close

Enter

Log in using OpenID

bu maçlar kaçmaz.

embedDownload
KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014
TANER YOLCU CONSTRUCTION LTD.’DEN HİZMET SATIN ALINMASI
(Önerge No:887/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Spor Dairesi Müdürlüğü’nün
kontrol ve yönetiminde bulunan Serdarlı 14 Ağustos Stadyumu tribünlerinin
üzerlerinin kapatılması amacıyla istenilen çatı örtüsü işinin yapılabilmesi için
Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Taner Yolcu Construction Ltd.’den
KDV dahil 80,000 TL’nı aşmayacak şekilde hizmet satın alınmasını ve gerekli
ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı, Spor
Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Sosyal Tesislerin Yapımı
Projesi” 04-12-08-1-0-02-2-06-5-7-04 kaleminden karşılanmasını onayladı.
28.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)929-2014
ENGELLİ NAHİDE ŞADAN’A İNGİLTERE’DEN GELECEK ARACA
MUAFİYET VERİLMESİ
(Önerge No:930/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında ve engelli vadandaşlara
uygulanmakta olan muafiyet kapsamında, %66 Engelli Nahide Şadan’ın
İngiltere’den ithal edeceği rampalı ve vinçli, içerisine tekerlekli sandalye girebilecek
Peugeot XP marka engelli araca mevzuatın öngördüğü koşulların bulunması
halinde, Fiyat İstikrar Fonu ve Rıhtım Harcı’ndan muafiyet sağlanmasına karar
verdi.
28.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)930-2014
ERCAN HAVAALANI YOLU YONCA KAVŞAĞI VE HASPOLAT ANAYOLU
YOL ÇİZGİLERİ İÇİN HİZMET ALIMI
(Önerge No:934/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki
yollardan, Ercan Havaalanı Yolu-Yonca Kavşağı ve Haspolat Anayolu’nun
Termoplastik boya ve Extrude boya uygulaması ve mevcut yoldaki soğuk
yol çizgilerinin silinmesi işlerinin aciliyetine binaen, Karayolları Dairesi
kontrolünde yapılacak işleri şartnamedeki şartlara uygun yapabilecek olan
Rep-Con Trading Ltd. firmasına KDV. dahil 535,770.00 TL’na Devlet İhale
Tüzüğü’nün 3(2) maddesi uyarınca yaptırılmasına ve gerekli ödeneğin Bayındırlık
ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeni ihdas edilmiş olan “Sabit
Görüntülü Radar Sistemi Alımı Projesi” 08-01-03-1-3-02-1-06-1-2-06 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
28.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)931-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI
(Önerge No:955/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’na bağlı, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Dairesi Müdürlüğü’nde görev
yapmak üzere Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu olan oyuncular,
Deniz Aslım ve Mehmet Samer ile sahne ve ekran tasarım konusunda
Avusturalya’da eğitim almış Radyo TV Sinema Bölümü mezunu Fatma Bender’in
önergeye ekli sözleşme metinlerine bağlı olarak 28.4.2014 tarihinden itibaren
1 (Bir) yıl süre ile sözleşmeli personel olarak istihdam edilmelerini ve gerekli
ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
"Sözleşmeli Personelin Ücretleri"
04-09-08-2-0-1-01-2-1-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
28.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)932-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL HÜSEYİN MERTHAN ÇAKIRLI’NIN
GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:956/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu K(II)606-2013 sayı ve
20.3.2013 tarihli karar ile görev süresi uzatılan Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Dairesi’nde
Sözleşmeli Personel olarak görev ifa eden Hüseyin Merthan Çakırlı’nın 16.2.2014
tarihinde sona eren görev süresinin önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak
17 Şubat 2014 – 31 Temmuz 2014 tarihlerini kapsayan 5(Beş) aylık süre için
uzatılmasına ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür
ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Sözleşmeli Personelin
Ücretleri” 04-09-08-2-0-1-01-2-1-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
28.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)933-2014
İÇME SUYU TEMİN PROJESİ
(Önerge No:958/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne İçme Suyu Temini Projesi
kapsamında, İskele ile Yeniboğaziçi’ne arıtma suyu projesi, arıtma tesisi isale
hatları ve iki adet kuyu kazılması amacıyla, projeler ile ilgili olarak, Su İşleri Dairesi
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeni ihdas edilen “İskele ve Yeniboğaziçine Takviye
Arıtma Suyu Temini Projesi” 13-03-06-03-0-09-1-06-5-7-08 kaleminden karşılanmak
üzere, 680,000 TL’na Tarmac Asvalt-Beton-İnşaat Ltd.’e Devlet İhale Tüzüğü’nün
3(2) maddesi kapsamında yaptırılmasını onayladı.
28.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)934-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI
(Önerge No:959/2014
960/2014, 961/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık servislerinde
görevlendirilmek üzere hizmetlerine ihtiyaç duyulan aşağıda adı-soyadı, uzmanlık
alanı ve ödenek kelemi belirtilen Doktorların 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları
Yasası’nın 7(2) ve 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer
Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın 6(2) maddesi çerçevesinde, önergeye ekli
sözleşme metinlerine bağlı olarak 1 (Bir) yıl süreyle sözleşmeli personel olarak
istihdam edilmelerini ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan "Sözleşmeli Personelin Ücretleri" kaleminden karşılanmasını
onayladı.
Adı-Soyadı:
1. Dr. Fatma Deniz
2. Dr. Hanife Ezgi Erçal
3. Dr. Malik Ejder Satılmış
Uzmanlık Alanı:
Ödenek Kalemi:
Dermatoloji Uzmanı
Dermatoloji Uzmanı
Radyoloji Uzmanı
11-01-07-9-9-1-01-2-1-01
11-01-07-9-9-1-01-2-1-01
11-02-07-3-1-1-01-2-1-01
28.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)935-2014
DIGIGUARD LTD. ŞTİ.’NDEN HİZMET ALINMASI
(Önerge No:962/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu projelerin bitirilmesi ile ilgili Devlet İhale Tüzüğü’nün
3(2) maddesi uyarınca Digiguard Ltd. Şti. firmasından 8 (sekiz) ay süreyle hizmet
alımı yapılmasını ve toplamda KDV dahil 18,000 TL olan ödemenin 8 aya bölünerek,
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “Diğer Hizmet Alımları” 04-01-04-7-3-2-03-5-9-90 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
28.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
38 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content