliminde çalışan halojen lambalar için duylar
R7s
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
25.803.3809.00
23 g
Vidalamalı
Gövde: Seramik
Kontaklar: Pirinç kaplı gümüş kepli Cu
Kablolar: Cu, nikel kaplı, 0,), yüksüklü,
Serbest kablo uzunluğu: 220 mm
ǩDiğer versiyonlar isteğe bağlı olarak verilir.
*Z=Lamba bağlantı mesafesi
[08] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
25.803.6809.00
23 g
Vidalamalı
Gövde: Seramik
Kontaklar: Pirinç kaplı gümüş kepli Cu
Kablolar: Cu, nikel kaplı, 0,75 mm²
Yalıtım PTFE (maks. 250°C), yüksüklü
Serbest kablo uzunluğu: 220 mm
Onay: sadece cURus
ǩDiğer versiyonlar isteğe bağlı olarak verilir.
*Z=Lamba bağlantı mesafesi
[08] 3...
[08] 22
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
25.804
Şebeke geriliminde çalışan halojen lambalar için duylar
R7s
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
25.804.3701.00
16 g
Vidalamalı
Gövde: Al
Kontaklar: CuZn, gümüş kaplı
Kablolar: Cu. Nikel kaplı, 1,0 mm²
Yalıtım: PTFE (maks. 250°C), yüksüklü
Serbest kablo uzunluğu: 270 mm
ǩDiğer versiyonlar isteğe bağlı olarak verilir.
*Z=Lamba bağlantı mesafesi
[08] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
25.804.3710.00
19 g
Vidalamalı
Gövde: Al
Kontaklar: CuZn, gümüş kaplı
Kablolar: Cu. Nikel kaplı, 1,5 mm²
Yalıtım: PTFE (maks. 250°C), yüksüklü
Serbest kablo uzunluğu: 280 mm
ǩDiğer versiyonlar isteğe bağlı olarak verilir.
*Z=Lamba bağlantı mesafesi
[08] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
25.804.6711.00
20 g
Vidalamalı
Gövde: Al
Kontaklar: CuZn, gümüş kaplı
Kablolar: Cu. Nikel kaplı, 1,0 mm²
Yalıtım: PTFE (maks. 250°C), yüksüklü
Serbest kablo uzunluğu: 320 mm
Onay: sadece cULus
ǩDiğer versiyonlar isteğe bağlı olarak verilir.
*Z=Lamba bağlantı mesafesi
[08] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[08] 23
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
3 547 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content